NVE har gitt Vest-Telemark Kraftlag konsesjon til å bygge ut Gjøv kraftverk i Tverråne i Fyresdal i Telemark. Bildet viser gamle Gjøv kraftverk. Foto: PeltonMan/Wikimedia Commons

Grønt lys for Gjøv kraftverk

NVE har gitt Vest-Telemark Kraftlag konsesjon til å bygge ut Gjøv kraftverk i Tverråne i Fyresdal i Telemark.
Tirsdag, 10 september, 2019 - 13:56

Nye Gjøv kraftverk (0,99 MW) vil få en årlig kraftproduksjon på 4,5 GWh, og i sitt vedtak legger NVE vekt på at utvidelse og opprusting av kraftverket vil ha begrensende miljøeffekter, og at utbyggingen ikke er i strid med verneverdiene som ligger til grunn for vassdragsvernet i Tverråne, ifølge en pressemelding fra NVE.

Nye Gjøv kraftverk skal erstatte et mikrokraftverk.

Med bakgrunn i de hydrologiske dataene som er lagt frem i søknaden, har søkeren beregnet gjennomsnittlig kraftproduksjon i nye Gjøv kraftverk til omtrent 4,5 GWh fordelt på 2,45 GWh vinterproduksjon og 2,02 GWh sommerproduksjon.

Byggekostnadene er estimert til 18,7 millioner kroner, som gir en utbyggingspris på 4,17 kr/kWh.

Det er også tatt høyde for restverdien på det eksisterende Gjøv kraftverk, som vil bli lagt ned ved en evventuell konsesjon til nye Gjøv kraftverk.

NVE skriver i sin avgjørelse at de ikke har fått vesentlige avvik i forhold til søkerens beregninger. Energikostnaden over levetiden (LCOE) er beregnet til 0,38 kr/kWh (usikkerhet i spennet 0,32-0,45). 

Beregningene forutsetter en kalkulasjonsrente på 6 prosent, økonomisk levetid på 40 år og drifts- og vedlikeholdskostnader på 7 øre/kWh.

På forsiden nå

Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
For en gjennomsnittlig husholdningskunde i Sognekrafts nett vil det redusere den årlige strømregningen med 1.282 kroner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Antallet utenlandske leverandører til norske energiselskaper er i sterk og rask vekst. Det er en krevende utfordring å sikre at lokale krav til helse, miljø og sikkerhet blir tatt på alvor.
Dersom dagens resultatprognoser legges til grunn vil BKK for 2019 dele ut et utbytte på 600 millioner kroner.
Energiteknikk mener
49 småkraftverk er nå under bygging, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Tallet har ikke vært større siden direktoratet begynte å føre statistikk over utbyggingene i 2013.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg avholdt i tirsdag et toppmøte om havvind i Bergen.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Ser behov for å stå samlet om opprinnelsesgarantier.
Av 101 kommuner som har velegnede områder for vindkraft, sier 78 nei til utbygging, mens bare fem sier ja.
For å ta hensyn til fisk setter NVE ofte krav om omløpsventiler i konsesjoner til vannkraftverk. Nå er det laget et nytt styringsverktøy for å håndtere denne utfordringen.
Vil ha drivstoffstasjoner i Nordsjøen basert på havvindparker.
Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.
Solselskapet Scatec Solar øker vekstmålet med 1 GW til 4,5 GW kapasitet i drift og under bygging innen 2021.