Smartgridlaben på NTNU er utstyrt med instrumenter og annet utstyr for rundt 24 millioner kroner. Dette er fra den offisielle åpningen 21. september 2016. Foto: Atle Abelsen

Stor smartgridåpning

SINTEF, NTNU og resten av det norske smartgridmiljøet åpnet både den nye Smartgridlaben på NTNU og FME-senteret Cineldi på samme dag.
Torsdag, 22 september, 2016 - 09:01

Smartgridlaboratoriet har vært i operativ drift allerede i noen uker, og har et budsjett på rundt 42 millioner kroner de første fem driftsårene. Av dette har Forskningsrådet bevilget 28,6 millioner kroner fra infrastrurfondet, og rundt 24 millioner kroner har gått med til maskiner, instrumenter og installasjon.

– Vi har «tyvstartet» i laben med KPN-prosjektet ProSmart, sier prosjektleder og smartgrid-ansvarlig Kjell Sand ved NTNU. ProSmart skal bidra til å øke påliteligheten i kraftnettet, bedre håndteringen av feil, og øke utnyttelsen av kraftnettet med redusert risiko for strømbrudd.

– Vi har også noen EU-prosjekter i startgropa som skal inn her i høst, og fra 2017 forventer vi at smartgrid-FME-en Cineldi kommer inn for fullt, sier Sand.

Markerte Cineldi-start

Samtidig med åpningen av laben, ble også forskingssenteret Cineldi offisielt åpnet. Samarbeidspartnerne i dette forskingssenteret for miljøvennlig energi (FME) hadde samlet et femtitall sentrale aktører og en håndfull studenter til et åpningsseminar med god internasjonal deltakelse.

På forsiden nå

Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.