Tussa produserte mindre kraft i fjor enn året før, men fikk mye mer per kilowattime. Foto: Tussa

Små endringer for Tussa

Tussa fikk i fjor et driftsresultat på 132,5 millioner kroner, 900.000 kroner bedre enn året før.
Fredag, 12 april, 2019 - 17:42

Selskapets samlede omsetning i fjor endte på 1 048,2 millioner kroner, opp fra 811,7 millioner kroner i 2017.

«Resultatet er på nivå med 2017, og viser god drift innenfor alle forretningsområdene», skriver selskapet i en pressemelding.

Hovedårsaken til den høye omsetningen er høyere kraftpriser og at kraftkjøp for videresalg til sluttbruker ble lagt om fra konsernintern handel til konsernekstern handel fra september.

For summen av forretningsområdene er resultatendringene fra i fjor små.

Produserte mindre

Tussa produserte imidlertid kun 594 GWh elektrisk kraft i 2018, mot 745 GWh i året før.

Til gjengjeld fikk de mer for kraften. I 2018 var gjennomsnittlig spotpris i området 42,3 øre/kWh, mot 27,5 øre/kWh i 2017. 

Tussa kraftverk ble stanset fra mars til august for planlagt vedlikehold og oppgradering. Det er ventet at produksjonen i kraftverket vil øke med rundt 15 GWh, eller 5 prosent, på årsbasis.

Tenneelva kraftverk, med en forventet årsproduksjon på 10 GWh, ble satt i drift heit på slutten av året.   

Bedring i Mørenett

Tussa eier 46,34 prosent av Mørenett. Tussas del av Mørenett hadde i 2018 et driftsresultat på 54,6 millioner kroner, mot 41,2 millioner kroner året før.

Tussas resultat før skatt i 2018 ble 56,2 millioner kroner, 600.000 kroner mer enn året før. Styret i Tussa har vedtatt å sette av 39,5 millioner kroner til utbytte, i samsvar med aksjonæravtalen som gir signal om et utbytte på 60 prosent av gjennomsnittet av de tre siste årsresultatene.

På forsiden nå

Regjeringen vil før sommeren foreslå å åpne området Utsira Nord for vindkraftutbygging.
Tirsdag, 18 juni, 2019 - 16:16
Solkraft, vindkraft og batterier kan få verden på riktig vei mot togradersmålet, men etter 2030 kreves andre teknologier, ifølge en ny analyse fra BloombergNEF.
Tirsdag, 18 juni, 2019 - 13:02
Jacobsen Elektro sliter økonomisk og har innført betalingsstopp. Arbeid legges ned flere steder i landet, blant annet på to Statnett-stasjoner.
Mandag, 17 juni, 2019 - 18:18
Om alle bygningene i Oslo får solceller på taket, vil etterspørselen etter effekt antakelig øke, selv om energiforbruket går ned, ifølge Statnett.
Tirsdag, 18 juni, 2019 - 08:39
Fiskeridirektoratet mener Equinor bør justere plasseringen av Tampen-vindparken eller flytte den til et annet sted med mindre fiske.
Mandag, 17 juni, 2019 - 10:35
Myndighetene har lært «forbløffende lite» om fugl etter vindkraftutbyggingene, ifølge seniorrådgiver Svein Grotli Skogen i Miljødirektoratet, som sier seg enig i at NVE har vært for slepphendte med konsesjoner.
Mandag, 17 juni, 2019 - 08:03
Solberg-regjeringen har trosset kommuners ønske om vindkraft tolv ganger, mens den kun én gang har trosset en kommunes motstand.
Mandag, 17 juni, 2019 - 19:30
EU-kommisjonen avviser Statnetts ønske om å få doble taket for innmatingstariffen for kraftprodusentene til 2,5 euro/MWh.
Fredag, 14 juni, 2019 - 14:23
Første tertial 2019 fikk Troms Kraft et overskudd før skatt på 181 millioner kroner, 92 millioner kroner mer enn samme periode i fjor.
Mandag, 17 juni, 2019 - 13:37
Davvi vindkraftverk i Finnmark blir ikke behandlet før etter at nasjonal ramme er godkjent.
Fredag, 14 juni, 2019 - 15:39
Fornybarnæringen ber NVE utsette forslag om endringer i systemansvarsforskriften, som vil medføre økte rapporteringskrav fra nettselskapene. Hovedgrunnen er at tidspunktet for endringene er uheldig.
Tirsdag, 18 juni, 2019 - 13:08
Styret i BKK Varme har bevilget 25 mill. kroner til å bygge solcelleløsninger hos kundene.
Mandag, 17 juni, 2019 - 11:16
SN Power-sjef Torgeir Lien ber myndighetene i enkelte av landene selskapet jobber i om å skattlegge vannkraftverkene deres hardere.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 15:41
Det nye midt-norske nettkonsernet bestående av nettvirksomhetene i TrønderEnergi Nett AS og NTE Nett AS ble fredag formelt etablert.
Mandag, 17 juni, 2019 - 09:17
Flere øvelser og god kommunikasjon er viktig for energiberedskapen, ifølge administrerende direktør i Hallingdal kraftnett, Audun Grynning.
Fredag, 14 juni, 2019 - 07:54
Statkraft har besluttet å starte byggingen av vannkraftverket Los Lagos i Chile.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 14:59
Arbeiderpartiet vil frata stat og kommune milliardinntekter ved å gjøre norske opprinnelsesgarantier verdiløse, advarer Energi Norge.
Fredag, 14 juni, 2019 - 10:28
NVE har vedtatt at de vil omklassifisere transmisonsnett til distribusjonsnett rundt Høyanger i Sogn og Fjordane, til tross for protester fra Hydro.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 08:04
Sivert Dal fra Nettservice Hadeland ble NM-mester for energimontørlærlinger i 2019.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 09:55
I første kvartal 2019 hadde Tussa et driftsresultat på 119,3 millioner kroner, som er en økning på 89,5 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2018.
Fredag, 14 juni, 2019 - 09:19
NVE vurderer å stramme inn og vise mindre detaljer i sitt kart over det norske kraftsystemet.
Onsdag, 12 juni, 2019 - 15:13
Flertallet i Hjartdal kommunestyre vedtok onsdag kveld å gå videre i forhandlinger med Skagerak Energi for å selge Hjartdal Elverk.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 16:21