Energientreprenørene har samlet seg i interesseorganisasjonen Nelfo, her illustrert med montør fra OneNordic under montasje i Lofot-ringen.

Entreprenørene samler seg i Nelfo

Energientreprenørene har samlet seg i interesseorganisasjonen Nelfo for å kunne bidra til utvikling av et marked for salg av tjenester til nettselskapene.
Torsdag, 16 juni, 2016 - 12:48

– Nelfo organiserer den utførende del av elektrobransjen,og energientreprenørene er rene utførere av tjenester.Vi ønsker at nettselskapene skal bruke oss mer, ved at de i større grad konkurranseutsetter oppdrag som omfatter både drift og investeringer.

Det sier Kjetil Mikelborg. Han er leder for gruppen av i alt tjue energientreprenører i Nelfo, og adm. direktør i Laugstol AS (tidligere Skagerak Elektro).

Mikelborg viser til en fersk utredning Pöyry har gjort på oppdrag for Nelfo om markedet for energientreprenører i distribusjons- og regionalnettet.

Her blir markedspotensialet for konkurranseutsetting av prosjekter innen drift og investeringer i nettselskapene, utover det som allerede leveres fra entreprenørene i dag, anslått til om lag 2000 årsverk. Det tilsvarer et markedspotensial på 4-5 milliarder kroner i økt omsetning for entreprenørene. De fleste oppdragene er knyttet til prosjekter i distribusjonsnettet.

– Entreprenørmarkedet er i dag for lite, og særlig er det markedet for driftstjenester (drift, vedlikehold, vakt og beredskap mm) som har et større potensial. Men vi har et godt håp om at de regulatoriske grep som nå blir gjort av myndighetene i kjølvannet av Reiten-utvalget, vil bidra til et større og mer velfungerende marked, sier Mikelborg.

Han viser til at bare en tredel av årsverkene som blir brukt til investeringer i distribusjonsnettet, blir konkurranseutsatt. For driftsoppgavene er andelen enda mindre, mellom 15 og 20 prosent. Resten blir utført med personell ansatt i nettselskapene.

– Rapporten viser at de nettselskaper som har valgt å konkurranseutsette mye, også er de mest effektive. Det er også en positiv sammenheng mellom graden av konkurranseutsetting og leveringspålitelighet i nettet,  sier Mikkelborg, og viser også til undersøkelsen ”Outsourcing og effektivitet” som Kadak har gjort for Energi Norge.   

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.