Med ferdigstillelse av linjen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal er sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket. Foto: Statnett

Sentralnettet i Vestre korridor er ytterligere styrket

Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
Fredag, 5 juli, 2019 - 17:47

Denne nyeste idriftsettelsen består av ledningen fra Ertsmyra til Fjotland, som er en helt nybygget 420kV ledning, en helt ny stasjon i Fjotland (Solhom), spenningsoppgradering av Honna stasjon og et nytt bryterfelt i Arendal stasjon. Dette styrker nettet i Vestre korridor ytterligere og legger til rette for sikker drift og høy utnyttelse av mellomlandsforbindelsene også i revisjonsperiodene, ifølge pressemelding fra Statnett.

Det er for tiden høyt tempo og tett mellom idriftsettelsene i Vestre korridor. I mai ble forbindelsen mellom Arendal og Honna stasjon, som er spenningsoppgradert, satt i drift på 420kV. Deretter ble fokus rettet mot forbindelsen fra Honna til Fjotland og Solhom, som ble satt i drift i slutten av mai.

I begynnelsen av april ble forbindelsen fra Saurdal til Ertsmyra satt i drift på 420kV og Vestre korridor fikk gjennomgående 420kV fra Sauda til Kristiansand. 

- Nå når dette arbeidet i Vestre korridor er blitt fullført, fjerner vi begrensninger i nettet i normalsituasjonen. Det betyr at vi har lagt til rette for høy utnyttelse av kapasiteten på kabelforbindelsene til Danmark og Nederland. Sentralnettet har også fått kapasitet nok til å koble til den nye kabelen til Tyskland (NordLink), som er planlagt til i 2020, sier prosjektleder Nils H. Sirnes i Statnett.

 Det som gjenstår før arbeidene i Vestre korridor er helt ferdig, er å ferdigstille ledningen som bygges mellom Sauda og Lysebotn, i tillegg til å fullføre gjenstående stasjonsprosjekter.

I Vestre korridor er 270 km eksisterende dupleksledning oppgradert til 420kV. Det blir bygget 250 km ny 420kV ledning og til sammen 8 nye stasjonsanlegg. Gjennom sommeren og høsten i fjor ble det gjennomført en rekke idriftsettelser i den sørlige og nordlige delen av Vestre korridor.  Vestre korridor er forventet ferdigstilt 2021/2022.

På forsiden nå

Neas, Svorka, Sunndal Energi, og Rauma Energi har etablert et nytt nettselskap for å kunne kjøpe Statnetts 132 kV-nett i sitt område. De advarer mot økt nettleie hvis Mørenett får kjøpe.
Rask utkobling av forbruk er mer lovende enn rask justering av vannkraft, ifølge Statnett.
Forsvarer planene om salg av 132 kV-nettet og har «full tillit» til at Istad Nett fyller sin rolle som utredningsansvarlig for nettet i Møre og Romsdal.
Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Nå begynner Tolga kraftverk å ta form. I 2021 fases kraftverket inn på strømnettet med 205 GWh ny fornybar energi.
NVE vil etablere et nytt pilotrammeverk for aktører som vil teste ut ny teknologi, systemer og konsepter som faller utenfor de ordinære regelverkene.
Ingenting i kraftskatteutvalgets forslag hindrer at kommuner og fylkers kraftinntekter kan opprettholdes, ifølge finansminister Siv Jensen.
Håndtering av jordfeil er en utfordring i strømnettet. I et pilotprosjekt har Voss Energi høstet positive erfaringer med ny teknologi.
Vattenenfall terminerer havvindprosjektet Taggen utenfor Sølvesborg i Sverige. Begrunnelsen er protester fra det svenske forsvaret.
De nærmeste fem årene ligger det til rette for at fornybarproduksjonen i verden kan øke med 50 prosent. Av dette står solkraft for 60 prosent, ifølge IEA.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.