Ledelsen i Akershus Energi på befaring under byggingen av Tolga kraftverk. Foto: Akershus Energi

Tolga kraftverk ligger godt an

Nå begynner Tolga kraftverk å ta form. I 2021 fases kraftverket inn på strømnettet med 205 GWh ny fornybar energi.
Tirsdag, 22 oktober, 2019 - 10:49

Byggingen av Tolga kraftverk, med en prislapp på 900 millioner kroner, er et av de større pågående vannkraftprosjektene her i landet. Byggingen ligger godt an  og innenfor budsjett, ifølge en melding på hjemmesiden til Akershus Energi, som har 25 prosent eierskap i prosjektet.

Kraftverket bygges i fjell nord for Tolga. Anleggsarbeidene er omfattende, blant annet med et tunnelsystem på 12 kilometer. Prosjektet er planlagt ferdigstilt høsten 2021, men det vil pågå arbeider fram til våren 2022 for å klargjøre berørte områder, ifølge meldingen.

I en beskrivelse av prosjektet opplyser byggherre Eidsiva Vannkraft at kraftverket vil utnytte et fall på 86 meter i Glomma gjennom Tolga sentrum ned til foten av Eidsfossen. Kraftstasjonen inne i fjellet blir ca. 20 meter høy, 43 meter lang og 12,5 meter bred. Det vil bli installert tre francisturbiner.

Kraftverket eies av Opplandskraft DA. Opplandskraft DA er eid av E-CO Energi AS, Eidsiva Vannkraft AS, Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS (Akershus Energi) og Oppland Energi AS, hver med en 25 prosent andel.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.