Studentene har nær kontakt med ABB under arbeidet med bacheloroppgaven. Her besøker de demorommet på fabrikken i Skien, f.v. Håkon Skjåk-Bræk, Lars Erik Pettersen, Henrik Olsen, og Magnus Tangen.

Studerer smarte nettstasjoner

Prefabrikkerte nettstasjoner med konsentrator er den beste løsningen for nettselskaper som ønsker å utnytte AMS til å få et smartere nett. Det er den foreløpige konklusjonen i en studentoppgave.
Torsdag, 28 april, 2016 - 10:22

Både teknisk og økonomisk vil dette være den beste løsningen dersom nettselskapet vil å bruke AMS til å få et mer robust og pålitelig distribusjonsnett. Det vil bli mer kostbart å anskaffe prefabrikkerte nettstasjoner uten konsentratorer, for så å utstyre disse med nødvendig kommunikasjonsutstyr senere. Også ombygging av eksisterende nettstasjoner vil  bli dyrere på grunn av at det vil kreve flere arbeidstimer.

Dette er så langt konklusjonen i bacheloroppgaven til en gruppe elkraftstudenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge i Porsgrunn. Studentene jobber i nær kontakt med Skagerak Nett i Porsgrunn og ABB i Skien, den største produsenten av nettstasjoner til det norske markedet. 

Målet med oppgaven er å foreslå hvordan nettstasjoner fra ABB kan bidra til et smartere nett. Ut fra ulike situasjoner blir det vurdert hvilket utstyr i nettstasjonen som er mest hensiktsmessig for å kunne oppnå bedre overvåkning, diagnostisering og styring av nettet.

Av de ulike konseptene studentene har vurdert, har de kommet til at det de har kalt «Feildetektering» gir minst nedetid og mest nettnytte ut fra de kriteriene som er satt. Her overvåkes komponenter som blant annet detekterer fasebrudd, kortslutninger, feil- og avbrudd, samt dørposisjon.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.