Terje Lien Aasland (Ap) (t.v.), Thomas Bjørdal (LNVK), Øyvind Isachsen (Norwea) diskuterte eierskap til vindkraft i Arendal. Ordstyrer er Robert Kippe fra El og IT Forbundet. Foto: Øyvind Lie

Norwea avviste offentlig eierskap

Men lanserte Jens Stoltenberg som Guds sønn, hos LO på Arendalsuka.
Onsdag, 14 august, 2019 - 10:27

– Hvis Gud er nordmann, er Stoltenberg Guds sønn, sa Norwea-sjef Øyvind Isachsen til applaus fra salen da han debatterte offentlig eierskap til vindkraft hos LO på Arendalsuka tirsdag.

Bakgrunnen var at Gud måtte være nordmann siden vi har så gode naturressurser og at Stoltenberg var svært forutseende da han drøyde med å gi subsidier til vindkraftutbygging, slik at prosjektene noen år senere kunne bygges ut langt rimeligere.

Utgangspunktet for debatten var krav fra El og IT Forbundet om at vindkraft må likebehandles med vannkraften ved at det ilegges grunnrenteskatt, at private kun kan eie en tredel av den, og at det innføres en hjemfallsordning.

–  Fellesskapet skal eie

Dette er krav Arbeiderpartiet støtter.

– Vi mener at naturressursene skal eies av fellesskapet, som vi gjør overalt ellers, enten det er vannkraft, fisk eller hva det måtte være. Vi er veldig tydelige på at det er fellesskapet som eier dette, vi kan ikke overlate naturressursene til private, sa Terje Lien Aasland, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet.

I nye konsesjoner mener han derfor at man bør gjøre noe lignende som man gjøre som med vannkraften, og sikre det offentlige norske eierskapet.

– Det er vesentlig, og vi vil prioritere det, sa Aasland.

Han understreker overfor Energiteknikk at vindkraftkonsesjonene som allerede er gitt til private, ikke vil bli trukket tilbake og nasjonalisert. Men for alle nye konsesjoner, og for alle konsesjoner som fornyes etter 25 år, skal det stilles krav om offentlig norsk eierskap.

Naturressursskatt ønsker han også.

– De som stiller naturressurser til disposisjon, skal ha noe igjen for det, sa Aasland.

En slik skatt vil ikke øke skattebyrden for vindkrafteierne, men la kommunene få penger som ellers ville gått til staten.

– Hadde  ikke blitt bygget

Norwea-sjef Øyvind Isachsen støtter å innføre naturressursskatt. Men eierskapsbegrensninger vil han ikke ha noe av.

– Vindkraften som er bygget i Norge de siste årene, hadde antakelig ikke blitt bygget med den eierstrukturen som foreslås med nasjonalt eierskap. De fleste vindparkene i Norge har blitt utviklet av norske kraftselskaper som ikke har bygget det ut. De har lagt prosjektene mer eller mindre i skuffen fordi avkastningskravene ikke har blitt nådd. Så kom pensjonsfond fra utlandet og ble med, sa Isachsen.

Han tror imidlertid den norske kraftbransjen er i en modningsprosess, og at flere og flere norske selskaper i løpet av noen år vil bygge vindkraft i Norge.

– Kraftbransjen vil være med i produksjonen, for det er ikke så mye vannkraft igjen, sa han.

Vil melke først

Grunnrenteskatt var han også imot.

– Jeg mener at nå har vi en kalv. La den vokse opp og bli til en ku og melke litt før vi skal ta den, sa han.

– Hva med hjemfall, spurte ordstyreren.

– Det er hjemfall på vindkraft, etter 25 år. Du eier kun parken i 25 år. Så skal den plukkes pent ned etterpå, sa Isachsen.

På forsiden nå

Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
For en gjennomsnittlig husholdningskunde i Sognekrafts nett vil det redusere den årlige strømregningen med 1.282 kroner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Antallet utenlandske leverandører til norske energiselskaper er i sterk og rask vekst. Det er en krevende utfordring å sikre at lokale krav til helse, miljø og sikkerhet blir tatt på alvor.
Dersom dagens resultatprognoser legges til grunn vil BKK for 2019 dele ut et utbytte på 600 millioner kroner.
Energiteknikk mener
49 småkraftverk er nå under bygging, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Tallet har ikke vært større siden direktoratet begynte å føre statistikk over utbyggingene i 2013.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg avholdt i tirsdag et toppmøte om havvind i Bergen.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Ser behov for å stå samlet om opprinnelsesgarantier.
Av 101 kommuner som har velegnede områder for vindkraft, sier 78 nei til utbygging, mens bare fem sier ja.
For å ta hensyn til fisk setter NVE ofte krav om omløpsventiler i konsesjoner til vannkraftverk. Nå er det laget et nytt styringsverktøy for å håndtere denne utfordringen.
Vil ha drivstoffstasjoner i Nordsjøen basert på havvindparker.
Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.
Solselskapet Scatec Solar øker vekstmålet med 1 GW til 4,5 GW kapasitet i drift og under bygging innen 2021.