Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg under toppmøtet om havvind i Bergen. Equinor-sjef Eldar Sætre og statssekretær Oluf Ulseth sitter på hver sin side, mens Norwea-sjef Øyvind Isachsen sitter aller nærmest kamera. Foto: Eirin Larsen / SMK

Toppmøte om havvind

Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg avholdt i tirsdag et toppmøte om havvind i Bergen.
Tirsdag, 17 september, 2019 - 19:10

Formålet med møtet var å samle de viktigste aktørene innen industri, interesseorganisasjoner, myndigheter og miljøorganisasjoner for å drøfte sentrale hensyn som bør vektlegges ved tilrettelegging for havvind i Norge, og hvilke muligheter norske aktører har i havvindmarkedet.

Ledere fra i alt 30 organisasjoner og selskaper deltok på møtet og ga sine innspill, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Vindkraft til havs, både bunnfast og flytende, vil kunne bli en viktig fornybar ressurs i mange markeder fremover i utlandet, men også grunnlag for næringsutvikling og energi her hjemme i Norge, ifølge Olje- og energidepartementet.

Statsminister Solberg og olje- og energiminister Freiberg ba på møtet om innspill til hvordan Norge best kan ivareta mulighetene som finnes for norsk næringsliv i denne industrien.

– Havvind er allerede en viktig eksport for Norge på det fornybare området, og det er en teknologi vi har forventninger til. Vi skal stimulere til videre utvikling av norske bedrifters posisjon internasjonalt på havvind. Vi vet at teknologi og kraftmarkeder er i endring, og er lydhøre for hvordan vi best går videre i dette arbeidet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

 

På forsiden nå

Neas, Svorka, Sunndal Energi, og Rauma Energi har etablert et nytt nettselskap for å kunne kjøpe Statnetts 132 kV-nett i sitt område. De advarer mot økt nettleie hvis Mørenett får kjøpe.
Rask utkobling av forbruk er mer lovende enn rask justering av vannkraft, ifølge Statnett.
Forsvarer planene om salg av 132 kV-nettet og har «full tillit» til at Istad Nett fyller sin rolle som utredningsansvarlig for nettet i Møre og Romsdal.
Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Nå begynner Tolga kraftverk å ta form. I 2021 fases kraftverket inn på strømnettet med 205 GWh ny fornybar energi.
NVE vil etablere et nytt pilotrammeverk for aktører som vil teste ut ny teknologi, systemer og konsepter som faller utenfor de ordinære regelverkene.
Ingenting i kraftskatteutvalgets forslag hindrer at kommuner og fylkers kraftinntekter kan opprettholdes, ifølge finansminister Siv Jensen.
Håndtering av jordfeil er en utfordring i strømnettet. I et pilotprosjekt har Voss Energi høstet positive erfaringer med ny teknologi.
Vattenenfall terminerer havvindprosjektet Taggen utenfor Sølvesborg i Sverige. Begrunnelsen er protester fra det svenske forsvaret.
De nærmeste fem årene ligger det til rette for at fornybarproduksjonen i verden kan øke med 50 prosent. Av dette står solkraft for 60 prosent, ifølge IEA.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.