Demonstrasjon mot bygging av vindkraftverk på Frøya. Foto: Norges Miljøvernforbund
Fredagskommentar:

Vindkraft krever ydmykhet

Fredag, 7 juni, 2019 - 09:53

I mange år var vindkraftbransjen de snille, miljøvennlige og ufarlige, fordi ingenting ble bygget. Så ble det lønnsomt, utbyggingen tok av, og bråket startet.

Konsesjonsmyndighetene, med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i spissen, må ta sin del av skylden. Vi er fleksible i Norge, noe som gjenspeiles i konsesjonssystemet. Aktørene får bygge med aller nyeste teknologi. Møller som innbyggerne ble forespeilet å være 150 meter høye, ble dermed 200 meter på få år.

Kommunestyrer som godkjente vindparker fordi de akkurat ikke var synlige fra kjøkkenvinduet til Per, kan slik bli stilt sjakk matt. Da hjelper det lite at det blir litt færre turbiner og litt mindre veibygging.

Måtte endre kurs

Inntil nylig behandlet NVE rutinemessig søknadene om 50 meter høyere turbiner med et halvsides skriv, med henvisning til den teknologiske fremgangen innenfor vindkraftindustrien.

Nå har NVE blitt tvunget til å justere kursen.

Statkraft har søkt om å bygge høyere møller på Kvinesheia i Vest-Agder, og NVE krever plutselig både tilleggsutredninger og en ny offentlig høring av søknaden. Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund varsler at det kan komme ytterligere innstramminger. Det er bra, og på tide.

NVE har i for stor grad vært på vindkraftbransjens side. Det var nok behagelig og koselig når nesten ingenting skjedde og direktoratet kunne legge til rette for at et og annet prosjekt likevel ble bygget.  Nå er vindkraften blitt stor, og må tas på alvor.

Hvis ikke bransjen blir mer ydmyk, kan den risikere at politikerne gir det norske vindkrafteventyret en brå slutt. Forskjellen mellom oss og resten av Europa er nemlig at vi allerede er selvforsynt med fornybar kraft. Da må det argumenteres bedre for hvorfor vi trenger mer. Sammenhengen mellom vindkraft og klima må synliggjøres.

Legitime følelser

Motstand basert på følelser for sin barndoms turområde, må ikke bli møtt med økonomiske kalkyler. Ta isteden motstanden på alvor, ved å anerkjenne den. Da kan man møtes i dialog og komme fram til balanserte løsninger. På NVEs vindkraftseminar tok Kjetil Lund på forbilledlig vis til orde for dette.

Neste steg kan være å stoppe raljeringen over Miljødirektoratets rapporter om flaggermus og villrein.

Direktoratets innvendinger om at fugleundersøkelsene er for dårlige, må tas på alvor.

Mye tyder på at den økte vindkraftmotstanden vil øke Miljødirektoratets gjennomslagskraft. 

Alle i vindkraftbransjen må lage skikkelige utredninger, i god tid før noe bygges. Slik kan tilliten i folket gjenoppbygges.

Den offentlige debatten polariseres, det gjelder også vår energidebatt. Da må vi være tøffere med oss selv, og rausere med våre meningsmotstandere.

Vi må høre på og anerkjenne hverandre, og søke å finne løsninger som alle kan leve med.

Ikke minst vise ydmykhet.

På forsiden nå

Eierne av gassanlegget på Nyhamna har fått godkjennelse til å kjøpe kraft fra havvindparken Havsul og trekke fra mesteparten av kostnanden på skatten.
Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV-linjen fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.
Distriktsenergi mener man kan spare like mye penger ved innkjøpssamarbeid som ved fusjon.
Det er signert intensjonsavtale om å gå videre med ny kraftlnije til Haugalandet, som kan stå klar allerede i 2025.
Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 144 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette er ned fra 469 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
Hittil i år har Norges nettoimport vært ca. 1 TWh, mens Norden totalt har hatt en nettoeksport på 1 TWh.
NorthConnect ønsker ikke at havvind fra Utsira Nord skal kobles direkte på kabelen til Skottland.
OED tror ikke varmedumping i Akerselva fra fjernkjøling skader ørretbestanden, og endrer NVEs vedtak.
Statkraft har kjøpt den britiske vindkraftutvikleren Airvolution Clean Energy Ltd.
Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.
Uten nasjonal overordnet styring får vi et lappeteppe av beslutninger, advarer Cicero-forsker Kristin Linnerud.
Tussa skal bygge nytt kraftverk i Osdalen i Volda kommune. Normal årsproduksjon er beregnet til om lag 16 GWh.
Med signerte leveringsavtaler på 300 GWh fjernvarme har Fortum Oslo Varme nådd sitt ambisiøse 2020-mål for nye fjernvarmeavtaler – åtte måneder før planlagt.
Etter fusjonen med BKK får kundene i Sunnfjord Energi årlig 70 millioner kroner lavere i nettleie.
Lovverket må endres slik at kommuner og fylkeskommuner får en sentral rolle i saksbehandlingen i vindkraftsaker.
Statlig eiermakt må brukes for å få Equinor til å satse mer på havvind, mener Senterpartiet og SV.
Nåværende administrerende direktør i Hammerfest Energi, Jon Eirik Holst, er ansatt som ny sjef for elsikkerhetsseksjonen i DSB, etter det Energiteknikk erfarer.
I 2018 var antall elbiler er i landet på rask vei mot 200 000. Hver sjette av de rikeste husstandene eier en elbil.
I første halvår oppnådde Helgeland Kraft et foreløpig resultat etter skatt på 135 millioner kroner. Dette er betydelig bedre enn tilsvarende periode i fjor.
Den må bare brukes effektivt, sier Tore Morten Wetterhus i Glitre Energi, som vil endre nettleie-kommunikasjonen.
OED har gitt Equinor konsesjon på strøm fra land til byggetrinn to i Johan Sverdrup-utbyggingen. Konsesjonen omfatter et maksimum kraftuttak på 335 MW.
Effektetariffer stopper utbygging av hurtigladere i grisgrendte strøk. Nå kan regelverket bli endret.
Ikke bare vil overgangen fra fossil energi til elektrisitet bidra til utslippskutt og nye arbeidsplasser. Det vil også gi betydelige besparelser for landets husholdninger, ifølge beregninger fra Energi Norge.
Eneste realistiske mulighet for havvind-utbygging på Utsira Nord, hevder eieren av Kvitebjørn Energi.