Demonstrasjon mot bygging av vindkraftverk på Frøya. Foto: Norges Miljøvernforbund
Fredagskommentar:

Vindkraft krever ydmykhet

Fredag, 7 juni, 2019 - 09:53

I mange år var vindkraftbransjen de snille, miljøvennlige og ufarlige, fordi ingenting ble bygget. Så ble det lønnsomt, utbyggingen tok av, og bråket startet.

Konsesjonsmyndighetene, med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i spissen, må ta sin del av skylden. Vi er fleksible i Norge, noe som gjenspeiles i konsesjonssystemet. Aktørene får bygge med aller nyeste teknologi. Møller som innbyggerne ble forespeilet å være 150 meter høye, ble dermed 200 meter på få år.

Kommunestyrer som godkjente vindparker fordi de akkurat ikke var synlige fra kjøkkenvinduet til Per, kan slik bli stilt sjakk matt. Da hjelper det lite at det blir litt færre turbiner og litt mindre veibygging.

Måtte endre kurs

Inntil nylig behandlet NVE rutinemessig søknadene om 50 meter høyere turbiner med et halvsides skriv, med henvisning til den teknologiske fremgangen innenfor vindkraftindustrien.

Nå har NVE blitt tvunget til å justere kursen.

Statkraft har søkt om å bygge høyere møller på Kvinesheia i Vest-Agder, og NVE krever plutselig både tilleggsutredninger og en ny offentlig høring av søknaden. Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund varsler at det kan komme ytterligere innstramminger. Det er bra, og på tide.

NVE har i for stor grad vært på vindkraftbransjens side. Det var nok behagelig og koselig når nesten ingenting skjedde og direktoratet kunne legge til rette for at et og annet prosjekt likevel ble bygget.  Nå er vindkraften blitt stor, og må tas på alvor.

Hvis ikke bransjen blir mer ydmyk, kan den risikere at politikerne gir det norske vindkrafteventyret en brå slutt. Forskjellen mellom oss og resten av Europa er nemlig at vi allerede er selvforsynt med fornybar kraft. Da må det argumenteres bedre for hvorfor vi trenger mer. Sammenhengen mellom vindkraft og klima må synliggjøres.

Legitime følelser

Motstand basert på følelser for sin barndoms turområde, må ikke bli møtt med økonomiske kalkyler. Ta isteden motstanden på alvor, ved å anerkjenne den. Da kan man møtes i dialog og komme fram til balanserte løsninger. På NVEs vindkraftseminar tok Kjetil Lund på forbilledlig vis til orde for dette.

Neste steg kan være å stoppe raljeringen over Miljødirektoratets rapporter om flaggermus og villrein.

Direktoratets innvendinger om at fugleundersøkelsene er for dårlige, må tas på alvor.

Mye tyder på at den økte vindkraftmotstanden vil øke Miljødirektoratets gjennomslagskraft. 

Alle i vindkraftbransjen må lage skikkelige utredninger, i god tid før noe bygges. Slik kan tilliten i folket gjenoppbygges.

Den offentlige debatten polariseres, det gjelder også vår energidebatt. Da må vi være tøffere med oss selv, og rausere med våre meningsmotstandere.

Vi må høre på og anerkjenne hverandre, og søke å finne løsninger som alle kan leve med.

Ikke minst vise ydmykhet.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.