Både ved fusjoner og teknologiinvesteringer er det betydelige gevinster å hente i landets nettselskaper. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

Store gevinster å hente i nettet

Analyse av gjennomførte fusjoner viser betydelige kostnadsgevinster hos nettselskapene.
Mandag, 18 februar, 2019 - 09:44

Kilde: NVE

I tillegg venter bransjen gevinster fra digitale løsninger.  Ved å anta en ytterligere samling av nettselskap, og bruk av digitale løsninger, viser beregninger at strømkundene kan spare mer enn 2,6 milliarder i året, beregnet fra år 2025. På lengre sikt kan utsatte og reduserte investeringer bidra til en ytterligere kostnadsreduksjon.

- Det er viktig at nettselskapene tar tak i de mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi og omorganisering av nettbransjen. Nettselskapene har en viktig rolle i det grønne skiftet, og det er viktig at nettkundene fremover får en god leveringskvalitet til en fornuftig pris, sier Ove Flataker, direktør i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE.

På oppdrag fra NVE har Thema Consulting Group beregnet kostnadsgevinster fra mer digitaliserte arbeidsprosesser og fra å utnytte stordriftsfordeler gjennom fusjoner av nettselskaper.  Ved å analysere erfaringer fra gjennomførte fusjoner, og bruke bransjens estimater på gevinster fra digitalisering, beregner rapporten fremtidig nettleie dersom disse erfaringene framskrives, dvs. ved å anta at flere nettselskap fusjoner og at selskapene bruker ny teknologi med tilsvarende effekt. 

Beregningene viser at nettselskapene kan redusere årlige driftskostnader med 2,8 milliarder i 2025, og at nettleien for strømkundene vil bli 2,6 milliarder lavere enn den ellers ville vært. På toppen av dette kommer besparelser i form av redusert merverdiavgift. Beregningene viser også at det blir mer krevende for nettselskaper som ikke inngår i fusjoner å opprettholde kostnadseffektiv drift sammenlignet med større nettselskaper.

Tidligere har NVE beregnet at større investeringer i strømnettet gir økning i nettleien frem mot 2025.

Bransjen kan gjøre tiltak for å dempe denne økningen.

- NVE vil fortsette arbeidet med å tilpasse reguleringen av en av samfunnets mest kritiske infrastrukturer slik at den i fremtiden fortsetter å levere gode tjenester til innbyggerne, sier Flataker. NVE regulerer nettselskapene økonomisk gjennom å sette et øvre tak på hvor høye inntekter de kan ha gjennom nettleien. Målsettingen er å sikre strømkundene en kraftforsyning til riktig leveringskvalitet og pris, og at strømnettet utnyttes og bygges ut på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte.

Ytterligere potensiale med utsatte og reduserte investeringer

Bedre utnyttelse av eksisterende nett er nøkkelen til å redusere behovet for nettinvesteringer. Nye tekniske og markedsmessige løsninger vil gjøre det mulig for nettselskapene å planlegge med at det ikke alltid skal være nok plass i nettet. Det kan fungere på samme måte som når flyselskapene planlegger med en viss overbooking og kjøper ut fleksible kunder hvis det ikke er plass til alle, sier Flataker.

- Økt fleksibilitet i strømnettet krever at nettselskapene investerer i ny teknologi som gjør at de til enhver tid har oppdatert og detaljert informasjon om statusen i nettet. Dette vil være et betydelig løft for nettselskapene. Fleksibilitet er nødvendig for å elektrifisere transportsektoren og håndtere mer desentralisert fornybar kraftproduksjon uten at kostnadene går i været, sier Flataker.

På forsiden nå

Regjeringen vil før sommeren foreslå å åpne området Utsira Nord for vindkraftutbygging.
Tirsdag, 18 juni, 2019 - 16:16
Solkraft, vindkraft og batterier kan få verden på riktig vei mot togradersmålet, men etter 2030 kreves andre teknologier, ifølge en ny analyse fra BloombergNEF.
Tirsdag, 18 juni, 2019 - 13:02
Jacobsen Elektro sliter økonomisk og har innført betalingsstopp. Arbeid legges ned flere steder i landet, blant annet på to Statnett-stasjoner.
Mandag, 17 juni, 2019 - 18:18
Om alle bygningene i Oslo får solceller på taket, vil etterspørselen etter effekt antakelig øke, selv om energiforbruket går ned, ifølge Statnett.
Tirsdag, 18 juni, 2019 - 08:39
Fiskeridirektoratet mener Equinor bør justere plasseringen av Tampen-vindparken eller flytte den til et annet sted med mindre fiske.
Mandag, 17 juni, 2019 - 10:35
Myndighetene har lært «forbløffende lite» om fugl etter vindkraftutbyggingene, ifølge seniorrådgiver Svein Grotli Skogen i Miljødirektoratet, som sier seg enig i at NVE har vært for slepphendte med konsesjoner.
Mandag, 17 juni, 2019 - 08:03
Solberg-regjeringen har trosset kommuners ønske om vindkraft tolv ganger, mens den kun én gang har trosset en kommunes motstand.
Mandag, 17 juni, 2019 - 19:30
EU-kommisjonen avviser Statnetts ønske om å få doble taket for innmatingstariffen for kraftprodusentene til 2,5 euro/MWh.
Fredag, 14 juni, 2019 - 14:23
Første tertial 2019 fikk Troms Kraft et overskudd før skatt på 181 millioner kroner, 92 millioner kroner mer enn samme periode i fjor.
Mandag, 17 juni, 2019 - 13:37
Davvi vindkraftverk i Finnmark blir ikke behandlet før etter at nasjonal ramme er godkjent.
Fredag, 14 juni, 2019 - 15:39
Fornybarnæringen ber NVE utsette forslag om endringer i systemansvarsforskriften, som vil medføre økte rapporteringskrav fra nettselskapene. Hovedgrunnen er at tidspunktet for endringene er uheldig.
Tirsdag, 18 juni, 2019 - 13:08
Styret i BKK Varme har bevilget 25 mill. kroner til å bygge solcelleløsninger hos kundene.
Mandag, 17 juni, 2019 - 11:16
SN Power-sjef Torgeir Lien ber myndighetene i enkelte av landene selskapet jobber i om å skattlegge vannkraftverkene deres hardere.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 15:41
Det nye midt-norske nettkonsernet bestående av nettvirksomhetene i TrønderEnergi Nett AS og NTE Nett AS ble fredag formelt etablert.
Mandag, 17 juni, 2019 - 09:17
Flere øvelser og god kommunikasjon er viktig for energiberedskapen, ifølge administrerende direktør i Hallingdal kraftnett, Audun Grynning.
Fredag, 14 juni, 2019 - 07:54
Statkraft har besluttet å starte byggingen av vannkraftverket Los Lagos i Chile.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 14:59
Arbeiderpartiet vil frata stat og kommune milliardinntekter ved å gjøre norske opprinnelsesgarantier verdiløse, advarer Energi Norge.
Fredag, 14 juni, 2019 - 10:28
NVE har vedtatt at de vil omklassifisere transmisonsnett til distribusjonsnett rundt Høyanger i Sogn og Fjordane, til tross for protester fra Hydro.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 08:04
Sivert Dal fra Nettservice Hadeland ble NM-mester for energimontørlærlinger i 2019.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 09:55
I første kvartal 2019 hadde Tussa et driftsresultat på 119,3 millioner kroner, som er en økning på 89,5 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2018.
Fredag, 14 juni, 2019 - 09:19
NVE vurderer å stramme inn og vise mindre detaljer i sitt kart over det norske kraftsystemet.
Onsdag, 12 juni, 2019 - 15:13
Flertallet i Hjartdal kommunestyre vedtok onsdag kveld å gå videre i forhandlinger med Skagerak Energi for å selge Hjartdal Elverk.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 16:21