Det er de rikeste familiene her i landet som eier flest elbiler, fremgår det av en analyse utført av SSB. Illustrasjonsfoto: AutoArena

De rikeste eier flest elbiler

I 2018 var antall elbiler her i landet på rask vei mot 200 000. Hver sjette av de rikeste husstandene eier en elbil.
Torsdag, 15 august, 2019 - 14:11

Dette fremgår av en analyse SSB har gjort av elbileiernes sosiale profil. Det er femten ganger flere elbiler per voksen i de rikeste husholdningene sammenlignet med husholdninger med lav inntekt.

Med utgangspunkt i 2018 viser analysen at 166 000 av elbilene var eid av privatpersoner, 29 000 var knyttet til eierskap i ulike virksomheter, der 17 000 av disse var eid av leasing- eller bilutleieselskap.

Bare rundt seks prosent av familiene eier minst en elbil. To av tre av disse familiene har både elbil og diesel- eller elbil, mens 9000 har to eller flere. De typiske eierne av elbiler er par med barn. I 2018 levde seks av ti elbileiere i denne familietypen.

Elbilkjøperne var i 2018 favorisert med 4,2 milliarder kroner fordelt på fritak for merverdiavgift, engangsavgift og redusert årsavgift. Dette er drøyt en milliard kroner mer enn Finansdepartementet estimerte for dette året.

Av 2,6 millioner familier har 35 prosent ingen elbil, ifølge analysen fra SSB. 43 Prosent eier en bil, 17 prosent to biler og fem prosent har minst tre biler. Andelen som eier bil varierer mellom familietypene. 90 prosent av par med barn har bil, mens 70 prosent av enslige med barn er bileiere. Den eneste gruppen der flertallet ikke eier bil, er enslige uten barn. I denne gruppen er bare 43 prosent bileiere.

På forsiden nå

Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
SKL-konsernet oppnådde i 2019 et resultat etter skatt på 269,5 millioner kroner.
Norske RME ville tillate reservasjon av kapasitet i nettet til hurtige reserver (aFRR), men de nordiske regulatorene ble ikke enige om forslaget fra de nordiske TSOene.
Scatec Solar, med samarbeidspartnere, har satt i drift 86 MW solkraft i Dyason Klip 1 solpark i Upington i Sør-Afrika.
Småkraft AS doblet nesten produksjonen i januar, men priskollapsen gjorde at inntektene knapt økte. Nå skal selskapet bruke 2,5 milliarder kroner på å bygge nesten 1 TWh på tre år.
Oslo kommune mener at tingretten tok feil da de tilkjente tidligere Hafslund-aksjonærer over én milliard kroner ekstra. Ankesaken starter i dag.
Natt til i dag ble oljelekkasjen i den ene skadde kabelen i Oslofjordforbindelsen forseglet og stanset.
Gjennom samarbeide med det norske gründerselskapet Tibber, kan Clas Ohlsons kunder redusere eget strømforbruk.
Vy buss har bestilt 55 elbusser, inkludert 28 «by-til-by-busser» med oppgradert batterikapasitet. Ladeløsningen har ABB fått i oppdrag å levere.
«Det nye» Jacobsen Elektro er en av de to aktørene som springer ut av konkursen. Selskapet vil videreføre den norske virksomheten, også innen relevern og kontrollanlegg, selv om NORPEC sikret seg det meste av fagkompetansen.
28. november var Jacobsen Elektro konkurs. Uken etter var NORPEC AS i gang. De 33 ansatte satt med kjernekompetansen innen relevern, men hadde ikke tilgang til utstyr og programvare de hadde brukt få dager tidligere.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta Sønnico AS, som leverer tekniske tjenester og løsninger innenfor blant annet elektro og energi.
​Kjøper gründerselskap for å satse på energieffektivisering i bedriftsmarkedet.
Ved utgangen av 4. kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 34,4 TWh.
Alt nett nord for Romsdalsfjorden helt til Saltfjellet bør underlegges en felles DSO-funksjon, ifølge Tensio.
Lyse Fiberinvest, Haugaland Kraft, BKK Digitek og andre partnere har signert en avtale med selskapet Xtera om å prosjektere og installere en 700 kilometer lang fiberkabel mellom Norge og England.
Målt i løpende verdi kom utførte investeringer i kraftforsyning opp i 39 milliarder kroner i 2019, ifølge SSB.
Reguleringsmyndigheten for energi vil analysere selskapenes avanse og lønnsomhet for å måle konkurransetrykket i sluttbrukermarkedet for strøm.
Helgeland Krafts årsresultat for 2019 preges av lavere kraftproduksjon og lavere kraftpriser enn året før. Men selskapet forventer at 2020 blir betydelig tøffere.
Onsdag ble avtalen signert.
I går skrotet regjeringen Kraftskatteutvalgets forslag, men med klimamessige begrunnelser er det fortsatt nødvendig med endringer i grunnrenteskatten for vannkraft.
Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.