Nå får det populære turistmålet Trollstigen mobildekning med strøm fra solceller og vindturbiner.

Mobildekning med grønn energi på Trollstigen

Strømforsyning basert på solceller og vindturbiner skal sørge for mobildekning langs 11 kilometer av turistattraksjonen Trollstigen i Rauma i Møre og Romsdal.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 11:11

Strekningen det dreier seg om har lenge vært et hull på det mobile dekningskartet, til bekymring for de som besøker det populære området. Det er Telia som har fått i oppdrag å bygge den infrastrukturen som må til. Stasjonen er plassert i en nasjonalpark, forsynt med strøm fra solceller og vindturbiner, med hydrogengass som reservestrøm. Løsningen er den første i sitt slag her i landet, ifølge en pressemelding fra Telia.

-Dette er en innovativ løsning som ikke bare gir mobildekning til et utsatt område, men som også utelukkende baserer seg på grønn energi. De eneste utslippene fra stasjonen vil være vanndamp, sier Kirke Saar, nettverksdirektør i Telia Norge.

-Nødnett har hatt dekning i området i noen år allerede. Når publikum nå får vanlig mobildekning på stedet kan de ringe nødetatene om noe skulle skje. Det gir bedre samfunnssikkerhet for alle, sier Sigurd Heier, avdelingsdirektør for Nød og Beredskapskommunikasjon i DSB.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.