Geir Ove Øvsthus, montør i Voss Energi, har hatt ansvaret for montasjen av SafeMon-SensorHub-ene. Prosjektet har bestått av mange ulike installasjoner, hvor faglige dyktighet og evne til å finne løsninger har vært helt avgjørende. Foto: SafeBase

Effektiv håndtering av jordfeil med ny teknologi

Håndtering av jordfeil er en utfordring i strømnettet. I et pilotprosjekt har Voss Energi høstet positive erfaringer med ny teknologi.
Tirsdag, 22 oktober, 2019 - 11:16

Effektivt jordvern er en forutsetning for stabilitet i strømnettet. Nå har energiselskapet, med positive erfaringer, installert SafeMon i en fjerdedel av nettet. Det gir blant annet god oversikt i den daglige overvåkningen av tilstanden i nettet, opplyses det i en pressemelding fra Voss Energi og leverandørselskapet SafeBase.

Den nye teknologien avdekker flere jordfeil, og løser dem raskere. Fortløpende tilgang til elektriske verdier i sanntid sparer energiselskapet for tid og arbeid til utrykning og feilsøking, ifølge pressemeldingen.

I dag har Voss Energi omtrent 25 prosent SafeMon-dekning av nettet. Planen er å fortsette å oppgradere trafoskiosker og master helt frem til de har full oversikt over hver eneste watt kundene bruker.

– Vi opplever at nytteverdien er så stor at vi ønsker å ha full dekning. Målet vårt er 100 prosent SafeMon-dekning fordi vi ser at sanntidsdata fra våre nettstasjoner er helt avgjørende for å kunne oppnå en framtidsrettet og effektiv drift av nettet. Det gir oss et solid bilde av nettet vårt. På sikt innhenter nok også forskriftene de som i dag ikke har kontroll på nettet, sier energiingeniør Jan Olav Oppheim i Voss Energi.

På forsiden nå

Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.