OED har gitt konsesjon til strøm fra land til fase to i utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet. Illustrasjon: Equinor

Grønt lys for kraft fra land til fase to på Johan Sverdrup

OED har gitt Equinor konsesjon på strøm fra land til byggetrinn to i Johan Sverdrup-utbyggingen. Konsesjonen omfatter et maksimum kraftuttak på 335 MW.
Fredag, 16 august, 2019 - 13:08

Anlegget som det er gitt konsesjon til tillater bygging av en ny omformerstasjon ved siden av den eksisterende stasjonen på Haugsneset i Tysvær kommune, samt et nytt kabelsett til Johan Sverdrup feltsenter, ifølge en pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Anlegget gjør det mulig å forsyne Johan Sverdrup-feltet med kraft fra land, samt videre distribusjon til feltene Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.

Fase en i utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet forsynes allerede med strøm fra land. Det omfatter to sett 300 kV jordkabler fra Kårstø til Haugsneset, omformerstasjon på Haugsneset og et sett 80 kV sjøkabler med en samlet kapasitet på 115 MW. Når fase to er ferdig utbygget vil den samlede kapasiteten til feltet være på rundt 350 MW.

Milliardinvestering

I første fase er investeringskostnadene for nettiltakene beregnet til i overkant av seks milliarder kroner, inkludert tilrettelegging for fase to. I tillegg kommer mottaksanlegg på plattformen. Nettiltakene i fase to er anslått til å koste mellom seks og åtte milliarder kroner. Driftskostnadene for første fase er anslått til 60 millioner kroner per år, inkludert eiendomsskatt på 11 millioner per år, fremgår det av departementets konsesjonsvedtak for fase to.

I høringsrunden som er gjennomført i forbindelse med konsesjonsbehandlingen er det kommet inn 11 høringsuttalelser. Ingen av høringspartene motsetter seg at det gis konsesjon eller har innvendinger mot hovedtrekkene i anleggsutformingen. For nærliggende bebyggelse kan driften av landanlegget medføre noe støy. I sin uttalelse anbefaler NVE at det settes vilkår om at Equinor etterprøver støyberegninger i driftsfasen, og at det om nødvendig pålegges støyreduserende tiltak.

Underskuddsområde

Haugalandet, som er det regionale området der landanlegget er plassert, er et kraftmessig underskuddsområde. Det foreligger planer om betydelig forbruksvekst i kraftkrevende industri, men det er usikkert om og når dette blir realisert. Statnett vurderer at dagens nett kan forsyne en forbruksøkning på ca. 400 MW med N-1 forsyningssikkerhet. Statnett sendte i 2017 en melding om nettforsterkninger fra vest mot Haugalandet med flere alternativer. Noen konsesjonssøknad foreligger foreløpig ikke.

På forsiden nå

Elsikkerhetsforsum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
SKL-konsernet oppnådde i 2019 et resultat etter skatt på 269,5 millioner kroner.
Norske RME ville tillate reservasjon av kapasitet i nettet til hurtige reserver (aFRR), men de nordiske regulatorene ble ikke enige om forslaget fra de nordiske TSOene.
Scatec Solar, med samarbeidspartnere, har satt i drift 86 MW solkraft i Dyason Klip 1 solpark i Upington i Sør-Afrika.
Småkraft AS doblet nesten produksjonen i januar, men priskollapsen gjorde at inntektene knapt økte. Nå skal selskapet bruke 2,5 milliarder kroner på å bygge nesten 1 TWh på tre år.
Oslo kommune mener at tingretten tok feil da de tilkjente tidligere Hafslund-aksjonærer over én milliard kroner ekstra. Ankesaken starter i dag.
Natt til i dag ble oljelekkasjen i den ene skadde kabelen i Oslofjordforbindelsen forseglet og stanset.
Gjennom samarbeide med det norske gründerselskapet Tibber, kan Clas Ohlsons kunder redusere eget strømforbruk.
Vy buss har bestilt 55 elbusser, inkludert 28 «by-til-by-busser» med oppgradert batterikapasitet. Ladeløsningen har ABB fått i oppdrag å levere.
«Det nye» Jacobsen Elektro er en av de to aktørene som springer ut av konkursen. Selskapet vil videreføre den norske virksomheten, også innen relevern og kontrollanlegg, selv om NORPEC sikret seg det meste av fagkompetansen.
28. november var Jacobsen Elektro konkurs. Uken etter var NORPEC AS i gang. De 33 ansatte satt med kjernekompetansen innen relevern, men hadde ikke tilgang til utstyr og programvare de hadde brukt få dager tidligere.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta Sønnico AS, som leverer tekniske tjenester og løsninger innenfor blant annet elektro og energi.
​Kjøper gründerselskap for å satse på energieffektivisering i bedriftsmarkedet.
Ved utgangen av 4. kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 34,4 TWh.
Alt nett nord for Romsdalsfjorden helt til Saltfjellet bør underlegges en felles DSO-funksjon, ifølge Tensio.
Lyse Fiberinvest, Haugaland Kraft, BKK Digitek og andre partnere har signert en avtale med selskapet Xtera om å prosjektere og installere en 700 kilometer lang fiberkabel mellom Norge og England.
Målt i løpende verdi kom utførte investeringer i kraftforsyning opp i 39 milliarder kroner i 2019, ifølge SSB.
Reguleringsmyndigheten for energi vil analysere selskapenes avanse og lønnsomhet for å måle konkurransetrykket i sluttbrukermarkedet for strøm.
Helgeland Krafts årsresultat for 2019 preges av lavere kraftproduksjon og lavere kraftpriser enn året før. Men selskapet forventer at 2020 blir betydelig tøffere.
Onsdag ble avtalen signert.
I går skrotet regjeringen Kraftskatteutvalgets forslag, men med klimamessige begrunnelser er det fortsatt nødvendig med endringer i grunnrenteskatten for vannkraft.
Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.