Foto: Robert Sandell

Regjeringen dropper den nasjonale rammen

Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Torsdag, 17 oktober, 2019 - 10:38

– Det skulle være et konfliktdempende tiltak, det har det ikke vært med de svarene vi ser. Derfor har vi tenkt til å legge vekk denne nasjonale rammen og si at vi ikke skal ha noen nasjonal ramme for vindkraft fremover, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Det har kommet inn over 5000 høringssvar siden høringsfristen gikk ut 1.oktober. De aller fleste svarene var negative. 49 av 56 kommuner som svarte, sa tydelig nei til vindturbiner, skriver NRK.

Varsler endriinger

Energiminister Kjell-Børge Freiberg snakket om avgjørelsen på NVEs Energidager torsdag.

- Regjeringen ønsker ikke å gjennomføre forslaget for nasjonal ramme med de 13 utpekte områdene, sa Freiberg på konferansen, hvor Energiteknikk er til stede.

I det videre arbeidet vil regjeringen gå gjennom konsesjonsprosessene.

- Vi har et godt system i dag, men vi ser samtidig at det kan forbedres. Blant annet vil vi vurdere hvordan vi bedre kan håndtere natur- og miljøhensyn. Samtidig som det er nødvendig å bruke den mest oppdaterte teknologien, er det en utfordring hvis det tar for lang tid fra konsesjon gis til bygging startes. Derfor kommer vi til å korte inn på denne tiden, sa Freiberg.

Venter med konsesjonsbehandlingen

Selv om NVE har strammet inn og skjerpet kravene til detaljplaner, kommer regjeringen også til å se videre på det også.

- Så kommer vi til å oppdatere de retningslinjene som er der for lokalisering av vindkraft. Når det gjelder å ta opp igjen konsesjonsbehandlingen av vindkraft, vil vi avvente dette til det pågående arbeidet er avklart, sa Freiberg.

- Så skjønner jeg at utbyggerne er utålmodige. Det er snakk om store investeringer, men jeg mener også at dette vil være til det beste for bransjen, sa energiministeren.

NVE: Fullt forståelig

NVE-sjef Kjetil Lund kommenterer avgjørelsen slik.

- Det har vært sterke reaksjoner på kartet i høringen. Med alt engasjementet som kartet har skapt, er det fullt forståelig at man ikke vil basere det videre arbeidet på dette kartet. Det vesentligste med nasjonal ramme er at vi nå har et vesentlig bedre kunnskapsgrunnlag om vindkraft. For det videre arbeidet er denne kunnskapen det viktigste, sier Lund i en pressemelding.

På forsiden nå

Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.