For å sikre fisk bedre betingelser i vassdrag med kraftverk har NVE utviklet et nytt styringsverktøy for omløpsventiler.

NVE med nytt styrings­verktøy for omløps­ventiler

For å ta hensyn til fisk setter NVE ofte krav om omløpsventiler i konsesjoner til vannkraftverk. Nå er det laget et nytt styringsverktøy for å håndtere denne utfordringen.
Tirsdag, 17 september, 2019 - 10:58

Omløpsventilen skal bidra til at vannføringen i elven nedstrøms kraftverket gradvis reduseres, over så lang tid at fisk ikke blir liggende på tørt land. Grunnlaget for det nye styringsverktøyet er erfaring med drift av omløpsventiler i fire kraftverk utført av Sweco etter oppdrag fra NVE. Prosjektet skal følges opp med ytterligere testing av noen kraftverk i 2020, ifølge en pressemelding fra NVE.

Styringsverktøyet skal kunne fungere for alle kraftverk med omløpsventiler. Kravene som skal oppfylles, er at synkehastigheten i elveløpet ikke skal overstige 10 centimeter/time, og at momentane dropp i vannstanden ikke skal overstige 3 centimeter.

Styringsverktøyet må være uproblematisk å forstå for kraftverkseiere, og det må være enkelt for NVE å kontrollere at omløpsventilen har den funksjonen den er tiltenkt å ha i ettertid. For å sikre et verktøy som er ukomplisert å implementere på både nye og eksisterende kraftverk, er det valgt å videreutvikle et teoretisk forslag fra et tidligere prosjekt, med åpning for at styring mot vassdragslogger også bør være mulig.

Kontroll ved bruk av nedstrøms vassdragslogger og stopp av kraftverk kan gjennomføres uavhengig av metoden som er lagt til grunn i programmeringen. Det er gjort valideringsforsøk på fire kraftverk av den teoretiske metoden. Resultatene er gode der programmeringen er gjort korrekt og benytter grunnlagsdata av god kvalitet, og ikke gode der det motsatte er tilfelle, ifølge NVE.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.