Det finnes noen snublesteiner på veien mot å løfte strømproduksjonen her i landet mot et forbruk på 159 TWh i 2040, selv om målet i utgangspunktet virker realistisk. (Illustrasjonsfoto: Østfold Energi)
Fredagskommentar:

Den krevende veien mot målet

I en ny studie anslår NVE at strømforbruket her i landet kan øke fra 136 TWh i 2018 til 159 TWh i 2040. Dersom dette er en treffsikker vurdering, hvordan ligger det an for å komme dit?
Fredag, 10 mai, 2019 - 12:14

En økning på 23 TWh over drøye 20 år virker neppe avskrekkende. Det årlige påfyllet av fornybar energi viser at det kan være mer enn som så i oppløpet. Med et helelektrisk samfunn i sikte er det en absolutt forutsetning, ikke minst for at Norge skal bli blant de første nasjonene i verden som bryter den ambisiøse målstreken.

Men det er ikke til å underslå at det underveis finnes noen snublesteiner. Den pågående revisjonen av gamle vannkraftkonsesjoner, som skal være gjennomført innen 2022, er en av dem. Her kan det, i miljø- og naturmangfoldets navn, komme produksjonsbegrensninger som ingen foreløpig vet omfanget av. Det er ikke urealistisk å anta at det kan dreie seg om ganske mange TWh.

Dessuten er vindkraftutbygginger på land i ferd med å få seg et kraftig skudd for baugen. Rundt om i landet er de folkelige protestene mot de ulempene dette innebærer, i ferd med å bli temmelig høylytte. Det er liten grunn til å tro at dette vil dempe seg i årene som kommer. Hvilke begrensninger dette vil innebære for fornybarutviklingen, svever i det blå.

Dette er bare et par av de utfordringene fornybarutviklingen er stilt overfor. Politisk og på andre måter er det mye annet som også kan forkludre fremdriften. Det er nærmest umulig å forskuttere hvordan det ender. Men det er lov til å være optimistisk. Kanskje må det et skikkelig skippertak til. I så måte er vi i hvert fall blant de beste i verden.

På forsiden nå

Eierne av gassanlegget på Nyhamna har fått godkjennelse til å kjøpe kraft fra havvindparken Havsul og trekke fra mesteparten av kostnanden på skatten.
Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV-linjen fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.
Distriktsenergi mener man kan spare like mye penger ved innkjøpssamarbeid som ved fusjon.
Det er signert intensjonsavtale om å gå videre med ny kraftlnije til Haugalandet, som kan stå klar allerede i 2025.
Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 144 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette er ned fra 469 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
Hittil i år har Norges nettoimport vært ca. 1 TWh, mens Norden totalt har hatt en nettoeksport på 1 TWh.
NorthConnect ønsker ikke at havvind fra Utsira Nord skal kobles direkte på kabelen til Skottland.
OED tror ikke varmedumping i Akerselva fra fjernkjøling skader ørretbestanden, og endrer NVEs vedtak.
Statkraft har kjøpt den britiske vindkraftutvikleren Airvolution Clean Energy Ltd.
Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.
Uten nasjonal overordnet styring får vi et lappeteppe av beslutninger, advarer Cicero-forsker Kristin Linnerud.
Tussa skal bygge nytt kraftverk i Osdalen i Volda kommune. Normal årsproduksjon er beregnet til om lag 16 GWh.
Med signerte leveringsavtaler på 300 GWh fjernvarme har Fortum Oslo Varme nådd sitt ambisiøse 2020-mål for nye fjernvarmeavtaler – åtte måneder før planlagt.
Etter fusjonen med BKK får kundene i Sunnfjord Energi årlig 70 millioner kroner lavere i nettleie.
Lovverket må endres slik at kommuner og fylkeskommuner får en sentral rolle i saksbehandlingen i vindkraftsaker.
Statlig eiermakt må brukes for å få Equinor til å satse mer på havvind, mener Senterpartiet og SV.
Nåværende administrerende direktør i Hammerfest Energi, Jon Eirik Holst, er ansatt som ny sjef for elsikkerhetsseksjonen i DSB, etter det Energiteknikk erfarer.
I 2018 var antall elbiler er i landet på rask vei mot 200 000. Hver sjette av de rikeste husstandene eier en elbil.
I første halvår oppnådde Helgeland Kraft et foreløpig resultat etter skatt på 135 millioner kroner. Dette er betydelig bedre enn tilsvarende periode i fjor.
Den må bare brukes effektivt, sier Tore Morten Wetterhus i Glitre Energi, som vil endre nettleie-kommunikasjonen.
OED har gitt Equinor konsesjon på strøm fra land til byggetrinn to i Johan Sverdrup-utbyggingen. Konsesjonen omfatter et maksimum kraftuttak på 335 MW.
Effektetariffer stopper utbygging av hurtigladere i grisgrendte strøk. Nå kan regelverket bli endret.
Ikke bare vil overgangen fra fossil energi til elektrisitet bidra til utslippskutt og nye arbeidsplasser. Det vil også gi betydelige besparelser for landets husholdninger, ifølge beregninger fra Energi Norge.
Eneste realistiske mulighet for havvind-utbygging på Utsira Nord, hevder eieren av Kvitebjørn Energi.