Myndighetene sier mye mer nei til kommuner som sier ja enn ja til kommuner som sier nei. Illustrasjonsfoto: Ole Martin Wold/Fosen Vind

12 nei til kom­muner som sa ja

Solberg-regjeringen har trosset kommuners ønske om vindkraft tolv ganger, mens den kun én gang har trosset en kommunes motstand.
Mandag, 17 juni, 2019 - 19:30

Arbeiderpartiets Tove-Lise Torve har spurt energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) om myndighetene har avslått konsesjonssøknader i vindkraftprosjekt hvor kommunen har vært positiv til utbygging, og om hvilket prosjekt som ble godkjent mot kommunens vilje.

Freiberg tar i sitt svar utgangspunkt i hvordan Olje- og energidepartement har behandlet klagesakene, og avgrenser omfanget til saker som er behandlet under regjeringen Solberg, som ble utnevnt i oktober 2013.

Freiberg skriver at regjeringen bare har gitt konsesjon til ett vindkraftprosjekt der vertskommunen var imot konsesjon. Dette var Raudfjell vindkraftverk i Tromsø, der kommunen ville avvente erfaringene med det tilgrensede Kvitfjell vindkraftverk før det ble tatt stilling til Raudfjell.

Departementets opptelling viser hele tolv prosjekter hvor konsesjonssøknader i vindkraftprosjekter på land er avslått selv om kommunen har vært positiv til utbygging:

• Røst vindkraftverk i Røst kommune - avgjort i 2013

• Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - avgjort i 2014

• Hammerfest vindkraftverk i Hammerfest kommune - avgjort i 2015

• Fálesrášša vindkraftverk i Kvalsund kommune - avgjort i 2015

• Kvitvola vindkraftverk i Engerdal kommune - avgjort i 2015

• Skogvatnet vindkraftverk i Tysfjord kommune - avgjort i 2015

• Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune - avgjort i 2016

• Mosjøen vindkraftverk i Vefsn kommune - avgjort i 2016

• Vågsvåg vindkraftverk i Vågsøy kommune - avgjort i 2017

• Kopperaa vindkraftverk i Meråker kommune - avgjort i 2017

• Hovatn Aust vindkraftverk i Bygland kommune - avgjort i 2018

• Maurneset vindkraftverk i Nordreisa kommune - avgjort i 2019

På forsiden nå

Neas, Svorka, Sunndal Energi, og Rauma Energi har etablert et nytt nettselskap for å kunne kjøpe Statnetts 132 kV-nett i sitt område. De advarer mot økt nettleie hvis Mørenett får kjøpe.
Rask utkobling av forbruk er mer lovende enn rask justering av vannkraft, ifølge Statnett.
Forsvarer planene om salg av 132 kV-nettet og har «full tillit» til at Istad Nett fyller sin rolle som utredningsansvarlig for nettet i Møre og Romsdal.
Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Nå begynner Tolga kraftverk å ta form. I 2021 fases kraftverket inn på strømnettet med 205 GWh ny fornybar energi.
NVE vil etablere et nytt pilotrammeverk for aktører som vil teste ut ny teknologi, systemer og konsepter som faller utenfor de ordinære regelverkene.
Ingenting i kraftskatteutvalgets forslag hindrer at kommuner og fylkers kraftinntekter kan opprettholdes, ifølge finansminister Siv Jensen.
Håndtering av jordfeil er en utfordring i strømnettet. I et pilotprosjekt har Voss Energi høstet positive erfaringer med ny teknologi.
Vattenenfall terminerer havvindprosjektet Taggen utenfor Sølvesborg i Sverige. Begrunnelsen er protester fra det svenske forsvaret.
De nærmeste fem årene ligger det til rette for at fornybarproduksjonen i verden kan øke med 50 prosent. Av dette står solkraft for 60 prosent, ifølge IEA.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.