Demonstrasjon mot bygging av vindkraftverk på Frøya. Foto: Norges Miljøvernforbund
Fredagskommentar:

Vindkraft krever ydmykhet

Fredag, 7 juni, 2019 - 09:53

I mange år var vindkraftbransjen de snille, miljøvennlige og ufarlige, fordi ingenting ble bygget. Så ble det lønnsomt, utbyggingen tok av, og bråket startet.

Konsesjonsmyndighetene, med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i spissen, må ta sin del av skylden. Vi er fleksible i Norge, noe som gjenspeiles i konsesjonssystemet. Aktørene får bygge med aller nyeste teknologi. Møller som innbyggerne ble forespeilet å være 150 meter høye, ble dermed 200 meter på få år.

Kommunestyrer som godkjente vindparker fordi de akkurat ikke var synlige fra kjøkkenvinduet til Per, kan slik bli stilt sjakk matt. Da hjelper det lite at det blir litt færre turbiner og litt mindre veibygging.

Måtte endre kurs

Inntil nylig behandlet NVE rutinemessig søknadene om 50 meter høyere turbiner med et halvsides skriv, med henvisning til den teknologiske fremgangen innenfor vindkraftindustrien.

Nå har NVE blitt tvunget til å justere kursen.

Statkraft har søkt om å bygge høyere møller på Kvinesheia i Vest-Agder, og NVE krever plutselig både tilleggsutredninger og en ny offentlig høring av søknaden. Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund varsler at det kan komme ytterligere innstramminger. Det er bra, og på tide.

NVE har i for stor grad vært på vindkraftbransjens side. Det var nok behagelig og koselig når nesten ingenting skjedde og direktoratet kunne legge til rette for at et og annet prosjekt likevel ble bygget.  Nå er vindkraften blitt stor, og må tas på alvor.

Hvis ikke bransjen blir mer ydmyk, kan den risikere at politikerne gir det norske vindkrafteventyret en brå slutt. Forskjellen mellom oss og resten av Europa er nemlig at vi allerede er selvforsynt med fornybar kraft. Da må det argumenteres bedre for hvorfor vi trenger mer. Sammenhengen mellom vindkraft og klima må synliggjøres.

Legitime følelser

Motstand basert på følelser for sin barndoms turområde, må ikke bli møtt med økonomiske kalkyler. Ta isteden motstanden på alvor, ved å anerkjenne den. Da kan man møtes i dialog og komme fram til balanserte løsninger. På NVEs vindkraftseminar tok Kjetil Lund på forbilledlig vis til orde for dette.

Neste steg kan være å stoppe raljeringen over Miljødirektoratets rapporter om flaggermus og villrein.

Direktoratets innvendinger om at fugleundersøkelsene er for dårlige, må tas på alvor.

Mye tyder på at den økte vindkraftmotstanden vil øke Miljødirektoratets gjennomslagskraft. 

Alle i vindkraftbransjen må lage skikkelige utredninger, i god tid før noe bygges. Slik kan tilliten i folket gjenoppbygges.

Den offentlige debatten polariseres, det gjelder også vår energidebatt. Da må vi være tøffere med oss selv, og rausere med våre meningsmotstandere.

Vi må høre på og anerkjenne hverandre, og søke å finne løsninger som alle kan leve med.

Ikke minst vise ydmykhet.

På forsiden nå

EU-kommisjonen avviser Statnetts ønske om å få doble taket for innmatingstariffen for kraftprodusentene til 2,5 euro/MWh.
Fredag, 14 juni, 2019 - 14:23
Davvi vindkraftverk i Finnmark blir ikke behandlet før etter at nasjonal ramme er godkjent.
Fredag, 14 juni, 2019 - 15:39
SN Power-sjef Torgeir Lien ber myndighetene i enkelte av landene selskapet jobber i om å skattlegge vannkraftverkene deres hardere.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 15:41
NVE vurderer å stramme inn og vise mindre detaljer i sitt kart over det norske kraftsystemet.
Onsdag, 12 juni, 2019 - 15:13
Arbeiderpartiet vil frata stat og kommune milliardinntekter ved å gjøre norske opprinnelsesgarantier verdiløse, advarer Energi Norge.
Fredag, 14 juni, 2019 - 10:28
Flere øvelser og god kommunikasjon er viktig for energiberedskapen, ifølge administrerende direktør i Hallingdal kraftnett, Audun Grynning.
Fredag, 14 juni, 2019 - 07:54
Statkraft har besluttet å starte byggingen av vannkraftverket Los Lagos i Chile.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 14:59
NVE har vedtatt at de vil omklassifisere transmisonsnett til distribusjonsnett rundt Høyanger i Sogn og Fjordane, til tross for protester fra Hydro.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 08:04
Thema Consulting tror det vil være 32 TWh vindkraft i Norge i 2030, og at det vil gi 11 til 13 øre/kWh lavere kraftpris enn om vindkraften ikke var bygget.
Tirsdag, 11 juni, 2019 - 16:32
Flertallet i Hjartdal kommunestyre vedtok onsdag kveld å gå videre i forhandlinger med Skagerak Energi for å selge Hjartdal Elverk.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 16:21
Det felleseuropeiske intradagmarkedet XBID feirer 1 år med over 16 millioner utførte handler. Snart skal markedet utvides.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 13:50
Mange hundre tusen nordmenn er trolig uten god beskyttelse mot lynnedslag, ifølge Hafslund Nett.
Fredag, 14 juni, 2019 - 13:42
Sivert Dal fra Nettservice Hadeland ble NM-mester for energimontørlærlinger i 2019.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 09:55
I samarbeid med Sunnfjord Energi og BKK skal Lerøy Sjøtroll elektrifisere oppdrettslokaliteter i Hordaland.
Onsdag, 12 juni, 2019 - 08:50
Knut Barland ønsker å trappe ned og gir seg som konsernsjef i Skagerak Energi.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 17:13
I første kvartal 2019 hadde Tussa et driftsresultat på 119,3 millioner kroner, som er en økning på 89,5 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2018.
Fredag, 14 juni, 2019 - 09:19
Fredagskommentar:
Fredag, 7 juni, 2019 - 09:53
Etter tre ulykker med strømgjennomgang på frakoblet anlegg fant BKK ut at de ansatte kunne «sjokkerende lite» om jordstrøm. Nå må de melde fra og si «stopp».
Tirsdag, 11 juni, 2019 - 13:07
Ånestadblåheia Vindpark i Sortland er et eksempel på at det er mulig å bygge vindkraft uten store konflikter. Dette fremgår av en undersøkelse gjennomført i slutten av mai, et halvt år etter at de første turbinene i anlegget ble satt i drift.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 10:25
Uforutsigbar og uklar vekting av hensyn kan svekke vindkraftutbyggingens legitimitet, advarer forsker fra Fridtjof Nansens institutt.
Fredag, 7 juni, 2019 - 17:34
Strømforsyning basert på solceller og vindturbiner skal sørge for mobildekning langs 11 kilometer av turistattraksjonen Trollstigen i Rauma i Møre og Romsdal.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 11:11
Per Arne Vada er ansatt som næringspolitisk rådgiver I Energi Norge. Han tiltrer stillingen i september.
Onsdag, 12 juni, 2019 - 16:54