Med mange gjester og en festpyntet maskinsal ble Iveland 2 kraftverk i Iveland kommune i Aust-Agder offisielt åpnet i går. (Foto: Agder Energi)

Vannkraftverk nummer 1511

Olje- og energiminister Tord Lien var full av lovord om det nye anlegget, og om vannkraft generelt, da han tirsdag foretok den offisielle åpningen av Iveland 2 kraftverk.
Onsdag, 15 juni, 2016 - 10:30

Kilde: Agder Energi

- Vannkraften er ryggraden i kraftsystemet i Norge. Derfor er det viktig at aktører som Agder Energi sørger for utbygging når de får konsesjon, sa Lien til de rundt hundre gjestene som var samlet i en for anledningen festpyntet maskinsal på Iveland.

Satsingsområde 
- Å øke produksjonen av lønnsom, regulerbar og fornybar kraft  er et av regjeringens satsingsområder innen energipolitikken. Agder Energi skal ha stor honnør det arbeidet de gjør med å optimalisere den regulerbare produksjonen i allerede utbygde vassdrag, sa Lien.

1 151 vannkraftverk
Konsernsjef Tom Nysted påpekte at med Iveland 2 er det 1 511 vannkraftverk i Norge som både er energikilder og energiskapere. Han mente det er et paradoks at svært mange nordmenn nevner sol og vind som fornybare energikilder foran vannkraft.

– Vi må samarbeide for å profilere de fornybare sidene ved denne energikilden bedre, sa Nysted med klar adresse til representantene fra olje- og energidepartementet.

Nådde alle mål 
Jan T. Tønnessen, konserndirektør Vannkraft, fremhevet spesielt HMS-fokuset i prosjektet.

- Vi har gjennomført et større anleggsprosjekt uten vesentlige personskader. Totalt har rundt tusen personer vært involvert på anleggsområdet, og det er nærmere to år siden vi sist hadde en skade, sa han.

Tønnessen fremhevet også at godt samarbeid mellom AEs organisasjon og entreprenørene har bidratt til at prosjektets mål om å levere innenfor budsjett og avtalte tidsfrister, samt å bygge et anlegg som oppfyller tekniske krav og foreskrevet kvalitet, er nådd.

 Etter den offisielle åpningen av Iveland 2 tok olje- og energiminster Tord Lien turen til Skjerka, hvor han fikk omvisning på damanlegget som er under bygging der. Prosjektleder Tor Åmdal i vannkraft orienterte Lien om prosjektet.

Avgjør Åseralsprosjektene i 2016
Oppgraderingen av dammene i Skjerkevatn gir god ressursutnyttelse ved å utvide eksisterende magasin og nytte allerede etablert infrastruktur. Åseralprosjektene er for tiden til sluttbehandling i departementet. Jeg tar sikte på å avgjøre saken i løpet av 2016, sa Tord Lien.

 

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.