Statnett inviterer til FoU-samarbeid, her illustrert med designkonsept for den smarte kraftmasten Tripod. (Illustrasjon: SINTEF Raufoss Manufacturing)

Inviterer til FoU-samarbeid

Bærer du på en FoU-ide som du gjerne ville tatt videre sammen med Statnett? Statnett ønsker forslag til FoU-prosjekter som kan bidra til en effektivt, sikkert og smart strømforsyning i en fremtid med store endringer i vente. Spesielt er vi interessert i prosjekter som tar i bruk digitale muligheter.
Onsdag, 20 februar, 2019 - 09:28

Kilde: Statnett

Kraftsystemet er i endring. Produksjonen blir utslippsfri, energiforbruket elektrifiseres, ny teknologi utvikles, digitale løsninger tas i bruk og kraftsystemet og markeder integreres på tvers av land og nettnivå. -Endringene går raskt og verdien av å utvikle ny kompetanse og nye løsninger er høy og økende, påpeker FoU-direktør i Statnett, Sonja Berlijn. -Forskning og utvikling skal skape verdier for Statnett og samfunnet, og endringene i kraftsystemet gir Statnett både utfordringer og muligheter. Vår FoU-satsing de nærmeste årene skal utvikle kunnskap og løsninger som skal gjøre oss flinkere til å håndtere utfordringene og til å utnytte mulighetene. 

Øker FoU-satsingen

Statnett øker sine FoU-ambisjoner med mål om å bidra til det fullelektriske Norge. Innsatsen for å få på plass nye og innovative løsninger vokser. For 2020 settes budsjettet til 110 millioner kroner, en økning på over 20 prosent fra årets budsjett.

Trenger økt kunnskap

Statnett ønsker å ta i bruk ny kunnskap, samtidig som etterspørselen etter ny kompetanse og nye løsninger øker.

-En utfordring i dag er at utvikling og tilgang på kunnskap som vi får bruk for, ikke er tilstrekkelig for vårt behov. Morgendagens smarte, effektive og miljø­vennlige løsninger vil bygge på kunnskap som vi ikke har i dag. Vi trenger ny kunnskap om fremtidige muligheter, vi trenger å utvikle nye løsninger og vi trenger å forstå bedre hvilken risiko som knytter seg til ulike utviklingstrekk, påpeker Berlijn.

Ønsker forslag innenfor nye FoU-programmer

Statnetts prosjektportefølje innen FoU skal videre framover i hovedsak samles innen disse hovedområdene:

  • Digital, sikker og kosteffektiv infrastruktur
  • Datadrevet beslutningsstøtte i sanntid
  • Samhandling i fremtidens energisystem

-Vi ønsker oss gode prosjektforslag som passer inn i våre planlagte satsingsområder, sier Berlijn, som ønsker velkommen forslag både fra enkeltorganisasjoner og konsortier.

Lever inn forslag på statnett.no

Forslag til FoU-prosjekter sendes inn via statnett.no. Fristen er satt til 30. april 2019.

På forsiden nå

Regjeringen vil før sommeren foreslå å åpne området Utsira Nord for vindkraftutbygging.
Tirsdag, 18 juni, 2019 - 16:16
Solkraft, vindkraft og batterier kan få verden på riktig vei mot togradersmålet, men etter 2030 kreves andre teknologier, ifølge en ny analyse fra BloombergNEF.
Tirsdag, 18 juni, 2019 - 13:02
Jacobsen Elektro sliter økonomisk og har innført betalingsstopp. Arbeid legges ned flere steder i landet, blant annet på to Statnett-stasjoner.
Mandag, 17 juni, 2019 - 18:18
Om alle bygningene i Oslo får solceller på taket, vil etterspørselen etter effekt antakelig øke, selv om energiforbruket går ned, ifølge Statnett.
Tirsdag, 18 juni, 2019 - 08:39
Fiskeridirektoratet mener Equinor bør justere plasseringen av Tampen-vindparken eller flytte den til et annet sted med mindre fiske.
Mandag, 17 juni, 2019 - 10:35
Myndighetene har lært «forbløffende lite» om fugl etter vindkraftutbyggingene, ifølge seniorrådgiver Svein Grotli Skogen i Miljødirektoratet, som sier seg enig i at NVE har vært for slepphendte med konsesjoner.
Mandag, 17 juni, 2019 - 08:03
Solberg-regjeringen har trosset kommuners ønske om vindkraft tolv ganger, mens den kun én gang har trosset en kommunes motstand.
Mandag, 17 juni, 2019 - 19:30
EU-kommisjonen avviser Statnetts ønske om å få doble taket for innmatingstariffen for kraftprodusentene til 2,5 euro/MWh.
Fredag, 14 juni, 2019 - 14:23
Første tertial 2019 fikk Troms Kraft et overskudd før skatt på 181 millioner kroner, 92 millioner kroner mer enn samme periode i fjor.
Mandag, 17 juni, 2019 - 13:37
Davvi vindkraftverk i Finnmark blir ikke behandlet før etter at nasjonal ramme er godkjent.
Fredag, 14 juni, 2019 - 15:39
Fornybarnæringen ber NVE utsette forslag om endringer i systemansvarsforskriften, som vil medføre økte rapporteringskrav fra nettselskapene. Hovedgrunnen er at tidspunktet for endringene er uheldig.
Tirsdag, 18 juni, 2019 - 13:08
Styret i BKK Varme har bevilget 25 mill. kroner til å bygge solcelleløsninger hos kundene.
Mandag, 17 juni, 2019 - 11:16
SN Power-sjef Torgeir Lien ber myndighetene i enkelte av landene selskapet jobber i om å skattlegge vannkraftverkene deres hardere.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 15:41
Det nye midt-norske nettkonsernet bestående av nettvirksomhetene i TrønderEnergi Nett AS og NTE Nett AS ble fredag formelt etablert.
Mandag, 17 juni, 2019 - 09:17
Flere øvelser og god kommunikasjon er viktig for energiberedskapen, ifølge administrerende direktør i Hallingdal kraftnett, Audun Grynning.
Fredag, 14 juni, 2019 - 07:54
Statkraft har besluttet å starte byggingen av vannkraftverket Los Lagos i Chile.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 14:59
Arbeiderpartiet vil frata stat og kommune milliardinntekter ved å gjøre norske opprinnelsesgarantier verdiløse, advarer Energi Norge.
Fredag, 14 juni, 2019 - 10:28
NVE har vedtatt at de vil omklassifisere transmisonsnett til distribusjonsnett rundt Høyanger i Sogn og Fjordane, til tross for protester fra Hydro.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 08:04
Sivert Dal fra Nettservice Hadeland ble NM-mester for energimontørlærlinger i 2019.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 09:55
I første kvartal 2019 hadde Tussa et driftsresultat på 119,3 millioner kroner, som er en økning på 89,5 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2018.
Fredag, 14 juni, 2019 - 09:19
NVE vurderer å stramme inn og vise mindre detaljer i sitt kart over det norske kraftsystemet.
Onsdag, 12 juni, 2019 - 15:13
Flertallet i Hjartdal kommunestyre vedtok onsdag kveld å gå videre i forhandlinger med Skagerak Energi for å selge Hjartdal Elverk.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 16:21