I 2015 økte utslippene av klimagasser med 1,5 prosent. Naturvernforbundet karakteriserer det som et svik mot fremtidige generasjoner. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Et svik mot fremtidens generasjoner

Utslippene av klimagasser økte med 1,5 % i 2015. - Dette er et svik mot framtidens generasjoner sier Lars Haltbrekken leder i Naturvernforbundet.
Tirsdag, 24 mai, 2016 - 09:12

Kilde: Naturvernforbundet

- Mens regjeringen skåler i champagne for Paris-avtalen, gjør det de kan for å øke utslippene i årene framover. Den massive utdelingen av nye tillatelser til oljeboring i Barentshavet som kom onsdag i denne uken gjør at norske utslipp vil fortsette å øke. I tillegg vil en rekke av motorveiene regjeringen planlegger øke biltrafikken og gi mer forurensning. Dette er et svik mot framtidens generasjoner sier Lars Haltbrekken leder i Naturvernforbundet.

Økningen av utslippene fra olje- og gassutvinning er svært alvorlig og hovedgrunnen til at Norge er en sinke i den internasjonale klimadugnaden.

– Det er ille å se at utslippene øker, men enda verre når vi vet at regjeringen nettopp har åpnet for massiv oljeboring i nord. Dette vil gi nye store utslippsøkninger i årene som kommer. Vi veit hva som skal til for å få ned utslippene, men regjeringen gjør det motsatte. Ledende klimaforskere slår fast at svært mye av de allerede oppdagede olje, kull og gassressursene må bli liggende. Regjeringen ønsker i stedet å tyne de siste dråpene ut langs norskekysten, sier Haltbrekken.

- Det sterke folkelige presset de siste årene som var med på å gi oss en klimaavtale i Paris er det som gjør oss til optimister. Vi tror folk er klare til å være med på dugnaden. Vi vil fortsette denne mobiliseringen og vi tror at det vil tvinge regjeringen til å kutte utslippene i stedet for å stadig øke dem, sier Haltbrekken.

Dagens tall viser også at veitrafikken fortsetter å øke sine utslipp, tross rekordsalg i elbiler. Klimagassutslippene fra veitrafikken har økt med 32,2 prosent fra 1990 og 0,8 prosent fra 2014.

– Dette viser oss hvor viktig det er å ha to tanker i hodet samtidig. Vi trenger elbiler, men kan ikke la trafikkveksten spise opp gevinstene. Om vi ikke stanser trafikkveksten, kommer vi ikke i mål. Rekordutbygging av motorveier som regjeringen ønsker, bringer oss i stikk motsatt retning av der vi gjennom internasjonale avtaler har sagt at vi skal være, avslutter Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. 

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.