I dette vakre naturområdet har SKS (Salten Kraftsamband) overtatt Govddesåga kraftverk. (Foto: SKS)

Vokser i vannkraft

Kraftkonsernet SKS (Salten Kraftsamband) kjøper alle aksjene i selskapene Beiarkraft AS og Govddesåga Kraftverk.
Onsdag, 8 juni, 2016 - 08:38

Kilde: SKS

SKS har sikret seg 100% eierskap i produksjonsselskapene Beiarkraft AS og Govddesåga Kraftverk AS. SKS har vært på eiersiden i begge selskapene fra tidligere, med 60 og 55,9 prosent eierandel.

I selskapet Beiarkraft AS er 40 prosent av aksjene overdratt fra Statskog Energi AS. I Govddesåga Kraftverk AS er 34 prosent overdratt fra Statskog Energi Beiarn AS og 10,1 prosent fra Clemens Kraft AS

- Oppkjøpene er i tråd med SKS strategi om å styrke produksjonsporteføljen innen vannkraft. Begge selskapene er vurdert som gode investeringer og bidrar til konsernets mål om å befeste sin posisjon som landsdelens ledende aktør innen produksjon av fornybar energi. Begge selskapene vil bli fusjonert inn i SKS Produksjon AS, hvilket effektiviserer vår konsernstruktur, sier Steinar Pettersen, konsernsjef i Salten Kraftsamband AS.

Govddesåga Kraftverk i Beiarn kommune er inne i siste trinn av byggefasen og skal etter planen stå ferdig i løpet av høsten 2016. Kraftverket vil bidra med 58 GWh i årlig kraftproduksjon.

Selskapet Beiarkraft AS har som misjon å konsesjonssøke og forestå utbygging av og drift av kraftverk basert på vannfall avgrenset til Beiardalen.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.