Gudbrandsdal Energi-konsernet gikk ut av første halvår med driftsinntekter på 123,3 millioner kroner og et driftsresultat på 30,5 millioner kroner. Foto: Tore Halvorsen

30 millioner kroner i pluss på drift

Gudbrandsdal Energi-konsernet gikk ut av første halvår med et driftsresultat på 30,5 millioner kroner og driftsinntekter på 123,3 millioner kroner.
Mandag, 9 september, 2019 - 20:19

Konsernets tre kraftverk i Ringebu kommune og Øyer kommune har en årlig middelårsproduksjon på 90 GWh. I første halvår var produksjonen høyere enn gjennomsnitt for årene 2009 – 2018, ifølge en pressemelding fra konsernet.

Konsesjonsområdet for nettselskapet, som er spredd på kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer og Sjoa-området i Sel, passerte i første halvår 20 600 kunder.

Gudbrandsdal Fornybar, som blant annet omfatter vindkraftparken Austri Raskiftet, gikk ut av første halvår med en produksjon på 177,6 GWh, mot budsjettert 182,7 GWh.

I Gudbrandsdal Energi-konsernets virksomhet inngår Gudbrandsdal Energi Produksjon og Gudbrandsdal Nett, Gudbrandsdal Fornybar og 50 prosent eierskap i Innlandskraft, som igjen eier kraftomsetningsselskapene Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Energi Marked AS.

På forsiden nå

For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.