Ordfører Bengt Halvard Odden i Hjartdal kommune og konsernsjef Knut Barland i Skagerak Energi har undertegnet avtale om kjøp av Hjartdal Elverk. Foto: Skagerak Energi

Skagerak Energi kjøper Hjartdal Elverk

Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Torsdag, 19 september, 2019 - 09:00

Kommunestyret i Hjartdal vedtok 12. juni å gå i videre forhandlinger med Skagerak Energi om salget av Hjartdal Elverk, skriver Skagerak Energi i en pressemelding.

Prosessen er nå ferdigstilt og en signert avtale er på plass mellom partene. Resultatet er at hjartdølingene nå kan se fram mot lavere nettleie og at lokale arbeidsplasser sikres.

– Dette er en svært god avtale for oss, og ikke minst for innbyggerne i kommunen, sier ordfører Bengt Halvard Odden i Hjartdal kommune.

Lavere nettleie

– Det er svært viktig for oss å sikre arbeidsplassene i kommunen, både dagens og morgendagens. Det får vi til gjennom den inngåtte avtalen, samtidig som Skagerak Energi med dette øker sin aktivitet lokalt her hos oss.

– Innbyggerne i Hjartdal vil merke endringen direkte på lommeboka ettersom Skageraks nettleie er betydelig lavere enn den de har nå, sier ordføreren, som også legger til at kommunen sitter igjen med en hyggelig sum med penger etter salget av elverket.

Hjartdal Elverks nettvirksomhet skal integreres i nettvirksomheten til Skagerak Energi med virkning fra 1. januar 2020.

Fra det tidspunktet vil nettleieprisene i Hjartdal harmoniseres med Skagerak Netts priser for nettleie.

Skagerak har fra før av mye virksomhet i øvre deler av Telemark og eier en stor del av hovedoverføringsledningene i fylket, det såkalte regionalnettet.

–  Høyere effektivitet

Hjartdal ligger sentralt til i forhold til dette regionalnettet i Øvre Telemark. Som en del av avtalen skal det bygges opp et miljø for drift og vedlikehold av nettet, med base i Hjartdal.

–  Vi har fra før betydelig kraftproduksjon i Hjartdal, og med kjøpet av Hjartdal Elverk blir Skageraks lokale tilstedeværelse i Øvre Telemark, med Hjartdal som et knutepunkt, kraftig styrket, understreker konsernsjef Knut Barland i Skagerak Energi.

Salget av Hjartdal Elverk er den første store strukturendringen i Nett-Telemark på mange år.

Barland er godt fornøyd med avtalen, og mener politikerne i Hjartdal har tatt et modig, riktig og fremtidsrettet valg.

– Bygging og drift av strømnett er i rivende utvikling. Når vi går sammen i større enheter oppnår vi høyere effektivitet og bedre utnyttelse av den samlede kompetansen. Jeg tror dette er veien å gå for at kraftfylket Telemark fortsatt skal ha sterke enheter innen både produksjon og distribusjon av kraft, sier Barland.

 

På forsiden nå

Neas, Svorka, Sunndal Energi, og Rauma Energi har etablert et nytt nettselskap for å kunne kjøpe Statnetts 132 kV-nett i sitt område. De advarer mot økt nettleie hvis Mørenett får kjøpe.
Rask utkobling av forbruk er mer lovende enn rask justering av vannkraft, ifølge Statnett.
Forsvarer planene om salg av 132 kV-nettet og har «full tillit» til at Istad Nett fyller sin rolle som utredningsansvarlig for nettet i Møre og Romsdal.
Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Nå begynner Tolga kraftverk å ta form. I 2021 fases kraftverket inn på strømnettet med 205 GWh ny fornybar energi.
NVE vil etablere et nytt pilotrammeverk for aktører som vil teste ut ny teknologi, systemer og konsepter som faller utenfor de ordinære regelverkene.
Ingenting i kraftskatteutvalgets forslag hindrer at kommuner og fylkers kraftinntekter kan opprettholdes, ifølge finansminister Siv Jensen.
Håndtering av jordfeil er en utfordring i strømnettet. I et pilotprosjekt har Voss Energi høstet positive erfaringer med ny teknologi.
Vattenenfall terminerer havvindprosjektet Taggen utenfor Sølvesborg i Sverige. Begrunnelsen er protester fra det svenske forsvaret.
De nærmeste fem årene ligger det til rette for at fornybarproduksjonen i verden kan øke med 50 prosent. Av dette står solkraft for 60 prosent, ifølge IEA.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.