Elektrisk lading på land og sjø skyter fart. Nå er det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet. Illustrasjonsfoto: Lyse

Lading på land og sjø skyter fart

Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
Torsdag, 17 oktober, 2019 - 16:11

Antall ladepunkt for elektriske biler økte fra 7.701 i 2016 til 10.865 ved utgangen av 2018. En kartlegging foretatt av Kystverket i april 2019 viser at det var etablert i alt 92 landstrømanlegg med elektrisk spenning på minimum 400 volt i havner fra nord til sør i landet, ifølge en pressemelding fra SSB.

Elbiler har tilgang til ladestasjoner i de fleste kommuner. I snitt deler 18 elbiler hvert allment tilgjengelig ladepunkt. Ved utgangen av 2018 var det registrert litt over 195 000 elektriske personbiler. I tillegg kommer rundt 190 000 hybridbiler som også har behov for lading, ifølge pressemeldingen.

Allment tilgjengelig ladestasjoner finnes, med noen få unntak, over hele landet. I 2018 var det registrert 40 400 elektriske biler i Akershus, og tilsvarende 36 200 i Oslo og snaut 29 600 i Hordaland. Desidert færrest er det i Finnmark med 280, opplyser SSB i pressemeldingen.

Arbeidet med å elektrifisere sjøgående transport skyter fart. Innfasing av elektrisk drevne ferger er en sentral del av arbeidet med å nå Regjeringens mål om fossilfri kollektivtransport innen 2025 og halvering av utslippene fra innenriks skipsfart innen 2030, skriver SSB.

I alt er det rundt 140 fergesamband i Norge i dag. 17 av disse er riksveifergesamband administrert av Statens vegvesen. De resterende er  fylkeskommunale- og kommunale samband. I tillegg kommer rundt 100 fylkeskommunale hurtigbåtsamband, og et omtrent tilsvarende antall kommunale ruter trafikkert med mindre båter.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.