Med innovasjon samarbeider Nettalliansen og Powel om å møte nye krav og forventninger i den elektriske infrastrukturen. (Illustrasjon: Svorka))

Innovasjon er nøkkelen

Myndighetskrav og økte forventninger fra kunder gjør at nettselskap må gjennom endringsprosesser. Spesielt for mellomstore og små selskap kan dette by på utfordringer. I samarbeid med Powel møter Nettalliansen disse utfordringene gjennom nytenking og utnyttelse av teknologi.
Fredag, 30 november, 2018 - 10:15

Kilde: Powel

Selskapene i Nettalliansen ser behov for mer effektiv drift og overvåking av strømnettet. I juni 2017 initierte de et innovasjonsprosjekt i samarbeid med Powel. Målet er å realisere storskalaeffektivitet ved hjelp av digital samhandling mellom de 46 små og mellomstore eierne i alliansen.

- Gjennom dette prosjektet tar Nettalliansen i bruk flere nye verktøy for effektiv nettdrift og utnyttelse av sensor- og AMS-data. Vinteren 2019 skal det gjennomføres flere pilot-perioder der operativ bruk av disse verktøyene testes i praksis av ulike selskaper i Nettalliansen. Vi i Powel er utrolig spente på hvilke erfaringer man oppnår gjennom dette, forteller Sjur Messel Nafstad, systemkonsulent i Powel.

Små selskap med stordriftsfordeler

Ti av selskapene i Nettalliansen ser nå nærmere på hvordan man kan samarbeide om å drifte nettet og utnytte sensorer og datamengder på en god måte til å ta de riktige beslutningene. To selskap er med på et pilotprosjekt for å teste ut løsninger i praksis. Etav disse er Svorka som er ansvarlige for strømnettet til omtrent 10.000 innbyggere i kommunene Surnadal, Rindal og Halsa.

Håkon Solvik er innovasjonsdirektør i Svorka og deltar aktivt i prosjektet.

- Vi ønsker jo å fortsette å være et lokalt selskap. Gjennom Nettalliansen kan vi og andre selskap sammen nå målene om stordriftsfordeler, samtidig som vi viderefører smådriftsfordelene vi faktisk har. For å bli lyttet til på lik linje med de største aktørene må vi forandre oss og da er det naturlig å tenke stordrift. For Svorka er det viktig å være med å drive utviklingen i alliansen og vi ønsker å gå opp løypa når det gjelder å undersøke stordriftsfordeler for selskap som oss,sier han.

Sensorteknologi og smarte målere

Utviklingsprosjektet har to hovedløp. Et løp ser på automatisering med smarte målere og sensorikk. Her blir siste tilgjengelige sensorteknologi og data fra nye smarte målere satt i sammenheng for å se hvordan man kan utnytte store datamengder på best mulig måte.

Det andre løpet går på å undersøke mulighetene for en felles nettsentral. Her ser de på det praktiske rundt hvordan flere selskap kan drifte sammen; om et selskap kan drifte for et annet, utsetting av drift på gitte tidspunkt og turnusordninger mellom selskapene er noen av mulighetene som finnes.

De to løpene i prosjektet møtes ved at man anvender informasjon fra AMS og sensorikk i det fysiske kraftnettet som beslutningsunderlag i driftssystemet, ADMS, i en felles nettsentral. Dermed er datagrunnlaget på plass, nettsentralen har oversikt og man er klar til å undersøke mulighetene som ligger i felles drift av nettselskap. Om man lykkes med godt samarbeid med felles nettsentral kan dette bety mye for fremtidig ressursbruk og samhandling.

-Det ligger også i prosjektet at vi ser på utfordringene med at det muligens vil være behov for to kommunikasjonskanaler for data; det lovpålagte pluss det som er nødvendig for overvåkning og drift. Vi skal nå teste ut hvordan vi kan realisere dette ved bruk av sensorer og ADMS-løsningen fra Powel, sier Solvik.

Innovasjon gir lokal verdiskaping

Utstyr og sensorer fra blant annet SafeBase og El-Watchhar blitt satt ut hos en rekke nettstasjoner pluss noen trafostasjoner hos alle ti nettselskapene i prosjektet. Prosjektet har akkurat kommet i gang med å se på og å analysere AMS- og sensordata. Dette sees på i sammenheng med hvordan man kan oppnå nytteverdi fra de to kommunikasjonskanalene.

Det første delmålet nå er å se på hvordan vi kan gjennomføre en strategisk plan, med utgangspunkt i resultatene og erfaringene fra pilotprosjektet, for å se hvordan vi kan innføre dette for hele alliansen.

-Det er jo en utfordring å drifte et selskap som Svorka. Geografien og topologien vi jobber i er krevende, antall kunder per nettstasjon er lavt og vi har relativt tøffe krav å forholde oss til. I lokalsamfunnet er vi en viktig verdiskaper og derfor er dette ikke bare et viktig prosjekt både for nettbransjen, men også for å bidra til at utkant-Norge skal fortsette å være levedyktig, avslutter Solvik.

På forsiden nå

Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet mandag at arbeidet med vindkraftparken på Frøya må stanses midlertidig.
Mandag, 27 mai, 2019 - 15:57
Miljøpartiet de Grønne ble enige om å tillate vindkraftutbygging, men ikke i urørt natur. Dessuten vil de innføre hjemfallsrett for vindkraft.
Lørdag, 25 mai, 2019 - 16:05
Først etter at anleggsarbeidene startet opp på Sørmarkfjellet, ble undersøkelsene av fuglelivet i området ferdigstilt og hubro funnet. SV spør om energiministeren vil stanse anleggsarbeidet.
Mandag, 27 mai, 2019 - 10:37
Samarbeid er nøkkelen til å forbedre og håndtere IKT-sikkerhet og hendelser i kraftbransjen, konkluderer ny rapport fra NUPI.
Mandag, 27 mai, 2019 - 15:19
BKK samler all kommersiell satsing på lokale energiløsninger, fjernvarme og solenergi i ett selskap, BKK Varme.
Mandag, 27 mai, 2019 - 13:24
TrønderEnergis anleggskonsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk er forlenget i seks år, på grunn av økt levetid på turbinene.
Fredag, 24 mai, 2019 - 11:53
Sammen har Fortum og Nordkraft etablert vindkraftselskapet Fortum Nordkraft Vind.
Mandag, 27 mai, 2019 - 08:35
Byrådet i Oslo har anbefalt å støtte den planlagte sammenslåingen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 11:24
Ingen personer kom til skade ved et alvorlig sprengningsuhell ved dam Lyngsvatn i Rogaland tirsdag, der Lyse utfører et større rehabiliteringsprosjekt.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 13:18
Lokale smarte energisystemer er en bedre klimaløsning enn storstilt norsk krafteksport, mener professor Brian Vad Mathiesen ved universitetet i Aalborg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 22:16
Hjelpekraftforsyningen Sognekraft bygget for Statnett i Sogndal skulle koste 3,5 millioner kroner, men regningen ble over tre ganger så høy. NVE støtter ikke Statnetts klage, og nå må OED avgjøre saken.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 10:18
En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:57
NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 13:55
Energinet starter forundersøkelser til havvindparken Thor på minst 800 MW utenfor Vest-Jylland.
Fredag, 24 mai, 2019 - 09:34
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018, en økning på 3 prosent målt mot 2017.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 10:03
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 15:01
For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 13:12
Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh. Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh i Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 14:09
Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 16:22
To nye sentre får status som Forskningssentere for Miljøvennlig Energi (FME). Dette ble offentliggjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 11:54
Ekstremvær i nord kan ta knekken på overskuddet uten at nettselskapet har skylden, advarer elverksjefen i Repvåg kraftlag. Men NVE forsvarer KILE-regelverket.
Fredag, 24 mai, 2019 - 16:25
Strømprisen var 30 prosent høyere i første kvartal i år enn i samme kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).
Torsdag, 23 mai, 2019 - 09:13
Danske Energinet tester hvor store mengder hydrogen gassnettet kan håndtere, og resultatet er lovende. Det kan gjøre gassnettet til et viktig verktøy for å transportere sol- og vindkraft.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 08:57