Ved overgang til elektrisk transport og oppvarming, kan en norsk husholdning spare rundt 8000 kroner årlig, inkludert avgifter, fremgår det av nye beregninger fra Energi Norge. Foto: Shutterstock

Mye å spare for folk flest med elektrifisering

Ikke bare vil overgangen fra fossil energi til elektrisitet bidra til utslippskutt og nye arbeidsplasser. Det vil også gi betydelige besparelser for landets husholdninger, ifølge beregninger fra Energi Norge.
Fredag, 16 august, 2019 - 09:19

I gjennomsnitt bruker norske husholdninger 25 000 kroner på strøm, oppvarming og drivstoff årlig. Sparepotesialet per år per husholdning er i rapporten beregnet til 8000 kroner, inkludert avgifter. På landsbasis innebærer dette en årlig sparegevinst på mer enn 19 milliarder kroner, ifølge en pressemelding fra Energi Norge.

Tallene fremgår av en rapport som Energi Norge presenterte under Arendalsuka. I den slås det blant annet fast at elektrifisering av transport, industri og andre sektorer er den viktigste løsningen for at Norge skal kunne kutte klimagassutslipp og bidra til FNs 1,5-graders mål. DNVGL har beregnet at elektrifisering i kombinasjon med fornybar hydrogen, biodrivstoff og fjernvarme kan levere 45 prosent kutt i norske klimagassutslipp allerede så tidlig som i 2030.

-Skal vi få til en omstilling av samfunnet, må vi ha hele befolkningen med oss. Da er det selvfølgelig også positivt at elektrifisering vil bidra til lavere energikostnader og skape nye arbeidsplasser, i tillegg til renere luftkvalitet og andre miljøfordeler, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

Norges forsprang innen elektrifisering åpner også for etablering av ny eksportrettet industri. Oppdaterte beregninger fra Menon Economics viser at Norge kasn øke sin verdiskapning med 35 – 40 milliarder kroner i 2040.

På forsiden nå

Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
SKL-konsernet oppnådde i 2019 et resultat etter skatt på 269,5 millioner kroner.
Norske RME ville tillate reservasjon av kapasitet i nettet til hurtige reserver (aFRR), men de nordiske regulatorene ble ikke enige om forslaget fra de nordiske TSOene.
Scatec Solar, med samarbeidspartnere, har satt i drift 86 MW solkraft i Dyason Klip 1 solpark i Upington i Sør-Afrika.
Småkraft AS doblet nesten produksjonen i januar, men priskollapsen gjorde at inntektene knapt økte. Nå skal selskapet bruke 2,5 milliarder kroner på å bygge nesten 1 TWh på tre år.
Oslo kommune mener at tingretten tok feil da de tilkjente tidligere Hafslund-aksjonærer over én milliard kroner ekstra. Ankesaken starter i dag.
Natt til i dag ble oljelekkasjen i den ene skadde kabelen i Oslofjordforbindelsen forseglet og stanset.
Gjennom samarbeide med det norske gründerselskapet Tibber, kan Clas Ohlsons kunder redusere eget strømforbruk.
Vy buss har bestilt 55 elbusser, inkludert 28 «by-til-by-busser» med oppgradert batterikapasitet. Ladeløsningen har ABB fått i oppdrag å levere.
«Det nye» Jacobsen Elektro er en av de to aktørene som springer ut av konkursen. Selskapet vil videreføre den norske virksomheten, også innen relevern og kontrollanlegg, selv om NORPEC sikret seg det meste av fagkompetansen.
28. november var Jacobsen Elektro konkurs. Uken etter var NORPEC AS i gang. De 33 ansatte satt med kjernekompetansen innen relevern, men hadde ikke tilgang til utstyr og programvare de hadde brukt få dager tidligere.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta Sønnico AS, som leverer tekniske tjenester og løsninger innenfor blant annet elektro og energi.
​Kjøper gründerselskap for å satse på energieffektivisering i bedriftsmarkedet.
Ved utgangen av 4. kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 34,4 TWh.
Alt nett nord for Romsdalsfjorden helt til Saltfjellet bør underlegges en felles DSO-funksjon, ifølge Tensio.
Lyse Fiberinvest, Haugaland Kraft, BKK Digitek og andre partnere har signert en avtale med selskapet Xtera om å prosjektere og installere en 700 kilometer lang fiberkabel mellom Norge og England.
Målt i løpende verdi kom utførte investeringer i kraftforsyning opp i 39 milliarder kroner i 2019, ifølge SSB.
Reguleringsmyndigheten for energi vil analysere selskapenes avanse og lønnsomhet for å måle konkurransetrykket i sluttbrukermarkedet for strøm.
Helgeland Krafts årsresultat for 2019 preges av lavere kraftproduksjon og lavere kraftpriser enn året før. Men selskapet forventer at 2020 blir betydelig tøffere.
Onsdag ble avtalen signert.
I går skrotet regjeringen Kraftskatteutvalgets forslag, men med klimamessige begrunnelser er det fortsatt nødvendig med endringer i grunnrenteskatten for vannkraft.