De nærmeste fem årene vil fornybartilgangene i verden øke med 50 prosent. Solkraft vil utgjøre 60 prosent av veksten, spår IEA. Foto: IEA

IEA spår formidabel solkraft-vekst

De nærmeste fem årene ligger det til rette for at fornybarproduksjonen i verden kan øke med 50 prosent. Av dette står solkraft for 60 prosent, ifølge IEA.
Mandag, 21 oktober, 2019 - 11:34

Det er IEA (Det internasjonale energibyrået) som i sin markedsrapport for fornybar energi 2019 fremholder en slik utvikling. Det angis en økning på 1 200 GW, tilsvarende den nåværende produksjonskapasiteten for kraft i USA, ifølge en pressemelding fra byrået.

Det er kostnadsreduksjoner og samordnet politisk innsats som er drivkraften i denne utviklingen, og det anslås at andelen av fornybar kraftproduksjon fra 2019 til 2024 vil stige fra 24 prosent til 30 prosent. Dette er imidlertid godt under hva som må til for å nå de globale målene for bærekraftig utvikling.

– Fornybar energi er allerede verdens nest største strømkilde, men det er nødvendig med mye mer om vi skal nå langsiktige mål om klima, luftkvalitet og fornybare energitilganger, sier dr. Faith Birol, administrerende direktør i IEA.

For å komme videre i fornybarutviklingen må utforinger knyttet til politikk, investeringsrisiko og systemintegrasjon av vind- og solkraft løses på formålstjenlige måter, fremgår det av rapporten.

Når det gjelder solkraft peker rapporten på at det meste av veksten vil komme i det profesjonelle markedet. Eller mer presist, i kommersielle og industrielle anvendelser, selv om det er forventet at solkraftanlegg i privatmarkedet vil nærme seg 100 millioner anlegg på globalt nivå i 2024. Slik det ligger an nå, er det Australia, Belgia, California, Nederland og Østerrike som leder an i denne utviklingen.

Ifølge rapporten er det ventet at biodrivstoff i transport vil øke med 25 prosent i løpet av de neste fem årene. Det meste av veksten vil komme i Asia, spesielt Kina, primært som følge av bekymring knyttet til tilstrekkelig tilgang på energi og bekymring for luftforurensning. Til tross for rask vekst i markedet for elektriske kjøretøyer ventes fornybar elektrisitet bare å utgjøre en tidel av fornybar energiforbruk i transport i 2024.

På forsiden nå

Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.