Elektrisk lading på land og sjø skyter fart. Nå er det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet. Illustrasjonsfoto: Lyse

Lading på land og sjø skyter fart

Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
Torsdag, 17 oktober, 2019 - 16:11

Antall ladepunkt for elektriske biler økte fra 7.701 i 2016 til 10.865 ved utgangen av 2018. En kartlegging foretatt av Kystverket i april 2019 viser at det var etablert i alt 92 landstrømanlegg med elektrisk spenning på minimum 400 volt i havner fra nord til sør i landet, ifølge en pressemelding fra SSB.

Elbiler har tilgang til ladestasjoner i de fleste kommuner. I snitt deler 18 elbiler hvert allment tilgjengelig ladepunkt. Ved utgangen av 2018 var det registrert litt over 195 000 elektriske personbiler. I tillegg kommer rundt 190 000 hybridbiler som også har behov for lading, ifølge pressemeldingen.

Allment tilgjengelig ladestasjoner finnes, med noen få unntak, over hele landet. I 2018 var det registrert 40 400 elektriske biler i Akershus, og tilsvarende 36 200 i Oslo og snaut 29 600 i Hordaland. Desidert færrest er det i Finnmark med 280, opplyser SSB i pressemeldingen.

Arbeidet med å elektrifisere sjøgående transport skyter fart. Innfasing av elektrisk drevne ferger er en sentral del av arbeidet med å nå Regjeringens mål om fossilfri kollektivtransport innen 2025 og halvering av utslippene fra innenriks skipsfart innen 2030, skriver SSB.

I alt er det rundt 140 fergesamband i Norge i dag. 17 av disse er riksveifergesamband administrert av Statens vegvesen. De resterende er  fylkeskommunale- og kommunale samband. I tillegg kommer rundt 100 fylkeskommunale hurtigbåtsamband, og et omtrent tilsvarende antall kommunale ruter trafikkert med mindre båter.

På forsiden nå

Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.