OED har gitt konsesjon til strøm fra land til fase to i utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet. Illustrasjon: Equinor

Grønt lys for kraft fra land til fase to på Johan Sverdrup

OED har gitt Equinor konsesjon på strøm fra land til byggetrinn to i Johan Sverdrup-utbyggingen. Konsesjonen omfatter et maksimum kraftuttak på 335 MW.
Fredag, 16 august, 2019 - 13:08

Anlegget som det er gitt konsesjon til tillater bygging av en ny omformerstasjon ved siden av den eksisterende stasjonen på Haugsneset i Tysvær kommune, samt et nytt kabelsett til Johan Sverdrup feltsenter, ifølge en pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Anlegget gjør det mulig å forsyne Johan Sverdrup-feltet med kraft fra land, samt videre distribusjon til feltene Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.

Fase en i utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet forsynes allerede med strøm fra land. Det omfatter to sett 300 kV jordkabler fra Kårstø til Haugsneset, omformerstasjon på Haugsneset og et sett 80 kV sjøkabler med en samlet kapasitet på 115 MW. Når fase to er ferdig utbygget vil den samlede kapasiteten til feltet være på rundt 350 MW.

Milliardinvestering

I første fase er investeringskostnadene for nettiltakene beregnet til i overkant av seks milliarder kroner, inkludert tilrettelegging for fase to. I tillegg kommer mottaksanlegg på plattformen. Nettiltakene i fase to er anslått til å koste mellom seks og åtte milliarder kroner. Driftskostnadene for første fase er anslått til 60 millioner kroner per år, inkludert eiendomsskatt på 11 millioner per år, fremgår det av departementets konsesjonsvedtak for fase to.

I høringsrunden som er gjennomført i forbindelse med konsesjonsbehandlingen er det kommet inn 11 høringsuttalelser. Ingen av høringspartene motsetter seg at det gis konsesjon eller har innvendinger mot hovedtrekkene i anleggsutformingen. For nærliggende bebyggelse kan driften av landanlegget medføre noe støy. I sin uttalelse anbefaler NVE at det settes vilkår om at Equinor etterprøver støyberegninger i driftsfasen, og at det om nødvendig pålegges støyreduserende tiltak.

Underskuddsområde

Haugalandet, som er det regionale området der landanlegget er plassert, er et kraftmessig underskuddsområde. Det foreligger planer om betydelig forbruksvekst i kraftkrevende industri, men det er usikkert om og når dette blir realisert. Statnett vurderer at dagens nett kan forsyne en forbruksøkning på ca. 400 MW med N-1 forsyningssikkerhet. Statnett sendte i 2017 en melding om nettforsterkninger fra vest mot Haugalandet med flere alternativer. Noen konsesjonssøknad foreligger foreløpig ikke.

På forsiden nå

Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
For en gjennomsnittlig husholdningskunde i Sognekrafts nett vil det redusere den årlige strømregningen med 1.282 kroner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Antallet utenlandske leverandører til norske energiselskaper er i sterk og rask vekst. Det er en krevende utfordring å sikre at lokale krav til helse, miljø og sikkerhet blir tatt på alvor.
Dersom dagens resultatprognoser legges til grunn vil BKK for 2019 dele ut et utbytte på 600 millioner kroner.
Energiteknikk mener
49 småkraftverk er nå under bygging, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Tallet har ikke vært større siden direktoratet begynte å føre statistikk over utbyggingene i 2013.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg avholdt i tirsdag et toppmøte om havvind i Bergen.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Ser behov for å stå samlet om opprinnelsesgarantier.
Av 101 kommuner som har velegnede områder for vindkraft, sier 78 nei til utbygging, mens bare fem sier ja.
For å ta hensyn til fisk setter NVE ofte krav om omløpsventiler i konsesjoner til vannkraftverk. Nå er det laget et nytt styringsverktøy for å håndtere denne utfordringen.
Vil ha drivstoffstasjoner i Nordsjøen basert på havvindparker.
Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.
Solselskapet Scatec Solar øker vekstmålet med 1 GW til 4,5 GW kapasitet i drift og under bygging innen 2021.