Arbeidet med elsikkerhet må løftes opp og frem på den samfunnsmessige dagsorden, mener Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT Forbundet. (Foto: Tore Halvorsen)

Vil ha tydeligere markering

EL og IT Forbundet mener at elsikkerhet ikke er tydelig nok markert på den samfunnsmessige dagorden. De ønsker all innsats på dette området samlet i et eget direktorat.
Torsdag, 7 februar, 2019 - 10:04

Det er forbundsleder Jan Olav Andersen som sier dette, og legger til: - Elsikkerhet er alt for viktig til å bli usynliggjort i en sekkepost-enhet for Forebygging og sikkerhet i DSB. Elektrisitet er den viktigste innsatsfaktoren i utviklingen av samfunnet, og som et av verdens mest elektrifiserte samfunn finnes det ingen gode grunner til fire på kravet til elsikkerhet.

Jan Olav Andersen snakker på vegne av flere tusen medlemmer, og uttrykker bekymring for de arbeidsmessige forholdene til disse. -Selv om det opp gjennom årene er gjort mye for å bedre elsikkerheten, er det ingen grunn til å slå på bremsene, legger han til. – Fortsatt brenner det mye med elektrisk årsak her i landet og det er viktig å holde fanen høyt til beste for liv, helse og materielle verdier.

EL og IT Forbundet er ikke alene om å mene dette. Også NELFO, Norsk Industri og Energi Norge er blant de som har uttrykt tilsvarende bekymring. Det er dessuten registrert uro blant ansatte i DSB-organisasjonen, som karakteriserer den nylig gjennomførte organisasjonsendringen som et tilbakeslag for elsikkerheten.

Konsulentselskapet PWC har fått i oppdrag å utarbeide en rapport om status i elsikkerhetsarbeidet. Den skal være rett rundt hjørnet. Vi vil sette oss nøye inn i innholdet og fra vårt ståsted komme til forslag om relevant oppfølging. Inntil så skjer står vi fast på vurderingen av at det opprettes et eget direktorat for elsikkerhet som tar opp i seg det som har med dette å gjøre i DSB og NVE. Vi ser også for at NKOM kan inngå i dette direktoratet, avslutter Andersen.

Det er mer å lese om dette i fagbladet Energiteknikk (nr.1-19), som i disse dager er under distribusjon til sine abonnenter.

På forsiden nå

Eierne av gassanlegget på Nyhamna har fått godkjennelse til å kjøpe kraft fra havvindparken Havsul og trekke fra mesteparten av kostnanden på skatten.
Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV-linjen fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.
Distriktsenergi mener man kan spare like mye penger ved innkjøpssamarbeid som ved fusjon.
Det er signert intensjonsavtale om å gå videre med ny kraftlnije til Haugalandet, som kan stå klar allerede i 2025.
Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 144 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette er ned fra 469 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
Hittil i år har Norges nettoimport vært ca. 1 TWh, mens Norden totalt har hatt en nettoeksport på 1 TWh.
NorthConnect ønsker ikke at havvind fra Utsira Nord skal kobles direkte på kabelen til Skottland.
OED tror ikke varmedumping i Akerselva fra fjernkjøling skader ørretbestanden, og endrer NVEs vedtak.
Statkraft har kjøpt den britiske vindkraftutvikleren Airvolution Clean Energy Ltd.
Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.
Uten nasjonal overordnet styring får vi et lappeteppe av beslutninger, advarer Cicero-forsker Kristin Linnerud.
Tussa skal bygge nytt kraftverk i Osdalen i Volda kommune. Normal årsproduksjon er beregnet til om lag 16 GWh.
Med signerte leveringsavtaler på 300 GWh fjernvarme har Fortum Oslo Varme nådd sitt ambisiøse 2020-mål for nye fjernvarmeavtaler – åtte måneder før planlagt.
Etter fusjonen med BKK får kundene i Sunnfjord Energi årlig 70 millioner kroner lavere i nettleie.
Lovverket må endres slik at kommuner og fylkeskommuner får en sentral rolle i saksbehandlingen i vindkraftsaker.
Statlig eiermakt må brukes for å få Equinor til å satse mer på havvind, mener Senterpartiet og SV.
Nåværende administrerende direktør i Hammerfest Energi, Jon Eirik Holst, er ansatt som ny sjef for elsikkerhetsseksjonen i DSB, etter det Energiteknikk erfarer.
I 2018 var antall elbiler er i landet på rask vei mot 200 000. Hver sjette av de rikeste husstandene eier en elbil.
I første halvår oppnådde Helgeland Kraft et foreløpig resultat etter skatt på 135 millioner kroner. Dette er betydelig bedre enn tilsvarende periode i fjor.
Den må bare brukes effektivt, sier Tore Morten Wetterhus i Glitre Energi, som vil endre nettleie-kommunikasjonen.
OED har gitt Equinor konsesjon på strøm fra land til byggetrinn to i Johan Sverdrup-utbyggingen. Konsesjonen omfatter et maksimum kraftuttak på 335 MW.
Effektetariffer stopper utbygging av hurtigladere i grisgrendte strøk. Nå kan regelverket bli endret.
Ikke bare vil overgangen fra fossil energi til elektrisitet bidra til utslippskutt og nye arbeidsplasser. Det vil også gi betydelige besparelser for landets husholdninger, ifølge beregninger fra Energi Norge.
Eneste realistiske mulighet for havvind-utbygging på Utsira Nord, hevder eieren av Kvitebjørn Energi.