Foto: Robert Sandell

Regjeringen dropper den nasjonale rammen

Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Torsdag, 17 oktober, 2019 - 10:38

– Det skulle være et konfliktdempende tiltak, det har det ikke vært med de svarene vi ser. Derfor har vi tenkt til å legge vekk denne nasjonale rammen og si at vi ikke skal ha noen nasjonal ramme for vindkraft fremover, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Det har kommet inn over 5000 høringssvar siden høringsfristen gikk ut 1.oktober. De aller fleste svarene var negative. 49 av 56 kommuner som svarte, sa tydelig nei til vindturbiner, skriver NRK.

Varsler endriinger

Energiminister Kjell-Børge Freiberg snakket om avgjørelsen på NVEs Energidager torsdag.

- Regjeringen ønsker ikke å gjennomføre forslaget for nasjonal ramme med de 13 utpekte områdene, sa Freiberg på konferansen, hvor Energiteknikk er til stede.

I det videre arbeidet vil regjeringen gå gjennom konsesjonsprosessene.

- Vi har et godt system i dag, men vi ser samtidig at det kan forbedres. Blant annet vil vi vurdere hvordan vi bedre kan håndtere natur- og miljøhensyn. Samtidig som det er nødvendig å bruke den mest oppdaterte teknologien, er det en utfordring hvis det tar for lang tid fra konsesjon gis til bygging startes. Derfor kommer vi til å korte inn på denne tiden, sa Freiberg.

Venter med konsesjonsbehandlingen

Selv om NVE har strammet inn og skjerpet kravene til detaljplaner, kommer regjeringen også til å se videre på det også.

- Så kommer vi til å oppdatere de retningslinjene som er der for lokalisering av vindkraft. Når det gjelder å ta opp igjen konsesjonsbehandlingen av vindkraft, vil vi avvente dette til det pågående arbeidet er avklart, sa Freiberg.

- Så skjønner jeg at utbyggerne er utålmodige. Det er snakk om store investeringer, men jeg mener også at dette vil være til det beste for bransjen, sa energiministeren.

NVE: Fullt forståelig

NVE-sjef Kjetil Lund kommenterer avgjørelsen slik.

- Det har vært sterke reaksjoner på kartet i høringen. Med alt engasjementet som kartet har skapt, er det fullt forståelig at man ikke vil basere det videre arbeidet på dette kartet. Det vesentligste med nasjonal ramme er at vi nå har et vesentlig bedre kunnskapsgrunnlag om vindkraft. For det videre arbeidet er denne kunnskapen det viktigste, sier Lund i en pressemelding.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.