De nærmeste fem årene vil fornybartilgangene i verden øke med 50 prosent. Solkraft vil utgjøre 60 prosent av veksten, spår IEA. Foto: IEA

IEA spår formidabel solkraft-vekst

De nærmeste fem årene ligger det til rette for at fornybarproduksjonen i verden kan øke med 50 prosent. Av dette står solkraft for 60 prosent, ifølge IEA.
Mandag, 21 oktober, 2019 - 11:34

Det er IEA (Det internasjonale energibyrået) som i sin markedsrapport for fornybar energi 2019 fremholder en slik utvikling. Det angis en økning på 1 200 GW, tilsvarende den nåværende produksjonskapasiteten for kraft i USA, ifølge en pressemelding fra byrået.

Det er kostnadsreduksjoner og samordnet politisk innsats som er drivkraften i denne utviklingen, og det anslås at andelen av fornybar kraftproduksjon fra 2019 til 2024 vil stige fra 24 prosent til 30 prosent. Dette er imidlertid godt under hva som må til for å nå de globale målene for bærekraftig utvikling.

– Fornybar energi er allerede verdens nest største strømkilde, men det er nødvendig med mye mer om vi skal nå langsiktige mål om klima, luftkvalitet og fornybare energitilganger, sier dr. Faith Birol, administrerende direktør i IEA.

For å komme videre i fornybarutviklingen må utforinger knyttet til politikk, investeringsrisiko og systemintegrasjon av vind- og solkraft løses på formålstjenlige måter, fremgår det av rapporten.

Når det gjelder solkraft peker rapporten på at det meste av veksten vil komme i det profesjonelle markedet. Eller mer presist, i kommersielle og industrielle anvendelser, selv om det er forventet at solkraftanlegg i privatmarkedet vil nærme seg 100 millioner anlegg på globalt nivå i 2024. Slik det ligger an nå, er det Australia, Belgia, California, Nederland og Østerrike som leder an i denne utviklingen.

Ifølge rapporten er det ventet at biodrivstoff i transport vil øke med 25 prosent i løpet av de neste fem årene. Det meste av veksten vil komme i Asia, spesielt Kina, primært som følge av bekymring knyttet til tilstrekkelig tilgang på energi og bekymring for luftforurensning. Til tross for rask vekst i markedet for elektriske kjøretøyer ventes fornybar elektrisitet bare å utgjøre en tidel av fornybar energiforbruk i transport i 2024.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.