Terje Lien Aasland (Ap) (t.v.), Thomas Bjørdal (LNVK), Øyvind Isachsen (Norwea) diskuterte eierskap til vindkraft i Arendal. Ordstyrer er Robert Kippe fra El og IT Forbundet. Foto: Øyvind Lie

Norwea avviste offentlig eierskap

Men lanserte Jens Stoltenberg som Guds sønn, hos LO på Arendalsuka.
Onsdag, 14 august, 2019 - 10:27

– Hvis Gud er nordmann, er Stoltenberg Guds sønn, sa Norwea-sjef Øyvind Isachsen til applaus fra salen da han debatterte offentlig eierskap til vindkraft hos LO på Arendalsuka tirsdag.

Bakgrunnen var at Gud måtte være nordmann siden vi har så gode naturressurser og at Stoltenberg var svært forutseende da han drøyde med å gi subsidier til vindkraftutbygging, slik at prosjektene noen år senere kunne bygges ut langt rimeligere.

Utgangspunktet for debatten var krav fra El og IT Forbundet om at vindkraft må likebehandles med vannkraften ved at det ilegges grunnrenteskatt, at private kun kan eie en tredel av den, og at det innføres en hjemfallsordning.

–  Fellesskapet skal eie

Dette er krav Arbeiderpartiet støtter.

– Vi mener at naturressursene skal eies av fellesskapet, som vi gjør overalt ellers, enten det er vannkraft, fisk eller hva det måtte være. Vi er veldig tydelige på at det er fellesskapet som eier dette, vi kan ikke overlate naturressursene til private, sa Terje Lien Aasland, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet.

I nye konsesjoner mener han derfor at man bør gjøre noe lignende som man gjøre som med vannkraften, og sikre det offentlige norske eierskapet.

– Det er vesentlig, og vi vil prioritere det, sa Aasland.

Han understreker overfor Energiteknikk at vindkraftkonsesjonene som allerede er gitt til private, ikke vil bli trukket tilbake og nasjonalisert. Men for alle nye konsesjoner, og for alle konsesjoner som fornyes etter 25 år, skal det stilles krav om offentlig norsk eierskap.

Naturressursskatt ønsker han også.

– De som stiller naturressurser til disposisjon, skal ha noe igjen for det, sa Aasland.

En slik skatt vil ikke øke skattebyrden for vindkrafteierne, men la kommunene få penger som ellers ville gått til staten.

– Hadde  ikke blitt bygget

Norwea-sjef Øyvind Isachsen støtter å innføre naturressursskatt. Men eierskapsbegrensninger vil han ikke ha noe av.

– Vindkraften som er bygget i Norge de siste årene, hadde antakelig ikke blitt bygget med den eierstrukturen som foreslås med nasjonalt eierskap. De fleste vindparkene i Norge har blitt utviklet av norske kraftselskaper som ikke har bygget det ut. De har lagt prosjektene mer eller mindre i skuffen fordi avkastningskravene ikke har blitt nådd. Så kom pensjonsfond fra utlandet og ble med, sa Isachsen.

Han tror imidlertid den norske kraftbransjen er i en modningsprosess, og at flere og flere norske selskaper i løpet av noen år vil bygge vindkraft i Norge.

– Kraftbransjen vil være med i produksjonen, for det er ikke så mye vannkraft igjen, sa han.

Vil melke først

Grunnrenteskatt var han også imot.

– Jeg mener at nå har vi en kalv. La den vokse opp og bli til en ku og melke litt før vi skal ta den, sa han.

– Hva med hjemfall, spurte ordstyreren.

– Det er hjemfall på vindkraft, etter 25 år. Du eier kun parken i 25 år. Så skal den plukkes pent ned etterpå, sa Isachsen.

På forsiden nå

Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
SKL-konsernet oppnådde i 2019 et resultat etter skatt på 269,5 millioner kroner.
Norske RME ville tillate reservasjon av kapasitet i nettet til hurtige reserver (aFRR), men de nordiske regulatorene ble ikke enige om forslaget fra de nordiske TSOene.
Scatec Solar, med samarbeidspartnere, har satt i drift 86 MW solkraft i Dyason Klip 1 solpark i Upington i Sør-Afrika.
Småkraft AS doblet nesten produksjonen i januar, men priskollapsen gjorde at inntektene knapt økte. Nå skal selskapet bruke 2,5 milliarder kroner på å bygge nesten 1 TWh på tre år.
Oslo kommune mener at tingretten tok feil da de tilkjente tidligere Hafslund-aksjonærer over én milliard kroner ekstra. Ankesaken starter i dag.
Natt til i dag ble oljelekkasjen i den ene skadde kabelen i Oslofjordforbindelsen forseglet og stanset.
Gjennom samarbeide med det norske gründerselskapet Tibber, kan Clas Ohlsons kunder redusere eget strømforbruk.
Vy buss har bestilt 55 elbusser, inkludert 28 «by-til-by-busser» med oppgradert batterikapasitet. Ladeløsningen har ABB fått i oppdrag å levere.
«Det nye» Jacobsen Elektro er en av de to aktørene som springer ut av konkursen. Selskapet vil videreføre den norske virksomheten, også innen relevern og kontrollanlegg, selv om NORPEC sikret seg det meste av fagkompetansen.
28. november var Jacobsen Elektro konkurs. Uken etter var NORPEC AS i gang. De 33 ansatte satt med kjernekompetansen innen relevern, men hadde ikke tilgang til utstyr og programvare de hadde brukt få dager tidligere.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta Sønnico AS, som leverer tekniske tjenester og løsninger innenfor blant annet elektro og energi.
​Kjøper gründerselskap for å satse på energieffektivisering i bedriftsmarkedet.
Ved utgangen av 4. kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 34,4 TWh.
Alt nett nord for Romsdalsfjorden helt til Saltfjellet bør underlegges en felles DSO-funksjon, ifølge Tensio.
Lyse Fiberinvest, Haugaland Kraft, BKK Digitek og andre partnere har signert en avtale med selskapet Xtera om å prosjektere og installere en 700 kilometer lang fiberkabel mellom Norge og England.
Målt i løpende verdi kom utførte investeringer i kraftforsyning opp i 39 milliarder kroner i 2019, ifølge SSB.
Reguleringsmyndigheten for energi vil analysere selskapenes avanse og lønnsomhet for å måle konkurransetrykket i sluttbrukermarkedet for strøm.
Helgeland Krafts årsresultat for 2019 preges av lavere kraftproduksjon og lavere kraftpriser enn året før. Men selskapet forventer at 2020 blir betydelig tøffere.
Onsdag ble avtalen signert.
I går skrotet regjeringen Kraftskatteutvalgets forslag, men med klimamessige begrunnelser er det fortsatt nødvendig med endringer i grunnrenteskatten for vannkraft.