Illustrasjonsfoto: Clemens Kraft
Energiteknikk mener

Litt vel gunstig for småkraften

49 småkraftverk er nå under bygging, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Tallet har ikke vært større siden direktoratet begynte å føre statistikk over utbyggingene i 2013.
Onsdag, 18 september, 2019 - 09:38

Småkraftverkene bygges nå av de store, profesjonelle utbyggerne. Bøndene, som sto for en stor del av utbyggingen for ti-femten år siden, er nå i stor grad fraværende. Bankene så at det var stor risiko i kraftmarkedet, og krever nå så mye egenkapital at de færreste grunneierne kan bygge ut selv.

De leier ut fallene sine til utbyggerne, på lange avtaler. De aller fleste avtalene har vilkår om hjemfall til grunneieren. Mens avtalene for få år siden typisk varte i 40 år, er den vanlige lengden for utleie av vannfall nå økt til 60 år, og i noen tilfeller, etter det Energiteknikk forstår, på hele 99 år.

Får bra betalt

Men det er ikke husmannskontrakter som tilbys grunneierne. Konkurransen om falleiekontrakter er så stor at utbyggerne må betale dyrt. Da må det være greit med lange kontrakter. Det viktigste er at det er hjemfall til grunneierne til slutt, slik at ikke fallene får utenlandske eiere i uoverskuelig framtid.

Hvordan utviklingen fortsetter, avhenger av kraftprisene. Hvis vindkraftutbyggingen fortsetter uten at kraftforbruket tar seg vesentlig opp, kan kraftprisene i Norge bli så lave at mange av de dyreste prosjektene blir liggende i skuffen. Da er det godt at vi har fått profesjonelle utbyggere, som har finansielle muskler til å kunne ta eventuelle tap i perioder hvis de har bygget for dyrt og kraftprisene blir lavere enn man trodde.

Et annet viktig spørsmål er grunnrenteskatt, som Sanderud-utvalget skal levere en innstilling om 1. oktober. Er det rimelig at vannkraft under 10 MVA slipper denne skatten mens de større verkene gjør det?

Dette bidrar til at enkelte kraftverk bygges mindre enn de ideelt burde vært, for å tilpasse seg skatteregimet. Småkraftforeninga har advart mot at grunnrenteskatt vil bety kroken på døra og full stopp i utbyggingen.

Miljøbelastning

Noe av begrunnelsen for fritaket var å gi en gulrot til bøndene, som tross alt bygger på egen grunn. Grunnrenten tilfaller i dag i praksis grunneierne gjennom falleien.

Men fraværet av grunnrenteskatt gjør at det bygges småkraftverk til en høyere pris per kWh/år enn man kan gjøre med store kraftverk. Når undersøkelser i tillegg har vist at småkraften har høyere miljøpåvirkning per kWh produsert strøm enn store kraftverk, er det et spørsmål hvor fornuftig det er å beholde unntaket for grunnrenteskatt for samfunnet som helhet.

Argumentet for å beholde den gunstige ordningen, er å sikre lønnsomhet for bøndene. Men det finnes mer målrettede tiltak for å sikre landbruket enn et kunstig unntak for grunnrenteskatt.

På forsiden nå

Neas, Svorka, Sunndal Energi, og Rauma Energi har etablert et nytt nettselskap for å kunne kjøpe Statnetts 132 kV-nett i sitt område. De advarer mot økt nettleie hvis Mørenett får kjøpe.
Rask utkobling av forbruk er mer lovende enn rask justering av vannkraft, ifølge Statnett.
Forsvarer planene om salg av 132 kV-nettet og har «full tillit» til at Istad Nett fyller sin rolle som utredningsansvarlig for nettet i Møre og Romsdal.
Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Nå begynner Tolga kraftverk å ta form. I 2021 fases kraftverket inn på strømnettet med 205 GWh ny fornybar energi.
NVE vil etablere et nytt pilotrammeverk for aktører som vil teste ut ny teknologi, systemer og konsepter som faller utenfor de ordinære regelverkene.
Ingenting i kraftskatteutvalgets forslag hindrer at kommuner og fylkers kraftinntekter kan opprettholdes, ifølge finansminister Siv Jensen.
Håndtering av jordfeil er en utfordring i strømnettet. I et pilotprosjekt har Voss Energi høstet positive erfaringer med ny teknologi.
Vattenenfall terminerer havvindprosjektet Taggen utenfor Sølvesborg i Sverige. Begrunnelsen er protester fra det svenske forsvaret.
De nærmeste fem årene ligger det til rette for at fornybarproduksjonen i verden kan øke med 50 prosent. Av dette står solkraft for 60 prosent, ifølge IEA.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.