Telenors basestasjon på fjellet Skolten på Svalbard er en av de mest værutsatte de har. Foto: Telenor

Telenor med arktisk solenergi

Telenor vil teste ut solceller som strømforsyning til sin eneste off-grid basestasjon på Svalbard. Dagens alternativ er dyre og lite miljøvennlige dieselaggregater.
Torsdag, 12 mai, 2016 - 11:26

Nå i sommer skal Narvik-bedriften Solbes gjennomføre et pilotprosjekt og installere inntil 12 solcellepaneler (ca 1,5–3 kW) på fjellet Skolten på Svalbard som en del av strømforsyningen til Telenors basestasjon på fjellet. At solceller kan være et lønnsomt alternativ i sommerhalvåret på Svalbard er ingen nyhet. Men her trenger Telenor og leverandøren å teste ut om anlegget tåler de ekstreme belastningene som anlegget blir utsatt for, spesielt på vinteren.

– Utfordringen er spesielt knyttet til vind- og islaster, sier prosjektleder Johannes Drægni hos Telenor. – Den mekaniske påkjenningen kan være betydelig, og vi håper å unngå kostbare helikopterturer opp på fjellet for å fjerne snø og is, eller utføre reparasjoner.

Dyrt med helikopter

Helikopterturene er i det hele tatt et viktig motiv for å gå delvis over fra dieseldrift til solceller. Energiprisen fra dieselaggregatet er oppe i svimlende 10 kr/kWh, når kostnadene for transport av diesel med helikopter opp på fjellet tas med. I tillegg kommer miljøbelastningen.

Energikostnaden blir betydelig med tanke på at dette er en av Telenors største basestasjoner. På grunn av høy datatrafikk i tillegg til mobiltrafikk, ligger det årlige energiforbruket på rundt 35.000-40.000 kWh. Dette er Telenors eneste basestasjon på Svalbard som ikke er koplet til strømnettet, etter at Ny Ålesund fikk fiberforbindelse og deres basestasjon ble lagt ned.

– Vi kan godt se for oss at vi kan komme til å etablere flere off-grid basestasjoner langsmed kysten, etter hvordan behovet utvikler seg. Da blir det viktig med erfaringen vi får fra Skolten på dette området, sier Drægni.

Pilotinstallasjonen skal utføres i sommer, og prosjektet skal evalueres i 2017. Dersom de har fått svarene de vil ha, vil en fullskala utbygging gjennomføres da.

God erfaring

Senior prosjektingeniør Espen Johannessen i narvikfirmaet Solbes, som skal levere solpanelene og utføre installasjonen, forteller at de har god erfaring med solceller i arktiske strøk. De installerte bl.a. 58 solcellemoduler på til sammen 13,8 kW på boligblokker i Longyearbyen i 2014.

– Disse installasjonene er lønnsomme, selv om de produserer strøm bare halve året, sier han. Med en energipris på 160 øre/kWh fra nettet, er anlegget nedbetalt på seks år. – Selv om solinnstrålingen er lavere her enn lenger sør, har solceller en god del fordeler i dette klimaet. For det første øker virkningsgraden betydelig når det er kaldt. I praksis kan det løfte virkningsgraden på solcellene fra drøyt 16 prosent til over 20 prosent år det er ned mot 25 kuldegrader. For det andre er lufta klarere enn lenger sør, som bidrar til bedre utnyttelse av solstrålene. For det tredje har vi albedoeffekten, at snø og is reflekterer lyset og kan øke innstrålingen av lys med mer enn 20 prosent. Og, til sist, degenererende aldringseffekter av glass- og polymermaterialer på solcellene bremses av det kalde klimaet.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.