Med justert strategi vil Norfund satse mer på lokale strømløsninger, ifølge administrerende direktør Tellef Thorleifsson. Foto: Norfund

Norfund vil gjøre mer for strømløse samfunn

Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
Mandag, 8 juli, 2019 - 10:41

Norfund, som er et statlig eid selskap etablert for å bidra til utvikling i fattige land gjennom bærekraftig satsing på privat næringsvirksomhet, får sine bevilgninger over statsbudsjettet. Fondet har for tiden en verdijustert egenkapital på ca. 28 milliarder kroner, og tilføres årlig nesten nye to milliarder kroner.

-Den nye innsatsen innebærer ingen dramatisk endring i vår strategiske innretning. Norfund skal fortsatt satse på storskala fornybar energi innen vann-, sol- og vindkraft. Forskjellen er at vi nå også skal ha større oppmerksomhet knyttet til off-grid-løsninger i strømløse lokalsamfunn, primært i Afrika, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund.

Kapitalbasen til Norfund gir god handlefrihet til å satse bredt på utviklingsprosjekter. Fram mot 2022 er det forventet at den gjennomsnittlige avkastningen på investert kapital skal være på fem prosent. De midlene dette frigjør i selskaper som Norfund har eierinteresser i resirkuleres til nye prosjekter.

-Siden Norfund ble etablert i 1997 er det investert direkte og indirekte i over 900 selskaper med til sammen mer enn 300 000 ansatte. Samlet har disse selskapene i 2018 betalt mer enn tretten milliarder kroner i skatt og avgifter til lokale myndigheter. Dette er en utvikling vi ytterligere søker å styrke med vår justerte strategiske innretning, sier Thorleifsson.

En viktig forutsetning for utvikling i en desentral samfunnsstruktur uten tilkobling til et overordnet strømnett er produksjon av ulike former for fornybar energi koblet til lokalt etablerte Micro-Grid- løsninger. Strømproduksjon fra sol, vind og vann inngår som en viktig del av dette.

På forsiden nå

Neas, Svorka, Sunndal Energi, og Rauma Energi har etablert et nytt nettselskap for å kunne kjøpe Statnetts 132 kV-nett i sitt område. De advarer mot økt nettleie hvis Mørenett får kjøpe.
Rask utkobling av forbruk er mer lovende enn rask justering av vannkraft, ifølge Statnett.
Forsvarer planene om salg av 132 kV-nettet og har «full tillit» til at Istad Nett fyller sin rolle som utredningsansvarlig for nettet i Møre og Romsdal.
Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Nå begynner Tolga kraftverk å ta form. I 2021 fases kraftverket inn på strømnettet med 205 GWh ny fornybar energi.
NVE vil etablere et nytt pilotrammeverk for aktører som vil teste ut ny teknologi, systemer og konsepter som faller utenfor de ordinære regelverkene.
Ingenting i kraftskatteutvalgets forslag hindrer at kommuner og fylkers kraftinntekter kan opprettholdes, ifølge finansminister Siv Jensen.
Håndtering av jordfeil er en utfordring i strømnettet. I et pilotprosjekt har Voss Energi høstet positive erfaringer med ny teknologi.
Vattenenfall terminerer havvindprosjektet Taggen utenfor Sølvesborg i Sverige. Begrunnelsen er protester fra det svenske forsvaret.
De nærmeste fem årene ligger det til rette for at fornybarproduksjonen i verden kan øke med 50 prosent. Av dette står solkraft for 60 prosent, ifølge IEA.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.