Statkraft går ut av første kvartal 2016 med flagget til topps, her illustrert med bygging av nye Nedre Røssåga kraftverk i Nordland. (Foto: Statkraft)

Rekordhøy produksjon og solide resultater

(Oslo, 28. april 2016) Statkraft oppnådde i første kvartal 2016 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 4250 millioner kroner, en økning på 289 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2015. Kvartalets resultat etter skatt endte på 2389 millioner kroner.
Torsdag, 28 april, 2016 - 09:28

Kilde: Statkraft

Gjennomsnittlig systempris i Norden var 23,9 EUR/MWh i første kvartal. Det er en nedgang på 15 % sammenlignet med 28,2 EUR/MWh i samme kvartal i 2015, men høyere enn i fjerde kvartal i fjor. Samlet produksjon i Norden var 17,9 TWh, som er en økning på 3,1 TWh sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Økt vannkraftproduksjon i Norge og Sverige har mer enn motvirket effekten av lavere priser. Ny produksjonskapasitet fra forretningsområdet Internasjonal vannkraft har ytterligere bidratt til å øke EBITDA.

- Samlet produksjon fra Statkraftkonsernet var 19,4 TWh. Det er rekordhøyt og har resultert i en solid EBITDA. Vi fortsetter å se økt produksjon fra våre internasjonale eiendeler som bidrar med stabile inntekter, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Resultatet etter skatt endte på 2389 millioner kroner. Det er en nedgang fra samme kvartal i 2015, som var påvirket av store urealiserte, positive valutaeffekter.

Statkraft, TrønderEnergi og et konsortium ledet av Credit Suisse besluttet i første kvartal å investere i et 1000 MW-prosjekt bestående av seks landbaserte vindparker i Midt-Norge. Statkrafts eierandel i prosjektet er 52,1 %. Anleggsarbeidene har startet. Prosjektet er berettiget til elsertifikater og skal være ferdigstilt i 2020.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.