Konsernsjef Pål Skjæggstad i Glitre Energi (t.v.) og KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy besøker kraftverket på Hensfoss i Buskerud, hvor KIWI bruker 11,5 millioner på å redde kraftturbinen. Foto: Glitre Energi

Kiwi bidrar til oppgradering av Hensfoss kraftverk

Glitre Energi har lenge ønsket å oppgradere nedslitte Hensfoss kraftverk utenfor Hønefoss, men dette har ikke vært bedriftsøkonomisk lønnsomt på grunn av dagens skatteregime.  
Mandag, 15 april, 2019 - 10:10

Glitre Energi har over flere år vurdert ulike alternativer for videreutvikling av Hensfoss kraftverk i Ringerike kommune, som med sine 17 MW produserer 120 GWh per år. 

Kraftverket ble bygget i 1946 og det kreves omfattende oppgraderinger i kraftstasjonen for at den skal produsere strøm i nye 30-40 år.

Et alternativ er å bygge en helt ny kraftstasjon, et annet er full rehabilitering av hele kraftverket, og et tredje er delvis oppgradering. Det siste alternativet innebærer å bare oppgradere ett av de to aggregatene i kraftverket, og la det andre gå til stopp og ikke erstatte det.

11,5 millioner

Glitre Energis analyser har vist at det siste alternativet er det bedriftsøkonomisk beste, selv om det ifølge selskapet er det samfunnsøkonomisk dårligste. Dette skyldes skatteregimet for norske vannkraftverk.  

Men nå har Kiwi kommet inn som samarbeidspartner for Glitre for å sikre full rehabilitering av det 75 år gamle kraftverket.

– Når Kiwi nå går inn og bidrar i et langsiktig samarbeid, sikrer det full rehabilitering. Vi er glade for at Kiwi sammen med oss satser på norsk vannkraft, sier konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi i en pressemelding.     

Avtalen sikrer at 40 GWh produksjon opprettholdes og at det tilføres 5 GWh i ny produksjon etter rehabiliteringen, opplyser Glitre til Energiteknikk. Samlet årlig produksjon som utløses under denne avtale er da 45 GWh, som tilsvarer forbruket i 100 Kiwi-butikker, eller alle Kiwi-butikkene i Buskerud, Asker og Bærum.

Avtalen med Kiwi er ifølge Glitre på 11,5 millioner kroner.

Slipper nye naturinngrep

Det har blitt en trend for større selskaper som Google, Apple, Ikea og andre å produsere egen strøm, gjerne ved å kjøpe seg inn i vindmølleparker, eller tegne lange kontrakter på kjøp strøm.

Rehabiliternigen gir samfunnet mer strøm uten nye naturinngrep. 

– Vi i Kiwi har lenge ønsket å bidra til at det produseres ny fornybar strøm tilsvarende strømforbruket i våre butikker. Det at vi nå redder turbinen på Hensfoss er en viktig del av vårt arbeid for å bli best på miljø og klima, sier Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy i pressemeldingen.

Forbedret skattesystem

Glitre mener det er et paradoks at det mest lønnsomme alternativet rent skattemessig ville vært å krympe kraftverket på Hønefoss og la vannet renne forbi.  

– Vi må ha et skattesystem som ikke hindrer, men stimulerer til investeringer i vannkraft og mer produksjon av fornybar energi med minimale miljøkonsekvenser. I iveren etter å bygge ut sol- og vindkraft må vi ikke glemme å pusse arvesølvet – den norske vannkraften, sier Skjæggestad.  

På forsiden nå

Regjeringen vil før sommeren foreslå å åpne området Utsira Nord for vindkraftutbygging.
Tirsdag, 18 juni, 2019 - 16:16
Solkraft, vindkraft og batterier kan få verden på riktig vei mot togradersmålet, men etter 2030 kreves andre teknologier, ifølge en ny analyse fra BloombergNEF.
Tirsdag, 18 juni, 2019 - 13:02
Jacobsen Elektro sliter økonomisk og har innført betalingsstopp. Arbeid legges ned flere steder i landet, blant annet på to Statnett-stasjoner.
Mandag, 17 juni, 2019 - 18:18
Om alle bygningene i Oslo får solceller på taket, vil etterspørselen etter effekt antakelig øke, selv om energiforbruket går ned, ifølge Statnett.
Tirsdag, 18 juni, 2019 - 08:39
Fiskeridirektoratet mener Equinor bør justere plasseringen av Tampen-vindparken eller flytte den til et annet sted med mindre fiske.
Mandag, 17 juni, 2019 - 10:35
Myndighetene har lært «forbløffende lite» om fugl etter vindkraftutbyggingene, ifølge seniorrådgiver Svein Grotli Skogen i Miljødirektoratet, som sier seg enig i at NVE har vært for slepphendte med konsesjoner.
Mandag, 17 juni, 2019 - 08:03
Solberg-regjeringen har trosset kommuners ønske om vindkraft tolv ganger, mens den kun én gang har trosset en kommunes motstand.
Mandag, 17 juni, 2019 - 19:30
EU-kommisjonen avviser Statnetts ønske om å få doble taket for innmatingstariffen for kraftprodusentene til 2,5 euro/MWh.
Fredag, 14 juni, 2019 - 14:23
Første tertial 2019 fikk Troms Kraft et overskudd før skatt på 181 millioner kroner, 92 millioner kroner mer enn samme periode i fjor.
Mandag, 17 juni, 2019 - 13:37
Davvi vindkraftverk i Finnmark blir ikke behandlet før etter at nasjonal ramme er godkjent.
Fredag, 14 juni, 2019 - 15:39
Fornybarnæringen ber NVE utsette forslag om endringer i systemansvarsforskriften, som vil medføre økte rapporteringskrav fra nettselskapene. Hovedgrunnen er at tidspunktet for endringene er uheldig.
Tirsdag, 18 juni, 2019 - 13:08
Styret i BKK Varme har bevilget 25 mill. kroner til å bygge solcelleløsninger hos kundene.
Mandag, 17 juni, 2019 - 11:16
SN Power-sjef Torgeir Lien ber myndighetene i enkelte av landene selskapet jobber i om å skattlegge vannkraftverkene deres hardere.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 15:41
Det nye midt-norske nettkonsernet bestående av nettvirksomhetene i TrønderEnergi Nett AS og NTE Nett AS ble fredag formelt etablert.
Mandag, 17 juni, 2019 - 09:17
Flere øvelser og god kommunikasjon er viktig for energiberedskapen, ifølge administrerende direktør i Hallingdal kraftnett, Audun Grynning.
Fredag, 14 juni, 2019 - 07:54
Statkraft har besluttet å starte byggingen av vannkraftverket Los Lagos i Chile.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 14:59
Arbeiderpartiet vil frata stat og kommune milliardinntekter ved å gjøre norske opprinnelsesgarantier verdiløse, advarer Energi Norge.
Fredag, 14 juni, 2019 - 10:28
NVE har vedtatt at de vil omklassifisere transmisonsnett til distribusjonsnett rundt Høyanger i Sogn og Fjordane, til tross for protester fra Hydro.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 08:04
Sivert Dal fra Nettservice Hadeland ble NM-mester for energimontørlærlinger i 2019.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 09:55
I første kvartal 2019 hadde Tussa et driftsresultat på 119,3 millioner kroner, som er en økning på 89,5 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2018.
Fredag, 14 juni, 2019 - 09:19
NVE vurderer å stramme inn og vise mindre detaljer i sitt kart over det norske kraftsystemet.
Onsdag, 12 juni, 2019 - 15:13
Flertallet i Hjartdal kommunestyre vedtok onsdag kveld å gå videre i forhandlinger med Skagerak Energi for å selge Hjartdal Elverk.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 16:21