Innrapporterte avbruddsdata fra nettselskapene i 2018 viser en leveringspålitelighet i det norske kraftsystemet på 99,983 prosent. Illustrasjonsfoto: ABB

99,983 prosent pålitelig strømlevering i 2018

I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Tirsdag, 9 juli, 2019 - 11:24

NVE overvåker kontinuerlig leveringskvaliteten og driftssikkerheten i kraftsystemet. De to rapportene «Driften av kraftsystemet» og «Avbrotsstatstikk» utgis årlig og gir et innblikk i hvordan systemdriften det foregående året har vært, ifølge en pressemelding fra NVE.

Avbruddsstatistikk

NVEs rapport «Avbrotsstatistikk 2018» baserer seg på årlig innrapportering av avbruddsdata fra norske nettselskap. Av statistikken fremgår det at 0,017 prosent av energien ikke nådde fram til sluttbruker som følge av feil eller utkoblinger.

I snitt opplevde hver strømkunde 2,3 strømbrudd med varighet over 3 minutter. Den gjennomsnittlige strømkunden var uten forsyning 2 timer og 46 minutter. 38 % av strømkundene opplevde ingen avbrudd.

Driften av kraftsystemet

På oppdrag fra OED utarbeider NVE årlig en rapport om driften av det norske kraftsystemet. Rapporten handler om hva som har betydning for forsyningssikkerheten i kraftsystemet. Dette omfatter blant annet driftsforstyrrelser, leveringskvalitet, driftssikkerhet og frekvenskvalitet.

2018 ble et år med stor variasjon i tilsig og nedbør. Fra en rekordtørr sommer gikk vi rett inn i en høst med historisk mye nedbør. For året som helhet kom det 13 TWh mindre nedbør enn normalt, men tilsiget totalt sett endte på normalt nivå på grunn av bresmelting og avrenning fra grunnvann.

Systemansvarligs kostnader for systemtjenester var 441 MNOK i 2018. Alle individuelle kostnader for systemtjenester var høyere i 2018 enn året før. Likevel var kostnadene totalt sett rundt gjennomsnittet for de siste ti årene. Systemansvarlig forklarer økningen med blant annet økte priser for reserver, som følge av en kaldere vinter og en varmere sommer enn fjoråret.

Les NVE-rapport 2019-29 Avbrotsstatistikk 2018

Les NVE-rapport 2019-27 Driften av kraftsystemet 2018

På forsiden nå

Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.