Av en undersøkelse fremgår det at energibransjen har god struktur på virksomhetsstyringen, men at enkeltselskaper har et betydelig forbedringspotensial. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Rom for forbedringer

I en ny undersøkelse mener energibransjen selv at de har god struktur på virksomhetsstyringen, men at enkeltselskaper har betydelig forbedringspotensialet.
Onsdag, 18 mai, 2016 - 09:19

Kilde: Energi Norge

Energi Norge har i samarbeid med Capgemini Consulting gjennomført en studie av virksomhetsstyringen i energibransjen, hvor formålet har vært å kartlegge energiselskapenes praktisering og hvilken verdi virksomhetsstyringen har for organisasjonen.

Et hovedinntrykk i undersøkelsen er at mindre fokus legges på det tradisjonelle budsjettet og erstattes av rullerende prognoser som et bedre instrument for styring. Bedre strategiimplementering fremstår som området hvor virksomhetsstyringen har størst verdi for selskapene og er på topp tre listen over viktigste forhold.

– Godt gjennomført virksomhetsstyring er viktig for å få til effektiv drift av energiselskapet sier Trond Svartsund, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Studien gir god innsikt

22 energiselskaper har besvart spørreundersøkelsen, jevnt fordelt på større og mindre selskaper. For fire av selskapene er det gjennomført fokusintervjuer. Tilsammen gir studien god innsikt i praktiseringen av virksomhetsstyringen og forbedringsområder i næringen.

Bedre strategiimplementering fremstår som området hvor virksomhetsstyringen har størst verdi for selskapene og er på topp tre-listen over viktigste forhold. For de mindre selskapene fremkommer det å engasjere ledergruppen til å ta større ansvar, og være pådriver for planlegging og gjennomføring av strategiimplementeringen, som en hovedutfordring. Et stort flertall av de mindre selskapene opplever at dette i dag ikke skjer i tilstrekkelig grad.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.