Fra første til andre kvartal 2019 falt kraftprisene med 30-32 prosent. I den samme perioden magasinfyllingen tatt seg opp. Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen

Sterkt fall i kraftprisen

Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
Torsdag, 11 juli, 2019 - 11:42

I løpet av kvartalet har prisene falt, og prisforventningene for nordisk kraft har blitt senket som følge av bedret hydrologisk balanse, ifølge en pressemelding fra NVE.

- Kraftprisene har falt fra første kvartal, da vi opplevde rekordhøye kraftpriser over hele landet. Siden da har den hydrologiske balansen bedret seg i Norge, prisen på CO2-kvoter har stabilisert seg, og terminprisene for kull og gass har sunket. Dette har bidratt til lavere prisforventninger for nordisk kraft, sier fungerende direktør ved energiavdelingen, Synnøve Lill Paulen.

Den nordiske kraftproduksjonen og forbruket var på samme nivå i andre kvartal 2019 som i 2018. I Norge var produksjonen 5% lavere i andre kvartal enn tilsvarende periode i fjor. Hittil i år har Norge vært nettoimportør av kraft fra nabolandene.

Snømagasinene var lave ved inngangen til kvartalet.  Snøen begynte å smelte tidlig på grunn av en mild april, noe som bidro til at det ikke ble store snøsmelteflommer.  April var en varm og tørr måned, mens mai og juni hadde normale temperaturer og mer nedbør enn normalen. Ved starten av andre kvartal var fyllingsgraden i Norge 1,4 prosentpoeng under medianen. I løpet av kvartalet har magasinfyllingen tatt seg opp, og endte på 2,3 prosentpoeng over medianen. Den hydrologiske balansen har bedret seg fra -12,2 TWh til -4,7 TWh i løpet av andre kvartal. Dette fordi det har vært relativt normalt med nedbør i andre kvartal, men noe mindre vannkraftproduksjon enn i fjor. 

På forsiden nå

Neas, Svorka, Sunndal Energi, og Rauma Energi har etablert et nytt nettselskap for å kunne kjøpe Statnetts 132 kV-nett i sitt område. De advarer mot økt nettleie hvis Mørenett får kjøpe.
Rask utkobling av forbruk er mer lovende enn rask justering av vannkraft, ifølge Statnett.
Forsvarer planene om salg av 132 kV-nettet og har «full tillit» til at Istad Nett fyller sin rolle som utredningsansvarlig for nettet i Møre og Romsdal.
Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Nå begynner Tolga kraftverk å ta form. I 2021 fases kraftverket inn på strømnettet med 205 GWh ny fornybar energi.
NVE vil etablere et nytt pilotrammeverk for aktører som vil teste ut ny teknologi, systemer og konsepter som faller utenfor de ordinære regelverkene.
Ingenting i kraftskatteutvalgets forslag hindrer at kommuner og fylkers kraftinntekter kan opprettholdes, ifølge finansminister Siv Jensen.
Håndtering av jordfeil er en utfordring i strømnettet. I et pilotprosjekt har Voss Energi høstet positive erfaringer med ny teknologi.
Vattenenfall terminerer havvindprosjektet Taggen utenfor Sølvesborg i Sverige. Begrunnelsen er protester fra det svenske forsvaret.
De nærmeste fem årene ligger det til rette for at fornybarproduksjonen i verden kan øke med 50 prosent. Av dette står solkraft for 60 prosent, ifølge IEA.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.