Ordfører Bengt Halvard Odden i Hjartdal kommune og konsernsjef Knut Barland i Skagerak Energi har undertegnet avtale om kjøp av Hjartdal Elverk. Foto: Skagerak Energi

Skagerak Energi kjøper Hjartdal Elverk

Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Torsdag, 19 september, 2019 - 09:00

Kommunestyret i Hjartdal vedtok 12. juni å gå i videre forhandlinger med Skagerak Energi om salget av Hjartdal Elverk, skriver Skagerak Energi i en pressemelding.

Prosessen er nå ferdigstilt og en signert avtale er på plass mellom partene. Resultatet er at hjartdølingene nå kan se fram mot lavere nettleie og at lokale arbeidsplasser sikres.

– Dette er en svært god avtale for oss, og ikke minst for innbyggerne i kommunen, sier ordfører Bengt Halvard Odden i Hjartdal kommune.

Lavere nettleie

– Det er svært viktig for oss å sikre arbeidsplassene i kommunen, både dagens og morgendagens. Det får vi til gjennom den inngåtte avtalen, samtidig som Skagerak Energi med dette øker sin aktivitet lokalt her hos oss.

– Innbyggerne i Hjartdal vil merke endringen direkte på lommeboka ettersom Skageraks nettleie er betydelig lavere enn den de har nå, sier ordføreren, som også legger til at kommunen sitter igjen med en hyggelig sum med penger etter salget av elverket.

Hjartdal Elverks nettvirksomhet skal integreres i nettvirksomheten til Skagerak Energi med virkning fra 1. januar 2020.

Fra det tidspunktet vil nettleieprisene i Hjartdal harmoniseres med Skagerak Netts priser for nettleie.

Skagerak har fra før av mye virksomhet i øvre deler av Telemark og eier en stor del av hovedoverføringsledningene i fylket, det såkalte regionalnettet.

–  Høyere effektivitet

Hjartdal ligger sentralt til i forhold til dette regionalnettet i Øvre Telemark. Som en del av avtalen skal det bygges opp et miljø for drift og vedlikehold av nettet, med base i Hjartdal.

–  Vi har fra før betydelig kraftproduksjon i Hjartdal, og med kjøpet av Hjartdal Elverk blir Skageraks lokale tilstedeværelse i Øvre Telemark, med Hjartdal som et knutepunkt, kraftig styrket, understreker konsernsjef Knut Barland i Skagerak Energi.

Salget av Hjartdal Elverk er den første store strukturendringen i Nett-Telemark på mange år.

Barland er godt fornøyd med avtalen, og mener politikerne i Hjartdal har tatt et modig, riktig og fremtidsrettet valg.

– Bygging og drift av strømnett er i rivende utvikling. Når vi går sammen i større enheter oppnår vi høyere effektivitet og bedre utnyttelse av den samlede kompetansen. Jeg tror dette er veien å gå for at kraftfylket Telemark fortsatt skal ha sterke enheter innen både produksjon og distribusjon av kraft, sier Barland.

 

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.