Det slippes ut ca. 1 million tonn CO2 per år fra Equinors LNG-anlegg på Melkøya ved Hammerfest. Foto: Øyvind Lie
Fredagskommentar:

Norges siste gasskraftverk

Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29

Kampen mot gasskraft var den dominerende klimasaken i en årrekke. Lenkegjenger og Bondevik-regjeringens avgang hindret ikke at gasskraftverkene ble bygget. Til slutt løste markedets usynlige hånd problemet, ved å gjøre gasskraftproduksjon ulønnsomt på Kårstø og Mongstad. 

Fremdeles har vi imidlertid et gasskraftverk på norsk jord, nærmere bestemt på Melkøya ved Hammerfest. En drøy million tonn slipper Melkøya ut årlig, noe som gjorde LNG-fabrikken til Norges tredje største punktutslipp i 2017. 

Nå trenger Equinor mer kraft for å komprimere gassen fra Snøhvit, og skal få hjelp av Statnett til å vurdere tre ulike løsninger. Den ene innebærer å ta litt mer strøm fra land, mens de to siste innebærer å stenge gasskraftverket og isteden bruke strøm fra nettet. 

Samtidig har NVE gått inn for å legge en av de 13 vindkraftområdene i sin nasjonale ramme nettopp til området rundt Hammerfest. Området har noen av Norges beste vindressurser, og kraft kan produseres for en relativt billig penge. For oljenæringen er billig kraft imidlertid lite verdt hvis ikke forsyningen er sikker. Da trengs det ny linje, fra Skaidi til Hammerfest. Kostnaden for en slik linje trenger ikke kun falle på Equinor, men kan fordeles på mange, både nye vindkraftverk og andre petroleumsaktører. Vår Energi vurderer å øke uttaket av kraft til Goliat-plattformen og andre aktører ser på muligheten for å elektrifisere framtidige felt (Alke, Alta, Wisting). 

Etter å ha vært passive i Nord-Norge i en årrekke, har Statnett nå plutselig tatt en pådriverrolle. Statnett ser at elektrifiseringen av samfunnet går raskere enn man har trodd og at kostnadene går ned. Aktører som tør å løfte blikket og snakke klart om det de ser, blir viktig når Norge nå skal begynne å kutte sine klimagassutslipp.  

Å legge ned landets eneste gasskraftverk og heller ta i bruk fornybar energi for å drive LNG-produksjonen på Melkøya, vil være et skritt i riktig retning.

Det er sterke og mektige aktører involvert i dette spillet, og desto viktigere at både opposisjonen på Stortinget, miljøbevegelsen og vindkraftnæringen er på vakt så ikke prosjektet begraves før noen visste at det lå på bordet.

Dette prosjektet er for viktig til å legges i skuffen.

På forsiden nå

EU-kommisjonen avviser Statnetts ønske om å få doble taket for innmatingstariffen for kraftprodusentene til 2,5 euro/MWh.
Fredag, 14 juni, 2019 - 14:23
Davvi vindkraftverk i Finnmark blir ikke behandlet før etter at nasjonal ramme er godkjent.
Fredag, 14 juni, 2019 - 15:39
SN Power-sjef Torgeir Lien ber myndighetene i enkelte av landene selskapet jobber i om å skattlegge vannkraftverkene deres hardere.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 15:41
NVE vurderer å stramme inn og vise mindre detaljer i sitt kart over det norske kraftsystemet.
Onsdag, 12 juni, 2019 - 15:13
Arbeiderpartiet vil frata stat og kommune milliardinntekter ved å gjøre norske opprinnelsesgarantier verdiløse, advarer Energi Norge.
Fredag, 14 juni, 2019 - 10:28
Flere øvelser og god kommunikasjon er viktig for energiberedskapen, ifølge administrerende direktør i Hallingdal kraftnett, Audun Grynning.
Fredag, 14 juni, 2019 - 07:54
Statkraft har besluttet å starte byggingen av vannkraftverket Los Lagos i Chile.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 14:59
NVE har vedtatt at de vil omklassifisere transmisonsnett til distribusjonsnett rundt Høyanger i Sogn og Fjordane, til tross for protester fra Hydro.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 08:04
Thema Consulting tror det vil være 32 TWh vindkraft i Norge i 2030, og at det vil gi 11 til 13 øre/kWh lavere kraftpris enn om vindkraften ikke var bygget.
Tirsdag, 11 juni, 2019 - 16:32
Flertallet i Hjartdal kommunestyre vedtok onsdag kveld å gå videre i forhandlinger med Skagerak Energi for å selge Hjartdal Elverk.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 16:21
Det felleseuropeiske intradagmarkedet XBID feirer 1 år med over 16 millioner utførte handler. Snart skal markedet utvides.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 13:50
Mange hundre tusen nordmenn er trolig uten god beskyttelse mot lynnedslag, ifølge Hafslund Nett.
Fredag, 14 juni, 2019 - 13:42
Sivert Dal fra Nettservice Hadeland ble NM-mester for energimontørlærlinger i 2019.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 09:55
I samarbeid med Sunnfjord Energi og BKK skal Lerøy Sjøtroll elektrifisere oppdrettslokaliteter i Hordaland.
Onsdag, 12 juni, 2019 - 08:50
Knut Barland ønsker å trappe ned og gir seg som konsernsjef i Skagerak Energi.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 17:13
I første kvartal 2019 hadde Tussa et driftsresultat på 119,3 millioner kroner, som er en økning på 89,5 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2018.
Fredag, 14 juni, 2019 - 09:19
Fredagskommentar:
Fredag, 7 juni, 2019 - 09:53
Etter tre ulykker med strømgjennomgang på frakoblet anlegg fant BKK ut at de ansatte kunne «sjokkerende lite» om jordstrøm. Nå må de melde fra og si «stopp».
Tirsdag, 11 juni, 2019 - 13:07
Ånestadblåheia Vindpark i Sortland er et eksempel på at det er mulig å bygge vindkraft uten store konflikter. Dette fremgår av en undersøkelse gjennomført i slutten av mai, et halvt år etter at de første turbinene i anlegget ble satt i drift.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 10:25
Uforutsigbar og uklar vekting av hensyn kan svekke vindkraftutbyggingens legitimitet, advarer forsker fra Fridtjof Nansens institutt.
Fredag, 7 juni, 2019 - 17:34
Strømforsyning basert på solceller og vindturbiner skal sørge for mobildekning langs 11 kilometer av turistattraksjonen Trollstigen i Rauma i Møre og Romsdal.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 11:11
Per Arne Vada er ansatt som næringspolitisk rådgiver I Energi Norge. Han tiltrer stillingen i september.
Onsdag, 12 juni, 2019 - 16:54