Ved overgang til elektrisk transport og oppvarming, kan en norsk husholdning spare rundt 8000 kroner årlig, inkludert avgifter, fremgår det av nye beregninger fra Energi Norge. Foto: Shutterstock

Mye å spare for folk flest med elektrifisering

Ikke bare vil overgangen fra fossil energi til elektrisitet bidra til utslippskutt og nye arbeidsplasser. Det vil også gi betydelige besparelser for landets husholdninger, ifølge beregninger fra Energi Norge.
Fredag, 16 august, 2019 - 09:19

I gjennomsnitt bruker norske husholdninger 25 000 kroner på strøm, oppvarming og drivstoff årlig. Sparepotesialet per år per husholdning er i rapporten beregnet til 8000 kroner, inkludert avgifter. På landsbasis innebærer dette en årlig sparegevinst på mer enn 19 milliarder kroner, ifølge en pressemelding fra Energi Norge.

Tallene fremgår av en rapport som Energi Norge presenterte under Arendalsuka. I den slås det blant annet fast at elektrifisering av transport, industri og andre sektorer er den viktigste løsningen for at Norge skal kunne kutte klimagassutslipp og bidra til FNs 1,5-graders mål. DNVGL har beregnet at elektrifisering i kombinasjon med fornybar hydrogen, biodrivstoff og fjernvarme kan levere 45 prosent kutt i norske klimagassutslipp allerede så tidlig som i 2030.

-Skal vi få til en omstilling av samfunnet, må vi ha hele befolkningen med oss. Da er det selvfølgelig også positivt at elektrifisering vil bidra til lavere energikostnader og skape nye arbeidsplasser, i tillegg til renere luftkvalitet og andre miljøfordeler, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

Norges forsprang innen elektrifisering åpner også for etablering av ny eksportrettet industri. Oppdaterte beregninger fra Menon Economics viser at Norge kasn øke sin verdiskapning med 35 – 40 milliarder kroner i 2040.

På forsiden nå

Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
For en gjennomsnittlig husholdningskunde i Sognekrafts nett vil det redusere den årlige strømregningen med 1.282 kroner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Antallet utenlandske leverandører til norske energiselskaper er i sterk og rask vekst. Det er en krevende utfordring å sikre at lokale krav til helse, miljø og sikkerhet blir tatt på alvor.
Dersom dagens resultatprognoser legges til grunn vil BKK for 2019 dele ut et utbytte på 600 millioner kroner.
Energiteknikk mener
49 småkraftverk er nå under bygging, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Tallet har ikke vært større siden direktoratet begynte å føre statistikk over utbyggingene i 2013.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg avholdt i tirsdag et toppmøte om havvind i Bergen.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Ser behov for å stå samlet om opprinnelsesgarantier.
Av 101 kommuner som har velegnede områder for vindkraft, sier 78 nei til utbygging, mens bare fem sier ja.
For å ta hensyn til fisk setter NVE ofte krav om omløpsventiler i konsesjoner til vannkraftverk. Nå er det laget et nytt styringsverktøy for å håndtere denne utfordringen.
Vil ha drivstoffstasjoner i Nordsjøen basert på havvindparker.
Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.
Solselskapet Scatec Solar øker vekstmålet med 1 GW til 4,5 GW kapasitet i drift og under bygging innen 2021.