Hafslund gir blant annet lys og varme til Oslo. I første kvartal 2016 har dette bidratt til historisk gode resultater. (Foto: Hafslund)

Historisk topp for Hafslund

I første kvartal 2016 oppnådde Hafslund et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 971 millioner kroner, en forbedring på 194 millioner fra fjoråret. Det er resultatframgang i alle forretningsområder som følge av god drift, lavere driftskostnader, høy energietterspørsel og vekst i antall strømkunder.
Tirsdag, 3 mai, 2016 - 10:34

Kilde: Hafslund

– Resultatet er det beste for 1. kvartal justert for ekstraordinære forhold i Hafslunds historie. Høy energietterspørsel som følge av lavere temperaturer medvirker, men først og fremst ser vi resultatet av et kontinuerlig forbedringsarbeid i hele virksomheten over flere år, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Hafslund Netts driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) økte med 26 prosent fra 1. kvartal i 2015 til 384 millioner i år. Inntektene økte som følge av en økning i nettariffene fra 1. januar 2016, samt kaldt vær og høyere energileveranser. Hafslund ønsker å holde nettariffene stabile, og økningen er derfor den første siden desember 2010. Driftskostnadene er redusert med om lag 15 prosent fra 1. kvartal 2015.

– Kostnadsforbedringer i Hafslund Nett er viktig i effektivitetskonkurransen med andre nettselskaper, for å holde en lav nettleie til kundene, og for å gi god avkastning til aksjonærene. Samtidig står vi overfor en betydelig modernisering og digitalisering av nettet i årene framover, sier Finn Bjørn Ruyter.

Forretningsområdet Varme oppnådde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 285 millioner, en økning på 42 prosent fra samme kvartal i fjor. Fjernvarmeinntekten økte som følge av høyt effekt- og energiforbruk grunnet kaldt vær i januar.

– Vedlikeholdskostnadene har økt. Det skyldes primært økt innsats for å sikre rørsystemet, der vi dessverre har opplevd flere feil de siste årene, og nå i april en alvorlig ulykke, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Selv om økte vedlikeholdskostnader trekker noe ned, og kraftprisene, som påvirker inntektene, er på det laveste nivået siden 2007, er kvartalsresultatet det beste siden Hafslund ble eier av fjernvarmevirksomheten i 2007.

Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) for forretningsområdet Produksjon ble 95 millioner, en forbedring på 30 millioner fra samme kvartal i 2015. Spotprisen på kraft på Nord Pool Spot for prisområde NO1 var 23 øre/kWh i kvartalet, som var 1 øre lavere enn samme periode i fjor. Prissikring ga likevel en oppnådd kraftpris for kvartalet på 25 øre/kWh. Driftskostnadene er betydelig lavere enn samme kvartal i fjor, da fjoråret inkluderte forprosjekteringskostnader for det nye kraftverksaggregatet Vamma 12, samt høyere nettkostnader.

Forretningsområdet Marked fikk et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 208 millioner, en økning på 12 prosent fra samme kvartal i fjor. Resultatframgangen er et resultat av gode strømmarginer, økt salg av fordelsprodukter, og noe lavere driftskostnader.

Styret i Hafslund ASA har, etter et klart ønske fra majoritetsaksjonær Oslo kommune, besluttet å avslutte arbeidet med å børsnotere strømsalgsvirksomheten i 2016. Byrådet ønsker å se en slik endring i Hafslunds virksomhet i sammenheng med Oslo kommunes samlede eierskapsstrategi, som også innebefatter energisektoren.

– Det er mange ansatte som har gjort en stor innsats med å forberede for en utskillelse av Hafslund Marked. Mye av arbeidet vil uansett bli gjort som ledd i arbeidet med å tilpasse organisasjonen for å møte fremtidige rammevilkår. Samtidig fortsetter arbeidet med å forfølge strømsalgsvirksomhetens Nordiske vekststrategi, sier konsernsjef i Hafslund Finn Bjørn Ruyter.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.