Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg under toppmøtet om havvind i Bergen. Equinor-sjef Eldar Sætre og statssekretær Oluf Ulseth sitter på hver sin side, mens Norwea-sjef Øyvind Isachsen sitter aller nærmest kamera. Foto: Eirin Larsen / SMK

Toppmøte om havvind

Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg avholdt i tirsdag et toppmøte om havvind i Bergen.
Tirsdag, 17 september, 2019 - 19:10

Formålet med møtet var å samle de viktigste aktørene innen industri, interesseorganisasjoner, myndigheter og miljøorganisasjoner for å drøfte sentrale hensyn som bør vektlegges ved tilrettelegging for havvind i Norge, og hvilke muligheter norske aktører har i havvindmarkedet.

Ledere fra i alt 30 organisasjoner og selskaper deltok på møtet og ga sine innspill, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Vindkraft til havs, både bunnfast og flytende, vil kunne bli en viktig fornybar ressurs i mange markeder fremover i utlandet, men også grunnlag for næringsutvikling og energi her hjemme i Norge, ifølge Olje- og energidepartementet.

Statsminister Solberg og olje- og energiminister Freiberg ba på møtet om innspill til hvordan Norge best kan ivareta mulighetene som finnes for norsk næringsliv i denne industrien.

– Havvind er allerede en viktig eksport for Norge på det fornybare området, og det er en teknologi vi har forventninger til. Vi skal stimulere til videre utvikling av norske bedrifters posisjon internasjonalt på havvind. Vi vet at teknologi og kraftmarkeder er i endring, og er lydhøre for hvordan vi best går videre i dette arbeidet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

 

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.