For å sikre fisk bedre betingelser i vassdrag med kraftverk har NVE utviklet et nytt styringsverktøy for omløpsventiler.

NVE med nytt styrings­verktøy for omløps­ventiler

For å ta hensyn til fisk setter NVE ofte krav om omløpsventiler i konsesjoner til vannkraftverk. Nå er det laget et nytt styringsverktøy for å håndtere denne utfordringen.
Tirsdag, 17 september, 2019 - 10:58

Omløpsventilen skal bidra til at vannføringen i elven nedstrøms kraftverket gradvis reduseres, over så lang tid at fisk ikke blir liggende på tørt land. Grunnlaget for det nye styringsverktøyet er erfaring med drift av omløpsventiler i fire kraftverk utført av Sweco etter oppdrag fra NVE. Prosjektet skal følges opp med ytterligere testing av noen kraftverk i 2020, ifølge en pressemelding fra NVE.

Styringsverktøyet skal kunne fungere for alle kraftverk med omløpsventiler. Kravene som skal oppfylles, er at synkehastigheten i elveløpet ikke skal overstige 10 centimeter/time, og at momentane dropp i vannstanden ikke skal overstige 3 centimeter.

Styringsverktøyet må være uproblematisk å forstå for kraftverkseiere, og det må være enkelt for NVE å kontrollere at omløpsventilen har den funksjonen den er tiltenkt å ha i ettertid. For å sikre et verktøy som er ukomplisert å implementere på både nye og eksisterende kraftverk, er det valgt å videreutvikle et teoretisk forslag fra et tidligere prosjekt, med åpning for at styring mot vassdragslogger også bør være mulig.

Kontroll ved bruk av nedstrøms vassdragslogger og stopp av kraftverk kan gjennomføres uavhengig av metoden som er lagt til grunn i programmeringen. Det er gjort valideringsforsøk på fire kraftverk av den teoretiske metoden. Resultatene er gode der programmeringen er gjort korrekt og benytter grunnlagsdata av god kvalitet, og ikke gode der det motsatte er tilfelle, ifølge NVE.

På forsiden nå

Neas, Svorka, Sunndal Energi, og Rauma Energi har etablert et nytt nettselskap for å kunne kjøpe Statnetts 132 kV-nett i sitt område. De advarer mot økt nettleie hvis Mørenett får kjøpe.
Rask utkobling av forbruk er mer lovende enn rask justering av vannkraft, ifølge Statnett.
Forsvarer planene om salg av 132 kV-nettet og har «full tillit» til at Istad Nett fyller sin rolle som utredningsansvarlig for nettet i Møre og Romsdal.
Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Nå begynner Tolga kraftverk å ta form. I 2021 fases kraftverket inn på strømnettet med 205 GWh ny fornybar energi.
NVE vil etablere et nytt pilotrammeverk for aktører som vil teste ut ny teknologi, systemer og konsepter som faller utenfor de ordinære regelverkene.
Ingenting i kraftskatteutvalgets forslag hindrer at kommuner og fylkers kraftinntekter kan opprettholdes, ifølge finansminister Siv Jensen.
Håndtering av jordfeil er en utfordring i strømnettet. I et pilotprosjekt har Voss Energi høstet positive erfaringer med ny teknologi.
Vattenenfall terminerer havvindprosjektet Taggen utenfor Sølvesborg i Sverige. Begrunnelsen er protester fra det svenske forsvaret.
De nærmeste fem årene ligger det til rette for at fornybarproduksjonen i verden kan øke med 50 prosent. Av dette står solkraft for 60 prosent, ifølge IEA.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.