Illustrasjonsfoto: Clemens Kraft
Energiteknikk mener

Litt vel gunstig for småkraften

49 småkraftverk er nå under bygging, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Tallet har ikke vært større siden direktoratet begynte å føre statistikk over utbyggingene i 2013.
Onsdag, 18 september, 2019 - 09:38

Småkraftverkene bygges nå av de store, profesjonelle utbyggerne. Bøndene, som sto for en stor del av utbyggingen for ti-femten år siden, er nå i stor grad fraværende. Bankene så at det var stor risiko i kraftmarkedet, og krever nå så mye egenkapital at de færreste grunneierne kan bygge ut selv.

De leier ut fallene sine til utbyggerne, på lange avtaler. De aller fleste avtalene har vilkår om hjemfall til grunneieren. Mens avtalene for få år siden typisk varte i 40 år, er den vanlige lengden for utleie av vannfall nå økt til 60 år, og i noen tilfeller, etter det Energiteknikk forstår, på hele 99 år.

Får bra betalt

Men det er ikke husmannskontrakter som tilbys grunneierne. Konkurransen om falleiekontrakter er så stor at utbyggerne må betale dyrt. Da må det være greit med lange kontrakter. Det viktigste er at det er hjemfall til grunneierne til slutt, slik at ikke fallene får utenlandske eiere i uoverskuelig framtid.

Hvordan utviklingen fortsetter, avhenger av kraftprisene. Hvis vindkraftutbyggingen fortsetter uten at kraftforbruket tar seg vesentlig opp, kan kraftprisene i Norge bli så lave at mange av de dyreste prosjektene blir liggende i skuffen. Da er det godt at vi har fått profesjonelle utbyggere, som har finansielle muskler til å kunne ta eventuelle tap i perioder hvis de har bygget for dyrt og kraftprisene blir lavere enn man trodde.

Et annet viktig spørsmål er grunnrenteskatt, som Sanderud-utvalget skal levere en innstilling om 1. oktober. Er det rimelig at vannkraft under 10 MVA slipper denne skatten mens de større verkene gjør det?

Dette bidrar til at enkelte kraftverk bygges mindre enn de ideelt burde vært, for å tilpasse seg skatteregimet. Småkraftforeninga har advart mot at grunnrenteskatt vil bety kroken på døra og full stopp i utbyggingen.

Miljøbelastning

Noe av begrunnelsen for fritaket var å gi en gulrot til bøndene, som tross alt bygger på egen grunn. Grunnrenten tilfaller i dag i praksis grunneierne gjennom falleien.

Men fraværet av grunnrenteskatt gjør at det bygges småkraftverk til en høyere pris per kWh/år enn man kan gjøre med store kraftverk. Når undersøkelser i tillegg har vist at småkraften har høyere miljøpåvirkning per kWh produsert strøm enn store kraftverk, er det et spørsmål hvor fornuftig det er å beholde unntaket for grunnrenteskatt for samfunnet som helhet.

Argumentet for å beholde den gunstige ordningen, er å sikre lønnsomhet for bøndene. Men det finnes mer målrettede tiltak for å sikre landbruket enn et kunstig unntak for grunnrenteskatt.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.