Atomreaktorene på Kjeller og i Halden (bildet) legges ned, og regjeringen varsler stortingsmelding om den krevende opprydningen. Foto: Ife

Regjeringen varsler opprydding i atomavfallet

Opprydningen etter nedstenging av atomreaktorene på Kjeller og i Halden er beregnet til å koste mer enn 15 milliarder kroner. Nå varsler regjeringen en stortingsmelding om utfordringen.
Torsdag, 15 august, 2019 - 09:25

I en pressemelding varsler næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at denne saken krever tverrpolitiske og langsiktige løsninger, og at regjeringen derfor har påbegynt arbeidet med en stortingsmelding om denne krevende oppgaven. Meldingen skal etter planen legges fram for Stortinget i 2020.

IFE (Institutt for energiteknikk) har bestemte seg for å stenge rektorene på Kjeller og i Halden i 2018 og 2019. Etter dette starter en oppryddingsjobb som vil pågå over flere tiår. Staten var med på oppstarting av de norske atomreaktorene på 1940-tallet.

-Jeg er opptatt at vi tar tak i disse utfordringene, og derfor er det bevilget ca. 900 millioner kroner til oppryddingsarbeidet, vi har satt i gang en rekke tiltak og utredninger og tar nå en aktiv rolle for å rydde opp, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

De siste fire årene har regjeringen brukt 772 millioner kroner på atomreaktorene og det norske atomavfallet. I revidert nasjonalbudsjett 2019 foreslo regjeringen å bruke ytterligere 162 millioner kroner.

I 2017 ble det besluttet at en ny statlig etat, som skal ha ansvar for opprydningen legges til Halden og har fått navnet Norsk Nukleær dekommisjonering (NND)

På forsiden nå

Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
For en gjennomsnittlig husholdningskunde i Sognekrafts nett vil det redusere den årlige strømregningen med 1.282 kroner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Antallet utenlandske leverandører til norske energiselskaper er i sterk og rask vekst. Det er en krevende utfordring å sikre at lokale krav til helse, miljø og sikkerhet blir tatt på alvor.
Dersom dagens resultatprognoser legges til grunn vil BKK for 2019 dele ut et utbytte på 600 millioner kroner.
Energiteknikk mener
49 småkraftverk er nå under bygging, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Tallet har ikke vært større siden direktoratet begynte å føre statistikk over utbyggingene i 2013.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg avholdt i tirsdag et toppmøte om havvind i Bergen.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Ser behov for å stå samlet om opprinnelsesgarantier.
Av 101 kommuner som har velegnede områder for vindkraft, sier 78 nei til utbygging, mens bare fem sier ja.
For å ta hensyn til fisk setter NVE ofte krav om omløpsventiler i konsesjoner til vannkraftverk. Nå er det laget et nytt styringsverktøy for å håndtere denne utfordringen.
Vil ha drivstoffstasjoner i Nordsjøen basert på havvindparker.
Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.
Solselskapet Scatec Solar øker vekstmålet med 1 GW til 4,5 GW kapasitet i drift og under bygging innen 2021.