Mandag signerte ni land med tilknytning til Nordsjøen avtale om offshore vindkraft. (Foto: Statoil)

Regionalt samarbeid om havvind

Mandag signerte Norge en erklæring om samarbeid med andre nordsjøland innen offshore vindkraft. Målet er å bidra til kostnadseffektiv utvikling av vindkraft i Nordsjøen.
Torsdag, 9 juni, 2016 - 10:27

Kilde: OED

Samarbeidet er frivillig og omfatter blant annet områdeplanlegging, utvikling av overføringskapasitet, finansiering, bruk av standarder og regulering av offshore vindkraft.

- Utvikling av mer fornybar energi er viktig for Norge og Europa. For å lykkes må vi samarbeide for å utvikle lønnsomme løsninger til lavest mulig kostnad for brukerne. Norske bedrifters kompetanse fra olje-, gass- og maritim virksomhet kan gi verdifulle bidrag til næringsutvikling, sysselsetting og teknologiutvikling, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

- For å kunne gå videre fra forskning til kommersialisering av vindkraft til havs, vil det være nødvendig med test- og demonstrasjonsprosjekter. Demonstrasjonsprosjekter i Norge kan søke støtte av Enova, fortsetter Lien.

Som formann for EUs ministerråd har Nederland tatt initiativ til erklæringen som mandag ble signert av EU-kommisjonen, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Luxemburg, Nederland, Sverige og Norge.

 

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.