Daniel Milford Flathagen (t.v.) fra Enova var på plass på åpningsdagen. Enova har gitt 7,8 millioner kroner til prosjektet, noe som har muliggjort at Frank Ellingsen og Averøy Industripark har bygget både større og raskere.

Størst på landstrøm

Med støtte fra Enova har Averøy Industripark investert i landets største landstrømanlegg for rigger og skip. Fredag ble riggen Transocean Barents koblet til landstrøm. Totalt kan industriparken tilby en utgangseffekt på 9 MW, noe som muliggjør landstrøm til flere skip og plattformer samtidig.
Mandag, 20 juni, 2016 - 09:25

Kilde: Enova

Averøy Industripark, like ved Kristiansund, er en naturlig del av olje- og gassclusteret i Midt-Norge og har siden oppstarten i 2013 blant annet satset bevisst mot riggmarkedet. Den siste tiden har bedriften servet flere rigger, både ved kai og i fjorden utenfor.

Koblet på
I dag slo riggen Transocean Barents av hovedmotoren og ble koblet på landstrøm der de ligger i opplag på Averøy Industripark.

– Dette er en stor dag for oss. Miljøet spares for utslipp. I tillegg vil riggselskapene spare store beløp i dieselutgifter. En rigg har et betydelig forbruk av diesel pr. døgn. Vi tror at tilgang til landstrøm, også for de moderne riggene, vil være attraktivt for riggselskaper som har rigger i opplag eller på vedlikehold, sier daglig leder Frank Ellingen i Averøy Industripark.

Første i drift
Nylig ble også landstrømprosjektet tildelt 7,8 millioner kroner i støtte fra Enova. Tilskuddet var det 5. største som ble tildelt i denne runden.

– Anlegget i Smevågen er ett av i alt tretten landstrømprosjekter som fikk støtte fra oss nå i vår. Sju prosent av klimagassutslippene fra skip skjer mens skipene ligger til kai, så landstrøm blir et viktig grep for å gjøre sjøfarten grønnere på veien mot lavutslippssamfunnet. Vi er veldig glade for at Averøy Industripark nå går i front og bidrar til å redusere utslippene fra maritim næring, sier Enovas markedssjef på transportområdet, Petter Hersleth.

– Tilskuddet fra Enova har vært avgjørende for at vi kunne bygge så raskt og så stort som vi har gjort, sier Ellingsen i Averøy Industripark.

«Et attraktivt alternativ»
Teknisk sjef i Tranocean, John Einar Jørgenvåg, synes det er flott å få et alternativ med landstrøm med de kapasitetene som Averøy Industripark nå kan tilby.

– Litt avhengig av type rigg og hvor lenge den skal ligge ved kai, så vil det være interessant å ha et tilbud om landstrøm. Det betyr reduksjon av utslipp og mindre støy for nærområdet. I tillegg kan landstrøm i en del tilfeller også gi et gunstig regnestykke.

– Med denne landtilkoplingen klarer vi nå i det alt vesentlige å drifte systemene om bord på Transocean Barents, uten å måtte kjøre dieselgeneratorene. Med dette vil riggen kunne være i standby-modus opp mot eventuelle nye kontrakter. Landstrøm med så stor kapasitet gjør også at vi får økt fleksibilitet med tanke på bemanning.

– Averøy Industripark har gjort seg mer attraktiv, det er en bedring på miljøsiden og vi har et fornuftig økonomisk regnskap. Dette er vinn-vinn for alle, sier Jørgenvåg.

10-12 millioner
Industriområdet har tidligere huset den nedlagte pelletsfabrikken BioWood. Den Hafslundeide bedriften investerte store beløp i fremlegging av 22 kV høyspentlinje til fabrikkområdet. Det ga et godt grunnlag for landstrømsatsingen til Averøy Industripark som siden mars har jobbet med å fremføre høyspentlinjen til kaikanten. Totalt er det investert 10-12 millioner i fremføringen, bygging av trafohus og investeringer i trafoer, frekvensomformer og landstrømcontainer. 

Tre samtidig
– Vi har plass til to rigger ved kai samtidig som begge kan kobles på landstrøm. I tillegg ser vi på muligheten for å fremføre landstrøm til rigger som ligger i fjorden utenfor. Vår kai er 280 meter lang inkludert dykdalber. Her kan det ligge tre fartøyer samtidig som kan benytte landstrøm. I våre fremtidige planer ligger bygging av ny prosjektkai for tungløft. Også denne kaien vil bli forsynt med landstrøm fra vår nettstasjon, sier Ellingsen.

Satsing
Averøy Industripark jobber for å utvikle en sterk havklynge ved å legge til rette for etablering og økt samhandling mellom de havbaserte næringene. De har den siste tiden jobbet målbevisst mot riggmarkedet.

– Et av våre satsningsområder er å være en tjenesteyter til riggmarkedet som riggvedlikehold, klassinger og vedlikehold av boreutstyr. Nå har markedet endret seg mye med stor nedgang i oljepris og endringer innen olje og gass bransjen generelt. Dermed er vår kai nå blitt attraktiv som opplagsplass for oljerigger.Vårt mål har derfor vært å få erstattet forbruket av diesel med elektrisitet.

– Vi har i lang tid jobbet mot riggselskaper som benytter anlegget vårt til å gå over til bruk av landstrøm. Dette har nå blitt høyaktuelt på grunn av riggselskaper leter etter muligheter for kostnadskutt og en mer miljøvennlig opplagsplass for sine rigger. 

– Vi har etablert et veldig godt samarbeid med Transocean og har det siste året servet flere av deres rigger. I dag ligger riggene Transocean Spitsbergen og Transocean Barents i opplag hos oss. Med å kunne tilby landstrøm håper vi å bli enda mer interessante fremover, ikke bare som opplagshavn, men som havn for alle typer vedlikehold, sier Ellingsen.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.