NVE har gitt Vest-Telemark Kraftlag konsesjon til å bygge ut Gjøv kraftverk i Tverråne i Fyresdal i Telemark. Bildet viser gamle Gjøv kraftverk. Foto: PeltonMan/Wikimedia Commons

Grønt lys for Gjøv kraftverk

NVE har gitt Vest-Telemark Kraftlag konsesjon til å bygge ut Gjøv kraftverk i Tverråne i Fyresdal i Telemark.
Tirsdag, 10 september, 2019 - 13:56

Nye Gjøv kraftverk (0,99 MW) vil få en årlig kraftproduksjon på 4,5 GWh, og i sitt vedtak legger NVE vekt på at utvidelse og opprusting av kraftverket vil ha begrensende miljøeffekter, og at utbyggingen ikke er i strid med verneverdiene som ligger til grunn for vassdragsvernet i Tverråne, ifølge en pressemelding fra NVE.

Nye Gjøv kraftverk skal erstatte et mikrokraftverk.

Med bakgrunn i de hydrologiske dataene som er lagt frem i søknaden, har søkeren beregnet gjennomsnittlig kraftproduksjon i nye Gjøv kraftverk til omtrent 4,5 GWh fordelt på 2,45 GWh vinterproduksjon og 2,02 GWh sommerproduksjon.

Byggekostnadene er estimert til 18,7 millioner kroner, som gir en utbyggingspris på 4,17 kr/kWh.

Det er også tatt høyde for restverdien på det eksisterende Gjøv kraftverk, som vil bli lagt ned ved en evventuell konsesjon til nye Gjøv kraftverk.

NVE skriver i sin avgjørelse at de ikke har fått vesentlige avvik i forhold til søkerens beregninger. Energikostnaden over levetiden (LCOE) er beregnet til 0,38 kr/kWh (usikkerhet i spennet 0,32-0,45). 

Beregningene forutsetter en kalkulasjonsrente på 6 prosent, økonomisk levetid på 40 år og drifts- og vedlikeholdskostnader på 7 øre/kWh.

På forsiden nå

For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.