Myndighetene sier mye mer nei til kommuner som sier ja enn ja til kommuner som sier nei. Illustrasjonsfoto: Ole Martin Wold/Fosen Vind

12 nei til kom­muner som sa ja

Solberg-regjeringen har trosset kommuners ønske om vindkraft tolv ganger, mens den kun én gang har trosset en kommunes motstand.
Mandag, 17 juni, 2019 - 19:30

Arbeiderpartiets Tove-Lise Torve har spurt energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) om myndighetene har avslått konsesjonssøknader i vindkraftprosjekt hvor kommunen har vært positiv til utbygging, og om hvilket prosjekt som ble godkjent mot kommunens vilje.

Freiberg tar i sitt svar utgangspunkt i hvordan Olje- og energidepartement har behandlet klagesakene, og avgrenser omfanget til saker som er behandlet under regjeringen Solberg, som ble utnevnt i oktober 2013.

Freiberg skriver at regjeringen bare har gitt konsesjon til ett vindkraftprosjekt der vertskommunen var imot konsesjon. Dette var Raudfjell vindkraftverk i Tromsø, der kommunen ville avvente erfaringene med det tilgrensede Kvitfjell vindkraftverk før det ble tatt stilling til Raudfjell.

Departementets opptelling viser hele tolv prosjekter hvor konsesjonssøknader i vindkraftprosjekter på land er avslått selv om kommunen har vært positiv til utbygging:

• Røst vindkraftverk i Røst kommune - avgjort i 2013

• Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - avgjort i 2014

• Hammerfest vindkraftverk i Hammerfest kommune - avgjort i 2015

• Fálesrášša vindkraftverk i Kvalsund kommune - avgjort i 2015

• Kvitvola vindkraftverk i Engerdal kommune - avgjort i 2015

• Skogvatnet vindkraftverk i Tysfjord kommune - avgjort i 2015

• Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune - avgjort i 2016

• Mosjøen vindkraftverk i Vefsn kommune - avgjort i 2016

• Vågsvåg vindkraftverk i Vågsøy kommune - avgjort i 2017

• Kopperaa vindkraftverk i Meråker kommune - avgjort i 2017

• Hovatn Aust vindkraftverk i Bygland kommune - avgjort i 2018

• Maurneset vindkraftverk i Nordreisa kommune - avgjort i 2019

På forsiden nå

Norsk vannkraft i 2019:
I 2019 planlegger de seks største offentlig eide vannkraftprodusentene å investere mellom to og tre milliarder kroner. Mye går til oppgradering av dammer.
Med Empire Wind-prosjektet vil Equinor levere 816 MW fornybar energi til forbrukerne i New York.
Markedsaktiviteter og høyere kraftproduksjon løftet kvartalsresultatet i Statkraft. Oppnådde historisk godt driftsresultat i første halvår.
Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Statkraft kjøper 330 GWh fornybar energi fra solparken Bargas i Toledo i Spania.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
Av Statnett har GE Renewable Energy (GE) fått i oppdrag å oppgradere SVC-anleggene ved transformatorstasjonene på Rød i Telemark og i Verdal i Trøndelag.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Siste transport med tre turbinblader til Hitra 2 vindpark gikk natt til i dag.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?