Det danske systemansvarlige nettselskapet Energinett blir, sammen med Statnett, Svenska kraftnät og Fingrid, deleier i balanseavregningsselskapet eSett Oy. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Energinet blir deleier i eSett Oy

Det danske systemansvarlige nettselskapet Energinet inngått en avtale med Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid og Statnett om å bli deleier i eSett Oy.
Tirsdag, 14 mai, 2019 - 13:07

Avtalen innebærer at Energinet blir en del av det nordiske samarbeidet om avregning av ubalanser i kraftmarkedet, ifølge pressemelding fra Statnett.

eSett Oy håndterer avregningen av ubalanser i det nordiske markedet. Fram til nå har de nordiske systemansvarlige nettselskapene Statnett, Svenska kraftnät og Fingrid eid eSett Oy, hver med en tredjedel av aksjene. Transaksjonen gjør Energinet til deleier i eSett Oy.

Aksjene er delt likt mellom de fire eierne, hver med 25 prosent. Danske markedsaktører vil gå inn i den nordiske balanseavregningen i fjerde kvartal 2020, forutsatt at regulator godkjenner de nye markedsprosessene.

Gjennom den signerte avtalen ble partene enige om at Energinet vil ta del i den nordiske balanseavregningen.

-Vi ønsker Energinet og Danmark velkomne i samarbeidet om felles nordisk balanseavregning. Dette er et viktig steg som vi har sett fram til, og det bidrar til ytterligere integrasjon og utvikling av det nordiske kraftmarkedet, sier konsernsjefene i Statnett, Svenska kraftnät og Fingrid i en felles uttalelse.

-Det sterke nordiske samarbeidet er svært viktig for Energinet, og vi ser fram til dette nye steget. Tettere samarbeid vil være til nytte for oss alle i våre stadig mer komplekse markedsoperasjoner, og det vil styrke konkurranse og harmonisering i det nordiske markedet, sier Energinets konsernsjef Thomas Egebo.

Nordisk balanseavregning

Statnett, Svenska kraftnät og Fingrid etablerte selskapet eSett Oy i 2013. Selskapet ble etablert for å oppnå en felles balanseavregning for Norge, Sverige og Finland. Selskapet har hovedkontor i Helsingfors, Finland. I 2017 tok eSett Oy over det operative ansvaret for balanseavregningen og fakturering av markedsaktører i Finland, Sverige og Norge gjennom å ta i bruk den nordiske modellen for balanseavregning.

På forsiden nå

Eierne av gassanlegget på Nyhamna har fått godkjennelse til å kjøpe kraft fra havvindparken Havsul og trekke fra mesteparten av kostnanden på skatten.
Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV-linjen fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.
Distriktsenergi mener man kan spare like mye penger ved innkjøpssamarbeid som ved fusjon.
Det er signert intensjonsavtale om å gå videre med ny kraftlnije til Haugalandet, som kan stå klar allerede i 2025.
Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 144 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette er ned fra 469 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
Hittil i år har Norges nettoimport vært ca. 1 TWh, mens Norden totalt har hatt en nettoeksport på 1 TWh.
NorthConnect ønsker ikke at havvind fra Utsira Nord skal kobles direkte på kabelen til Skottland.
OED tror ikke varmedumping i Akerselva fra fjernkjøling skader ørretbestanden, og endrer NVEs vedtak.
Statkraft har kjøpt den britiske vindkraftutvikleren Airvolution Clean Energy Ltd.
Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.
Uten nasjonal overordnet styring får vi et lappeteppe av beslutninger, advarer Cicero-forsker Kristin Linnerud.
Tussa skal bygge nytt kraftverk i Osdalen i Volda kommune. Normal årsproduksjon er beregnet til om lag 16 GWh.
Med signerte leveringsavtaler på 300 GWh fjernvarme har Fortum Oslo Varme nådd sitt ambisiøse 2020-mål for nye fjernvarmeavtaler – åtte måneder før planlagt.
Etter fusjonen med BKK får kundene i Sunnfjord Energi årlig 70 millioner kroner lavere i nettleie.
Lovverket må endres slik at kommuner og fylkeskommuner får en sentral rolle i saksbehandlingen i vindkraftsaker.
Statlig eiermakt må brukes for å få Equinor til å satse mer på havvind, mener Senterpartiet og SV.
Nåværende administrerende direktør i Hammerfest Energi, Jon Eirik Holst, er ansatt som ny sjef for elsikkerhetsseksjonen i DSB, etter det Energiteknikk erfarer.
I 2018 var antall elbiler er i landet på rask vei mot 200 000. Hver sjette av de rikeste husstandene eier en elbil.
I første halvår oppnådde Helgeland Kraft et foreløpig resultat etter skatt på 135 millioner kroner. Dette er betydelig bedre enn tilsvarende periode i fjor.
Den må bare brukes effektivt, sier Tore Morten Wetterhus i Glitre Energi, som vil endre nettleie-kommunikasjonen.
OED har gitt Equinor konsesjon på strøm fra land til byggetrinn to i Johan Sverdrup-utbyggingen. Konsesjonen omfatter et maksimum kraftuttak på 335 MW.
Effektetariffer stopper utbygging av hurtigladere i grisgrendte strøk. Nå kan regelverket bli endret.
Ikke bare vil overgangen fra fossil energi til elektrisitet bidra til utslippskutt og nye arbeidsplasser. Det vil også gi betydelige besparelser for landets husholdninger, ifølge beregninger fra Energi Norge.
Eneste realistiske mulighet for havvind-utbygging på Utsira Nord, hevder eieren av Kvitebjørn Energi.