Visualisering av hvordan Matre vindkraftverk vil fremstå i det lokale landskapet. (Illustrasjon: BKK)

BKK-planer for vindkraftverk i Masfjord

Utbygging av Matre vindkraftverk skal gi 10 til 12 årsverk lokalt, og 17 millioner kroner årlig i eiendomsskatt til kommunen.
Mandag, 13 mai, 2019 - 12:06

Torsdag sist uke var det åpent folkemøte om det planlagte prosjektet i Masfjorden kommune i Hordaland. Det er BKK som, i samarbeid med utviklingsselskapet Zephyr, er i gang med å utrede utbyggingen. Prosjektet omfatter i størrelsesorden 40 vindturbiner med en produksjon på rundt 800 GWh og en effekt på mellom 250 og 300 MW. Investeringsomfanget er beregnet til i om lag tre milliarder kroner.

Prosjektplanene for Matre vindkraftverk blir presentert etter at NVE 1. april la fram utkast til nasjonal ramme for vindkraft på land, og som Olje- og energidepartementet i etterkant har sendt på høring.

Planene ble presentert på et kommunestyremøte der også utbyggere, motstandere og tilhengere av prosjektet var godt representert. På møtet ble det vedtatt å oppnevne et utvalg som skal utarbeide en høringsuttalelse. Denne vil bli vedtatt på et kommunestyremøte 24. juni ifølge BKK.

Det er ikke sendt melding til NVE om prosjektet, og det vil ifølge BKK heller ikke bli gjort før endelig nasjonal ramme for vindkraft er vedtatt. Høringsfristen for den nasjonale vindkraftrammen er 1. oktober. Det er ifølge BKK tydelig motstand mot vindkraft i kommunen.

-Vi lytter til kommunen og legger vekt på lokale innspill, sier konserndirektør Olav Osvoll i BKK. -Nasjonal ramme legger opp til vindkraftutbygging i vårt nærområde, og det ønsker BKK å ta del i. Dersom vi trekker oss ut vil andre ta denne posisjonen, sier Osvoll.

Vindkraftparken er planlagt etablert i et område med nærhet til eksisterende infrastruktur, i et område som allerede er preget av vannkraftutbygging og kraftledninger. BKK og Zephyr har lagt vekt på å unngå de mest brukte turområdene.

Ifølge BKK vil utbyggingen på flere måter ha positive ringvirkninger lokalt. Næringslivet i Masfjorden vil i driftsfasen kunne levere varer og tjenester for om lag 40 millioner kroner, ifølge kraftselskapet.  

Eiendomsskatten på 17 millioner kroner tilsvarer omtrent kostnadene med å drive alle barnehagene i kommunen, ifølge konserndirektør Osvoll.

På forsiden nå

Eierne av gassanlegget på Nyhamna har fått godkjennelse til å kjøpe kraft fra havvindparken Havsul og trekke fra mesteparten av kostnanden på skatten.
Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV-linjen fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.
Distriktsenergi mener man kan spare like mye penger ved innkjøpssamarbeid som ved fusjon.
Det er signert intensjonsavtale om å gå videre med ny kraftlnije til Haugalandet, som kan stå klar allerede i 2025.
Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 144 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette er ned fra 469 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
Hittil i år har Norges nettoimport vært ca. 1 TWh, mens Norden totalt har hatt en nettoeksport på 1 TWh.
NorthConnect ønsker ikke at havvind fra Utsira Nord skal kobles direkte på kabelen til Skottland.
OED tror ikke varmedumping i Akerselva fra fjernkjøling skader ørretbestanden, og endrer NVEs vedtak.
Statkraft har kjøpt den britiske vindkraftutvikleren Airvolution Clean Energy Ltd.
Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.
Uten nasjonal overordnet styring får vi et lappeteppe av beslutninger, advarer Cicero-forsker Kristin Linnerud.
Tussa skal bygge nytt kraftverk i Osdalen i Volda kommune. Normal årsproduksjon er beregnet til om lag 16 GWh.
Med signerte leveringsavtaler på 300 GWh fjernvarme har Fortum Oslo Varme nådd sitt ambisiøse 2020-mål for nye fjernvarmeavtaler – åtte måneder før planlagt.
Etter fusjonen med BKK får kundene i Sunnfjord Energi årlig 70 millioner kroner lavere i nettleie.
Lovverket må endres slik at kommuner og fylkeskommuner får en sentral rolle i saksbehandlingen i vindkraftsaker.
Statlig eiermakt må brukes for å få Equinor til å satse mer på havvind, mener Senterpartiet og SV.
Nåværende administrerende direktør i Hammerfest Energi, Jon Eirik Holst, er ansatt som ny sjef for elsikkerhetsseksjonen i DSB, etter det Energiteknikk erfarer.
I 2018 var antall elbiler er i landet på rask vei mot 200 000. Hver sjette av de rikeste husstandene eier en elbil.
I første halvår oppnådde Helgeland Kraft et foreløpig resultat etter skatt på 135 millioner kroner. Dette er betydelig bedre enn tilsvarende periode i fjor.
Den må bare brukes effektivt, sier Tore Morten Wetterhus i Glitre Energi, som vil endre nettleie-kommunikasjonen.
OED har gitt Equinor konsesjon på strøm fra land til byggetrinn to i Johan Sverdrup-utbyggingen. Konsesjonen omfatter et maksimum kraftuttak på 335 MW.
Effektetariffer stopper utbygging av hurtigladere i grisgrendte strøk. Nå kan regelverket bli endret.
Ikke bare vil overgangen fra fossil energi til elektrisitet bidra til utslippskutt og nye arbeidsplasser. Det vil også gi betydelige besparelser for landets husholdninger, ifølge beregninger fra Energi Norge.
Eneste realistiske mulighet for havvind-utbygging på Utsira Nord, hevder eieren av Kvitebjørn Energi.