Gassanlegget på Melkøya ved Hammerfest vil trenger mer strøm i fremtiden. Foto: Helge Hansen/Equinor

Regjeringen foreslår havmøller ved Melkøya

Etter tidligere å ha gått ut med to potensielle områder som er aktuelle for havvind, foreslår regjeringen nå et tredje, utenfor Equinors Melkøya-anlegg ved Hammerfest.
Tirsdag, 2 juli, 2019 - 08:01

Nylig foreslo energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) å åpne området Utsira Nord for utenfor kysten av Rogaland for vindkraftutbygging.

I tillegg varslet han at han ville be om innspill om også området Sørlige Nordsjø II nær territorialgrensen til Danmark burde åpnes.

Nært Melkøya

Til VG lanserer statsminister Erna Solberg (H) nå enda et potensielt havvind-område, ved havområdet Sandskallen – Sørøya nord utenfor industriområdet Melkøya i Barentshavet.

– For det første er dette et område av Norge der det blåser mye. Dette ønsker vi å utforske for vindkraft i nord med barske forhold, og som kan gi stor produksjon. Området er mest interessant fordi det er nært Hammerfest og Melkøya, sier Solberg til VG.

Klima- og energipolitisk talsmann i Høyre, Stefan Heggelund, er blant dem som tidligere har tatt til orde for å elektrifisere Melkøya. Solberg mener et havvindanlegg i nærheten av industrianlegget kan friste Equinor til å ta grep.

– Vi mener et havvindanlegg er interessant for å elektrifisere Melkøya, og som en ekstra strømforsyningskilde i nord, sier statsministeren.

Trenger mer kraft

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, kommer Melkøya til å trenge mer kraft enn i dag, og Statnett har tatt til orde for å elektrifisere industrianlegget. Equinor utreder nå spørsmålet, og både delelektrifisering og helelektrifisering vurderes. Det mest omfattende forslaget innebærer at gassturbinene på anlegget stenges. Det kan kreve opptil 410 MW ny kraft.

– Vi ønsker å få til en elektrifisering, og utredningen vi nå gjennomfører vil se på om det er teknisk mulig og økonomisk bærekraftig å elektrifisere anlegget. I så henseende er alle tiltak fra myndighetenes side positive, sier informasjonsdirektør i Equinor, Bård Glad Pedersen, til VG.

Han sier det er for tidlig i prosessen til å si om havvind kan være en del av en slik løsning.

På forsiden nå

Neas, Svorka, Sunndal Energi, og Rauma Energi har etablert et nytt nettselskap for å kunne kjøpe Statnetts 132 kV-nett i sitt område. De advarer mot økt nettleie hvis Mørenett får kjøpe.
Rask utkobling av forbruk er mer lovende enn rask justering av vannkraft, ifølge Statnett.
Forsvarer planene om salg av 132 kV-nettet og har «full tillit» til at Istad Nett fyller sin rolle som utredningsansvarlig for nettet i Møre og Romsdal.
Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Nå begynner Tolga kraftverk å ta form. I 2021 fases kraftverket inn på strømnettet med 205 GWh ny fornybar energi.
NVE vil etablere et nytt pilotrammeverk for aktører som vil teste ut ny teknologi, systemer og konsepter som faller utenfor de ordinære regelverkene.
Ingenting i kraftskatteutvalgets forslag hindrer at kommuner og fylkers kraftinntekter kan opprettholdes, ifølge finansminister Siv Jensen.
Håndtering av jordfeil er en utfordring i strømnettet. I et pilotprosjekt har Voss Energi høstet positive erfaringer med ny teknologi.
Vattenenfall terminerer havvindprosjektet Taggen utenfor Sølvesborg i Sverige. Begrunnelsen er protester fra det svenske forsvaret.
De nærmeste fem årene ligger det til rette for at fornybarproduksjonen i verden kan øke med 50 prosent. Av dette står solkraft for 60 prosent, ifølge IEA.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.