Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse er valgt til ny styreleder i Energi Norge. (Foto: Lyse)

Valgt til ny styreleder

Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse er valgt til styreleder i Energi Norge. Han vil samle kraftnæringen og gi den en enda tydeligere stemme utad.
Fredag, 27 mai, 2016 - 09:51

Kilde: Energi Norge

Nygaard ble valgt under Energi Norges generalforsamling i Oslo i går. Han har vært varamedlem i styret siden 2014.
– Jeg er opptatt av å samle kraftnæringen og at vi blir tydeligere på de sakene vi faktisk skal prioritere, sier Nygaard.

Eimund Nygaard etterfølger konsernsjef Tore Olaf Rimmereid i E-CO som har vært Energi Norges styreleder de siste fire årene.

Nye styremedlemmer er Bjarne Slapgard fra Gudbrandsdal Energi, Ove Sørdahl fra Indre Salten Energi, Christian Stav fra NTE og Irene Egset fra Statkraft.

Styret 2016-2017:

  • Styreleder: Konsernsjef Eimund Nygaard, Lyse 
  • Nestleder: Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter, Hafslund 
  • Everksjef Birger Høyland, Jæren Everk
  • Everksjef Kristin Reitan, Kvikne-Rennebu Kraftlag 
  • Konserndirektør Marit Torgersen, Eidsiva Energi 
  • Adm. direktør Bjarne Slapgard, Gudbrandsdal Energi 
  • Adm. direktør Ove Sørdahl, Indre Salten Energi 
  • Konsernsjef Christian Stav, NTE 
  • Konserndirektør Irene Egset, Statkraft 

 

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.