Håvard Tamburstuen er ny adm.direktør i Lyse Elnett. (Foto: Lyse)

Ny nettsjef i Lyse

Nettsjef i Dalane Energi, Håvard Tamburstuen (40), er ansatt som ny administrerende direktør i Lyse Elnett. Tamburstuen har vært nettsjef siden 2009 og har hatt ansvar for plan, utbygging og drift av strømnettet i Dalane Energi sitt område.
Mandag, 6 juni, 2016 - 18:56

Kilde: Lyse

Han var i en kortere periode konstituert som administrerende direktør i samme selskap, og har også vært leder for teknisk stab.

- Først og fremst er jeg litt ydmyk og stolt over å få en slik mulighet. Jeg gleder med til å ta fatt på jobben og utvikle selskapet videre i samarbeid med de ansatte, sier Håvard Tamburstuen om sin nye jobb.

Etter planen vil Håvard Tamburstuen starte i Lyse Elnett 1. september. Selskapet vil da ha 330 ansatte, og står foran store investeringer i oppgradering av strømnettet for å sikre forsyningen av strøm i regionen. 

- I starten vil det viktigste være å bli kjent med organisasjonen og prosjektene det jobbes med. Jeg ønsker å snakke med alle enhetene for å finne de beste løsningene for selskapet, sier Tamburstuen.

Håvard Tamburstuen er utdannet sivilingeniør innen elkraft fra NTNU. Før han begynte i Dalane Energi var Tamburstuen ansatt i CargoNet som fagleder elektro og beredskap. Han er 40 år, gift og har to barn.

- Det er godt å ha landet denne prosessen med å finne rett kandidat til jobben. Vi har gått flere runder og er fornøyd med å kunne presentere Håvard Tamburstuen som ny direktør, sier Torbjørn Johnsen, administrerende direktør i Lyse Elnett. Han fortsetter som konserndirektør infrastruktur i Lyse når ny direktør er på plass. 

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.