Her forsegles oppkjøpet med et håndtrykk. Jan Vidar Thoresen (t.v.), styreleder i Lier Elentreprenør og konsernsjef Ole Sunnset i Ringeriks-Kraft. (Foto: Ringeriks Kraft)

Ringeriks-Kraft kjøper Lier Elentreprenør

Ringeriks-Kraft har inngått avtale om å kjøpe alle aksjene i Lier Elentreprenør AS fra Lier Everk Holding AS.
Tirsdag, 26 april, 2016 - 09:55

Kilde: Ringeriks-Kraft

Ringeriks-Kraft vil bygge videre på Lier Elentreprenør som et selvstendig selskap med fortsatt drift fra nåværende lokaler i Lier. På samme måte som ved vårt kjøp av Nettservice Østlandet, skal Lier Elentreprenør med sine 26 ansatte få muligheter og stilt ressurser til rådighet for videre vekst og utvikling til beste for kundene og de ansatte, heter det i en pressemlding fra Ringeriks-Kraft.

- Lier Elentreprenør var en meget god kandidat til å bli den neste byggesteinen i vårt prosjekt om å bygge en av bransjens fremste entreprenørvirksomheter, sier administrerende direktør Ole Sunnset i Ringeriks-Kraft. Lier Elentreprenør har flinke montører med god kompetanse, en kundeorientert kultur, god posisjon i markedet og en kompetent ledelse som vi er trygge på vil fortsette veksten og videreutviklingen av Lier Elentreprenør, fortsetter han.

- Vi i Lier Elentreprenør er sikre på at vår nye eiersituasjon vil bli godt mottatt av våre kunder og at den vil gjøre oss enda mer konkurransedyktige i fremtiden, sier daglig leder Geir Behn i Lier Elentreprenør. Vi er veldig positive til å bli del av et konsern som virkelig ønsker å satse på entreprenørvirksomheten.

- Vi er glade for at Lier Elentreprenør blir del av et konsern som gir dem gode utviklingsmuligheter med fortsatt lokal forankring, sier Arnt Holberg, styreleder i selgeren, Lier Everk Holding AS.

- Ringeriks-Krafts modell for utvikling av entreprenørvirksomheten er å ha selvstendige selskaper med kundenærhet og korte beslutningsveier, samtidig som vi skal lære av beste praksis mellom de ulike selskapene. God alene, best sammen, sier Steffen Fagerås, leder av Ringeriks-Krafts entreprenørvirksomhet.

Ringeriks-Kraft konsernet har fra før tre entreprenørselskap innenfor områdene elnett, belysning og målermontasje. Dette er Ringeriks-Kraft Service AS og SMARTservice Norge AS på Hønefoss, samt Nettservice Østlandet AS på Hadeland. Ringeriks-Kraft og Lier Elentreprenør har ved flere anledninger samarbeidet både på prosjekt og i beredskapssammenheng. Vi kjenner hverandre godt fra tidligere.

Ringeriks-Kraft er et vertikalintegrert energikonsern, eid av Ringerike kommune (73 %), KLP (15 %) og Hole kommune (12 %).

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.