Geir Ove Øvsthus, montør i Voss Energi, har hatt ansvaret for montasjen av SafeMon-SensorHub-ene. Prosjektet har bestått av mange ulike installasjoner, hvor faglige dyktighet og evne til å finne løsninger har vært helt avgjørende. Foto: SafeBase

Effektiv håndtering av jordfeil med ny teknologi

Håndtering av jordfeil er en utfordring i strømnettet. I et pilotprosjekt har Voss Energi høstet positive erfaringer med ny teknologi.
Tirsdag, 22 oktober, 2019 - 11:16

Effektivt jordvern er en forutsetning for stabilitet i strømnettet. Nå har energiselskapet, med positive erfaringer, installert SafeMon i en fjerdedel av nettet. Det gir blant annet god oversikt i den daglige overvåkningen av tilstanden i nettet, opplyses det i en pressemelding fra Voss Energi og leverandørselskapet SafeBase.

Den nye teknologien avdekker flere jordfeil, og løser dem raskere. Fortløpende tilgang til elektriske verdier i sanntid sparer energiselskapet for tid og arbeid til utrykning og feilsøking, ifølge pressemeldingen.

I dag har Voss Energi omtrent 25 prosent SafeMon-dekning av nettet. Planen er å fortsette å oppgradere trafoskiosker og master helt frem til de har full oversikt over hver eneste watt kundene bruker.

– Vi opplever at nytteverdien er så stor at vi ønsker å ha full dekning. Målet vårt er 100 prosent SafeMon-dekning fordi vi ser at sanntidsdata fra våre nettstasjoner er helt avgjørende for å kunne oppnå en framtidsrettet og effektiv drift av nettet. Det gir oss et solid bilde av nettet vårt. På sikt innhenter nok også forskriftene de som i dag ikke har kontroll på nettet, sier energiingeniør Jan Olav Oppheim i Voss Energi.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.