Striden om Frøya vindpark er ennå ikke over. Foto: Øyvind Lie

Frøya vil ha Fylkesmann­ens vedtak opphevet

Frøya kommune ber departementet omgjøre Fylkesmannens vedtak og stoppe vindparken.
Tirsdag, 14 mai, 2019 - 17:38

I ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag vedtok Frøya kommune å sende brev til Kommunaldepartementet med begjæring om å oppheve fylkesmannens vedtak som opphevet byggestoppen til Frøya vindkraftverk. Det skriver avisen Hitra-Frøya.

Kommunens advokat har skrevet en anmodning hvor det hevdes at fylkesmannens vedtak fredag er gjort på grunnlag av feil vurdering av de faktiske forhold og at det dermed er ugyldig.

Striden går om hvorvidt TrønderEnergi overskred byggefristen på tre år som kommunen mener gir dem rett til å stoppe kraftverket.

Fylkesmannen la til grunn at TrønderEnergi ble hindret av demonstrasjoner, og at arbeidene dermed må anses igangsatt fordi selskapet har gjort det som med rimelighet kan forventes for å besørge oppstart.

Det er ikke Frøya kommune enig i. De hevder at protestaksjoner av denne typen ikke er et forhold utenfor TrønderEnergis kontroll.

«At det vil kunne forekomme aksjoner i forbindelse med denne type tiltak må anses som påregnelig, og er dermed innenfor tiltakshaver kontrollsfære», skriver kommunen.

Kommunen hevder i sitt brev at det må tas hensyn til «den minimale tidsmargin TrønderEnergi har gitt seg selv for rettidig oppstart ved at det ikke ble søkt om godkjenning av MTA-plan tidligere».

På forsiden nå

Eierne av gassanlegget på Nyhamna har fått godkjennelse til å kjøpe kraft fra havvindparken Havsul og trekke fra mesteparten av kostnanden på skatten.
Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV-linjen fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.
Distriktsenergi mener man kan spare like mye penger ved innkjøpssamarbeid som ved fusjon.
Det er signert intensjonsavtale om å gå videre med ny kraftlnije til Haugalandet, som kan stå klar allerede i 2025.
Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 144 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette er ned fra 469 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
Hittil i år har Norges nettoimport vært ca. 1 TWh, mens Norden totalt har hatt en nettoeksport på 1 TWh.
NorthConnect ønsker ikke at havvind fra Utsira Nord skal kobles direkte på kabelen til Skottland.
OED tror ikke varmedumping i Akerselva fra fjernkjøling skader ørretbestanden, og endrer NVEs vedtak.
Statkraft har kjøpt den britiske vindkraftutvikleren Airvolution Clean Energy Ltd.
Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.
Uten nasjonal overordnet styring får vi et lappeteppe av beslutninger, advarer Cicero-forsker Kristin Linnerud.
Tussa skal bygge nytt kraftverk i Osdalen i Volda kommune. Normal årsproduksjon er beregnet til om lag 16 GWh.
Med signerte leveringsavtaler på 300 GWh fjernvarme har Fortum Oslo Varme nådd sitt ambisiøse 2020-mål for nye fjernvarmeavtaler – åtte måneder før planlagt.
Etter fusjonen med BKK får kundene i Sunnfjord Energi årlig 70 millioner kroner lavere i nettleie.
Lovverket må endres slik at kommuner og fylkeskommuner får en sentral rolle i saksbehandlingen i vindkraftsaker.
Statlig eiermakt må brukes for å få Equinor til å satse mer på havvind, mener Senterpartiet og SV.
Nåværende administrerende direktør i Hammerfest Energi, Jon Eirik Holst, er ansatt som ny sjef for elsikkerhetsseksjonen i DSB, etter det Energiteknikk erfarer.
I 2018 var antall elbiler er i landet på rask vei mot 200 000. Hver sjette av de rikeste husstandene eier en elbil.
I første halvår oppnådde Helgeland Kraft et foreløpig resultat etter skatt på 135 millioner kroner. Dette er betydelig bedre enn tilsvarende periode i fjor.
Den må bare brukes effektivt, sier Tore Morten Wetterhus i Glitre Energi, som vil endre nettleie-kommunikasjonen.
OED har gitt Equinor konsesjon på strøm fra land til byggetrinn to i Johan Sverdrup-utbyggingen. Konsesjonen omfatter et maksimum kraftuttak på 335 MW.
Effektetariffer stopper utbygging av hurtigladere i grisgrendte strøk. Nå kan regelverket bli endret.
Ikke bare vil overgangen fra fossil energi til elektrisitet bidra til utslippskutt og nye arbeidsplasser. Det vil også gi betydelige besparelser for landets husholdninger, ifølge beregninger fra Energi Norge.
Eneste realistiske mulighet for havvind-utbygging på Utsira Nord, hevder eieren av Kvitebjørn Energi.